تجارت بین الملل چیست ؟


با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

اقتصاد بین‌المللی با اثرات حاصله از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف‌کنندگان و نهادهای بین‌المللی سر و کار دارد.

اقتصاد بین المللی به دنبال توضیح الگوها و نتایج معامله ها و تعاملات میان ساکنان کشورهای مختلف مانند بازرگانی، سرمایه گذاری و مهاجرت است.

بازرگانی بین‌المللی به مطالعه جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بین المللی و از جنبه های عرضه و تقاضا، ادغام اقتصادی، جنبش های عامل بین المللی و متغیر های سیاسی مانند نرخ تعرفه و سهمیه بازرگانی می پردازد. سرمایه گذاری بین المللی به مطالعه جریان سرمایه در میان بازارهای سرمایه بین المللی و تأثیر این جنبش ها بر نرخ ارز می پردازد. اقتصاد پولی و اقتصاد کلان بین المللی به مطالعه جریان های پولی و کلان کشورها می پردازند.

اقتصاد سیاسی بین الملل برگرفته از روابط بین الملل به مطالعه مسائل سیاسی بین المللی و تأثیراتشان بر اقتصاد می پردازد مانند درگیری های بین المللی، مذاکرات بین المللی، تحریم های بین المللی؛ امنیت ملی و ملی گرایی اقتصادی؛ قرارداد های بین المللی و نظارت ها. اقتصاد بین الملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها بحث می کند اقتصاد بین الملل به بررسی جریان کالاها و خدمات و پرداخت های یک کشور با سایر کشور های جهان می پردازد؛ که شامل دو بخش است.

 1. مبادله کالا بین کشورها (تجارت بین الملل)
 2. الگوی تعیین نرخ ارز و تراز پرداخت ها (مالیه بین الملل)

نظریه اقتصاد بین الملل به بررسی منافع حاصل از تجارت، سیاست های هدایت شده جهت تنظیم تراز پرداخت ها و آثار این سیاست ها بر رفاه کشور می پردازد.

اقتصاد بین الملل یکی از زیر شاخه های علوم اقتصادی بوده و به تبیین روابط تجاری بین کشوری می پردازد. بدین صورت که هر کشور به عنوان واحدی مستقل در اقتصاد تلقی شده و به مبادلهٔ کالا با دیگر واحدها می پردازد. چگونگی موازنهٔ پرداخت ها و تأثیر واردات و صادرات بر رفاه جامعه و قیمت ارز از موارد مورد بررسی در این شاخه می باشد. تجارت بین الملل و مالیه بین الملل دو درس زیر مجموعهٔ اقتصاد بین الملل هم اکنون در ایران تحت آرای دومنیک سالواتوره در دانشگاه ها تدریس می گردد.

مالیه

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

فایننس علم مدیریت وجوه است. به طور کلی زمینه های فایننس امور مالی و کسب و کار، تأمین منابع مالی شخصی و عمومی است. فایننس شامل پس انداز در پول و اغلب شامل وام و زمینه معاملات مالی با مفهوم زمان، پول، ریسک و چگونگی ارتباط آنها است. همچنین فایننس به چگونگی صرف پول و بودجه می پردازد. یک شکل از فایننس مربوط به افراد و سازمان های تجاری است که پول خود را در تجارت بین الملل چیست ؟ بانک قرار می دهند. بانک سپس از این پول به افراد دیگر یا شرکت های بزرگ برای مصرف یا سرمایه گذاری وام می دهد و بهره بالاتری را دریافت می کند.

شاخه های مالیه

international-economy

international-economy

 • مدیریت مالی
 • مهندسی مالی
 • مالیه شرکت یا مالیه خصوصی
 • ریاضیات مالی
 • اقتصاد مالی
 • اقتصاد سنجی مالی
 • مالیه تجربی
 • مالیه بین الملل
 • مالیه عمومی

مالیه عمومی

مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روش های جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاد دانان امروز را به خود مشغول می کنید و در تمامی کشور های جهان، چه کشور های توسعه یافته و چه کشور های در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیاز های ملت ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.

ماهیت مالیه عمومی:

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت ها لازم و ضروری است . عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید که عبارت‌اند از:

 • درجه و میزان حضور دولت در جامعه
 • درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه
 • بینش و نگرش حاکم بر جامعه
 • شرایط خاص

تعریف مالیه عمومی

international-economy

international-economy

یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی است. معادل اصطلاح انگلیسی Finance است. که در معنای تدارک مالی به کار گرفته تجارت بین الملل چیست ؟ می شود که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه یا یک جامعه یا در سطح بین المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روش های جمع آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه های عمومی، درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی است. در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومی فراز هایی وجود دارد که می توان چهار فراز نام برد:

 • فراز انقلاب صنعتی
 • جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی
 • ایجاد شرکت های و موسسات اقتصادی بزرگ
 • تحولات چند دهه اخیر

اهمیت مالیه عمومی

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری و دولت ها چه از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی به طور مداوم تجارت بین الملل چیست ؟ افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده است.

وظایف مالیه عمومی

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولت های مطرح است:

از نظر ماسگرپو:

 • وظیفه تخصیص منابع
 • وظیفه توزیع درآمد و ثروت
 • وظیفه تثبت اقتصادی
 • تدارک خدمات اساسی
 • تشویق ها و کنترل بخشه ای مخصوص اقتصادی
 • انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی
 • تشویق رشد اقتصادی روی هم رفته

موانع عمده سیاست تثبت اقتصادی

 • درنگ در تأثیر سیاست تثبت
 • انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت
 • بی اعتمادی به سیاست تثبیت

اهداف اقتصادی مالیه عمومی

 • رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
 • توازن تراز پرداخت
 • عدالت اقتصادی و تجارت بین الملل چیست ؟ اجتماعی

مالیه از دیدگاه کلاسیک

international-economy

international-economy

 • حفظ بودجه در حداقل ممکن
 • حفظ توازن بودجه
 • اجازه استقراض برای اهداف تولیدی
 • لزوم تأدیه فوری بدهی ها
 • تاکید بر مالیات بر مصرف و اجتناب از مالیات پس انداز
 • نادیده انگاشتن سیاست های مالی

اصول مالیه از دیدگاه نوین

 • عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن بودجه
 • تأکید بر سیاست کسر بودجه
 • پذیرش نقش مثبت استقراض
 • تأکید بر چنبه های منفی مالیات بر مصرف

اصول اختلاف نظریه کینزینها و کلاسیک ها

 • تعادل مطلوب، خود به خودی و همیشگی
 • کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی
 • انعطاف پذیرش قیمت
 • آثار توزیع در آمد
 • کشش انتظارات قیمت

مالیه تبعی یا اقتصایی

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل های کنیز در اقتصاد تلقی نمود اصلاح مالیه تبعی اولین بار پروفسور لرنر به کار گرفته است. اصل پایه در مالیات تبعی این است که مالیه عمومی باید به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیل های نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.

ضریب تکاثری:

ضریبی است که به پنچ کمیت آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغییر های موثر بر اندازه تقاضای کل تغییر می نماید، اصلی ترین این متغییر ها، مصرف خانوارها، سرمایه گذاری، مخارج دولتی، مالیات ها صادرات و واردات و پرداخت های انتقالی است.

فرمول ضریب تکاثری:

Δy=kA*ΔA
Δy= تغییرات در آمد ملی
kA = ضریب تکاثری متغییر A
ΔA= ضریب متغیر A
A=متغییر موثر بر تقاضای کل

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل 1401

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل 1400

با توجه به پیشرفت جوامع و بالا رفتن سطح فرهنگ عموم، تعداد علاقه مندان به ارتقا سطح دانش روز به روز در حال افزایش است. هر ساله داوطلبان زیادی تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی می گیرند. متقاضیانی که قصد ثبت نام کنکور ارشد 1401 را دارند می بایست در آذر ماه نسبت به نام نویسی خود اقدام نمایند.

مهم ترین گام برای کسب موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد، شناخت و تهیه منابع مرتبط با رشته مورد تقاضا است تا با مطالعه آن ها بتوان بهترین نتیجه را در آزمون کسب کرد. با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد ، منابع کنکور ارشد نیز برای داوطلبان هر دو دانشگاه یکسان می باشد.

به دلیل رقابت تنگاتنگ داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد بهتر است داوطلبان بعد از تهیه منابع، از مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد استفاده نمایند تا بتوانند به تجارت بین الملل چیست ؟ بهترین نحو برنامه ریزی کنکور ارشد خود را انجام دهند و در فرصت باقی مانده تا برگزاری کنکور ارشد بهترین عملکرد را داشته باشند.

علاقه مندان به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 در یک مجموعه رشته ثبت نام می نمایند و در زمان انتخاب رشته می توانند رشته و گرایش مورد نظر خود را از آن مجموعه انتخاب کنند.

عناوین دروس امتحانی رشته حقوق تجارت بین الملل در کنکور کارشناسی ارشد 1401

در هنگام ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1401، به دلیل گستردگی رشته های ارائه شده، داوطلبان در یک مجموعه رشته شرکت می نمایند و در زمان انتخاب رشته ارشد، رشته و گرایش مورد نظر خود را در دانشگاه های ارائه شده انتخاب می کنند.

رشته حقوق تجارت بین الملل در گروه علوم انسانی می باشد که ضرایب و اهمیت دروس در گرایش های ارائه شده آن متفاوت است. به همین دلیل داوطلبانی که قصد دارند تنها در یکی از گرایش های این رشته به تحصیل بپردازند نیازی به مطالعه همه دروس معرفی شده نخواهند داشت. به این صورت که می توانند با مراجعه به دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد و جداول رشته های امتحانی، از اهمیت و ضرایب دروس امتحانی برای گرایش مورد نظر خود مطلع شوند. رشته حقوق تجارت بین الملل مباحث و دروس زیر را شامل می شود.

 • زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3
 • حقوق مدنی با ضریب 2
 • حقوق تجارت با ضریب 2
 • حقوق بین الملل عمومی با ضریب 1
 • حقوق بین الملل خصوصی با ضریب 1

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل 1401

رشته حقوق تجارت بین الملل یکی از رشته های مجموعه حقوق (کد 1126) می باشد و جزء رشته های اصلی آزمون کارشناسی ارشد محسوب می شود؛ یعنی داوطلبان می توانند علاوه بر این رشته، در یکی از رشته های شناور نیز در آزمون شرکت نمایند. علاقه مندان به رشته حقوق تجارت بین الملل می بایست ابتدا با منابع آن آشنا شده سپس با مطالعه آن ها خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند.

معرفی این منابع به معنی انحصاری بودن آن نیست بلکه شما می توانید برای تسلط بیشتر، کتاب ها و منابع مرتبط را نیز مطالعه نمایید یا برای دروسی که چندین منبع معرفی شده است در صورت مشابه بودن محتوا می توانید یکی از آن ها را مطالعه کنید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل 1401
حقوق مدنی
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار
اثبات و دلیل اثبات (۲ جلدی)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه
حقوق مدنی؛ وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار حقوق مدنی؛ اعمال حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار
حقوق تجارت
حقوق تجارت (۴ جلدی)، تالیف ستوده تهرانی، انتشارات دادگستر حقوق تجارت (۴ جلدی)، تالیف ربیعا اسکینی، انتشارات سمت
قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تالیف محمد دمیرچلی، علی حاتمی، محسن قرائتی، ناصر کاتوزیان و بهروز اخلاقی، انتشارات کتاب آوا حقوق تجارت براساس کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (۴ جلدی)، تالیف سمیه تلیکانی، معصومه قربانی، رضا شهبازی راد و محبوبه علی بخشی، انتشارات سیمیا
حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل عمومی، تالیف محمدرضا ضیایی بیگدل، انتشارات گنج دانش حقوق بین الملل، تالیف ملکم شاو، ترجمه محمد حسین وقار، انتشارات اطلاعات
حقوق بین الملل، تالیف ربه کا والاس، انتشارات مهناز بهراملو و سیدقاسم زمانی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش حقوق بین الملل عمومی، تالیف مصطفی تقی زاده انصاری، انتشارات قومس
حقوق مدنی (تعهدات)
دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین صفایی، انتشارات انتشارات میزان نظریه عمومی تعهدات، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تالیف حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، انتشارات سمت
حقوق بین المللی خصوصی
بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمود سلجوقی، انتشارات میزان حقوق بین الملل خصوصی (جلد ۱ و ۲)، تالیف مهشید ارفع نیا، انتشارات مهتاب
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده موضوعی، حقوق بین الملل خصوصی، تالیف سیدعلی کاظمی، انتشارات نسل نیکان نکات مهم و کلیدی نموداری حقوق بین الملل خصوصی، تالیف محمود رمضانی، انتشارات بهنامی
حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث)
اثبات و دلیل اثبات (۲ جلدی)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تالیف سید مرتضی قاسم زاده و سید حسین صفایی، انتشارات سمت
دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار عقود معین (جلد ۱ و ۲)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
ارث، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات سمت حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه
زبان تخصصی
زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته حقوق، تالیف فراز فیروزی مندی، حسین بابایی، سمیره احمدی، انتشارات دانش پرور انگلیسی برای دانشجویان حقوق، تالیف فرهاد مشفقی، انتشارات سمت
فرهنگ اصطلاحات حقوق، تالیف محمدکاظم حبیب زاده، انتشارات جنگل زبان تخصصی انگلیسی، تالیف عباس نظیفی، انتشارات دادگستر
زبان عمومی
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

علاقه مندانی که در زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 1401 در رشته حقوق تجارت بین الملل در آزمون شرکت نموده اند، با انتشار نتایج کنکور کارشناسی ارشد می توانند کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبانی که با توجه به مندرجات تجارت بین الملل چیست ؟ کارنامه، حدنصاب علمی لازم را کسب نموده اند یا به عبارتی مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند، می توانند در زمان مقرر نسبت به ثبت کد رشته محل های مورد نظر خود در سایت مربوطه اقدام نمایند.

بازاریابی بین المللی چیست؟ صفر تا صد بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی چیه؟ آیا می‌خواید همه چیز رو در خصوص بازاریابی بین المللی بدونین؟ با ما همراه باشین. همونطور که پیش می‌ریم، فناوری جهش‌هایی در ارتباطات، حمل و نقل و جریان‌های مالی ایجاد می‌کنه. این تغییرات باعث میشه تا جهان کوچک‌تر و کوچک‌تر به نظر برسه. برای شرکت‌ها و مصرف کنندگان این امکان وجود داره که به لطف پیشرفت در تجارت بین الملل در هر کشور در سراسر جهان تجارت کنن. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت بین المللی کالاها بین سال‌های 1951 تا 2010 ، 33 برابر شده. مارک‌ها و محصولاتی که کشور سازنده اونها یه کشور واحده، در کشورهای دیگه با شور و شوق پذیرفته می‌شن. به طور مثال، کیف‌های دستی لوئیس و BMW و قهوه کلمبیا که همه محصولات خارجی هستن، نمادهای کیفیت محصول در ایالات متحده هستن. و بسیاری از مارک‌های آمریکایی مثل کمپانی برادران وارنر، پایه‌های مشابهی در خارج از آمریکا دارن.

با این حال جهانی سازی به همان اندازه چالش‌هایی ایجاد کرده، که مارک‌هایی که در خارج از کشور سرمایه گذاری می‎کنن، فرصت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. از اونجا که مصرف کنندگان گزینه‌های بیشتری برای محصولات مشابه دارن، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنن که محصولات اونها از نظر قیمت، با حفظ کیفیت، مقرون به صرفه هستن. علاوه بر این، محصولات نمی‌تونن به شکل یکسان در سراسر جهان به بازار عرضه بشن. احتیاج بازاریابی بین المللی بیش از دونستن زبان کشور مقصد در نظر گرفته میشه و این شامل فرهنگ، اشباع بازار و رفتارهای مشتری هست.

بازاریابی بین المللی

شرکت‌های آمریکایی و اروپایی، تلاش‌های بازاریابی بین المللی خود رو به چیزی فراتر از صادرات تبدیل کردن. یعنی چی؟ یعنی این که اونها مارک تجاری خود رو متناسب با تفاوت در مصرف کنندگان، جمعیت و بازارهای جهانی تنظیم کردن. یک نمونه از شرکت‌هایی که این کار رو بسیار خوب انجام دادن شامل کوکاکولا هست که کشف کرد کلمه «diet» به معنی «رژیم» در آمریکای لاتین، مفهوم منفی داره و نام کالای «صفر کالری» خود رو به Coke lite تجارت بین الملل چیست ؟ برای اون کشورها تغییر داد. یو پی اس که در آمریکا به کامیون‌های قهوه‌ای معروفه، بعد از اطلاع از این که کامیون‌های برجسته قهوه‌ای اونها شبیه کامیون‌های اسپانیایی هست، ناوگان دیگه‌ای به رنگ دیگه ایجاد کرد.

بازاریابی بین المللی چیه؟

بازاریابی بین المللی استفاده از اصول بازاریابی در بیش از یه کشور، خارج از مرزهای ملی هست. بازاریابی بین الملل مبتنی بر گسترش استراتژی بازاریابی محلی یه شرکته. با توجه ویژه به شناسایی، هدف گیری و تصمیم گیری در سطح بین المللی! طبق انجمن بازاریابی آمریکا: بازاریابی بین المللی ، فرآیند چند ملیتی برنامه ریزی و اجرای ایده، قیمت گذاری، تبلیغ و توزیع ایده‌ها، کالاها و خدمات برای ایجاد مبادلاتیه که اهداف فردی و سازمانی رو برآورده می‌کنه.

چه کسانی از بازاریابی بین المللی استفاده می‌کنن؟

پیشرفت سریع فناوری به معنای از بین رفتن موانع ارتباطی جغرافیایی و فرهنگیه. حتی مشاغل کوچک‌تر بدون حضور فیزیکی در کشورهای دیگه می‌تونن محصولات خود رو در سطح یبن المللی بازاریابی کنن و به فروش برسونن. این موضوع به این معنیه که تقریباً هر کسی تمایل داشته باشه می‌تونه بازاریابی بین المللی داشته باشه. اما بسته به فکر و تحقیقاتی که در استراتژی بازاریابی بین المللی انجام می‌شه، با موفقیت در سطوح مختلفی این کار رو انجام خواهد داد.

شرکت‌های فروش کالاهایی که محدودیت گمرکی دارن، مثل مواد غذایی و گیاهان زنده، باید قبل از بازاریابی محصولات خود در سطح بین المللی، با یه فرآیند نظارتی دقیق‌تر برخورد کنن. اگرچه این شرکت‌های فروش ممکنه در راه اندازی تجارت صادرات بین المللی خود با دشواری‌های بیشتری روبرو بشن، اما این فرصت رو دارن که محصولات بومی خودشون رو در تجارت بین الملل چیست ؟ کشورهای دیگه عرضه کنن. کشورهایی که به هیچ طریق دیگه ای نمیتونن به این محصولات دسترسی داشته باشن.

انواع دیگه شرکت‌ها که اغلب در سطح بین المللی عملکرد خوبی دارن، شامل شرکت‌هایی هستن که در صادرات، سرمایه گذاری‌های مشترک و سرمایه گذاری‌های مستقیم شرکت دارن.

شرکت‌های برجسته‌ای که در بازاریابی صادرات خارجی خود به ایالات متحده فعالیتهای بسیار خوبی انجام می‌دن شامل نوشابه‌های فانتا، هوندا و غول خرده فروشی H&M هست. در حقیقت H&M، سه و نیم میلیون دلار برای تبلیغات 30 ثانیه‌ای در جریان Super Bowl 2012 پرداخت کرد.

سوالی که در این بخش پیش میاد چیه؟ این که شرکت‌هایی که سرمایه گذاری مشترک می‌کنن هدفشون چیه؟ این نوع شرکت‌ها تلاش مشترک برای منافع 2 یا چند کسب و کار می‌کنن. یکی از معروف‌ترین داستان‌های موفقیت در سرمایه‌گذاری مشترک بین المللی متغلق به شرکت سونی اریکسون هست. مشارکتی بین یه شرکت الکترونیکی ژاپنی و یه شرکت مخابرات سوئدی! استراتژی بازاریابی بین المللی اونها متشکل از رنگ‌های روشن و اشکال مدرنه که به شناخته شدن سرمایه گذاری مشترک در سراسر جهان کمک کرده.

یه شرکت سرمایه گذاری مستقیم با هدف تولید یک محصول یا بخشی از محصول در خارج از کشور، دارایی ثابت خود رو در یه کشور خارجی قرار میده. به عنوان مثال، کامپیوترهای Dell، یه شرکت آمریکایی با کارخونه‌هایی در بسیاری از کشورهاست که کامپیوترهای شخصی رو از قطعات ساخته شده در سراسر جهان اسمبل می‌کنه. خب، Dell با تاکید استثنایی بر نیازهای مشتری و سفارشی سازی، کامپیوترهای خود رو به بازار عرضه می‌کنه.

لازم به توجه که بدونین برخلاف سایر شرکت‌هایی که محصولات پیش ساخته رو می‌فروشن، کامپیوترهای Dell بعد از سفارش مشتری به صورت سفارشی مونتاژ می‌شن.

مشتری‌ بازاریابی بین المللی کیه؟

بازاریابی بین الملل

جواب این سوال کاملاً شفافه. بسته به مارک یا برند شما، هر شهروند خارجی مشتری بالقوه‌ای هست. اما چطوری یه تیم بازاریابی می‌فهمه که چطوری می‌تونه در یه بازار بین المللی کار کنه؟ این مسئله ممکنه برای بازاریابان بین المللی کمی چالش برانگیز باشه. چرا که مشتریانی که در بازارهای خارجی هستن، عادت‌ها و الویت‌های خرید متفاوتی نسبت به مشتریانی دارن که بازاریاب با اونها آشناست. با ردیابی این مشتریان خارجی از طریق تحقیقات بازار و نظرسنجی‌های فرهنگی، بازاریاب‌ها می‌تونن بهترین روش‌های دستیابی به این مشتریان رو کشف کنن.

تلاش برای بازاریابی برند تجاری بین مشتریان بین المللی، بدون تحقیق فقط دردسرساز هست. تجربه بارها و بارها ثابت کرده که توجه دقیق به عقاید و اعتقادات و تعصبات یه فرهنگ در بازاریابی بین المللی مهمه.

به عنوان مثال، در فرهنگ مسلمانان، سگ‌ها حیوانات کثیفی هستن. در نتیجه موقعیت یه سگ به عنوان " بهترین دوست انسان موقعیت تثبیت شده یا جالبی نیست.

چگونه یه برنامه بازاریابی بین المللی تدوین و به کار گرفته میشه؟

تهیه یه برنامه بازاریابی بین المللی برای یه شرکت کوچک یا متوسط ممکنه دشوار باشه، چون این نوع شرکت‌ها به طور کلی تخصص یا بودجه لازم برای راه اندازی این کمپین رو ندارن.

این نوع شرکت‌ها می‌تونن با مشارکت در گروه دیگه‌ای یا استخدام کارشناسان بازاریابی با آگاهی از بازارهای خارجی، تحقیقات فرهنگی خود رو انجام بدن و این کار رو به شکل موفق‌تری اجرا کنن. خواه یه شرکت، شراکت با آژانس خارجی دیگه‌ای رو انتخاب کنه یا نماینده داخلی بازاریابی بین المللی رو استخدام کنه، مهم‌ترین وجه ایجاد یه کمپین بازاریابی بین الملل موفق، تحقیقاتیه که انجام می‌دن.

تحقیقات، ماموریت بازاریابی شرکت رو در هنگام پیشبرد به اطلاع دیگران می‌رسونه و به شرکت این امکان رو میده که پتانسیل خود رو در بازارهای جدید به حداکثر برسونه. پس از اتمام تحقیقات و انتخاب بازار، کارشناسان باید استراتژی بازاریابی یه برند رو بررسی و اصلاح کنن تا متناسب با مشخصات جمعیتی مخاطبان رو هدف قرار بده. در این مرحله استخدام نمایندگانی از کشور مقصد به شما اطمینان میده که همه اختلافات فرهنگی به طور مناسب و با حساسیت کنترل می‌شن.

برای یه برند بین المللی در حال ظهور، ایجاد مشارکت و شبکه سازی با سایر شرکت‌ها در این کشور برای موفقیت ضروریه. شرکای موجود در یه بازار هدف به شرکت‌های جدید کمک می‌کنن تا خود رو در بازارهایی مستقر کنن که کمتر کسی سراغشون رفته.

خیلی مهمه که یه استراتژی بازاریابی بین المللی رو به صورت فصلی بررسی کنین. حتی اگه شرکتی نمایندگان خود رو برای سفر به بازارهای خارجی بفرسته، پیدا کردن نبض یه کمپین بازاریابی در خارج از کشور بسیار دشوارتره. این موضوع به این معنیه که نتایج باید بسیار دقیق ردیابی بشن و باید به طور مرتب اصلاحاتی انجام بشه تا به محصول کمک کنه و جایگاه مناسبی برای موفقیت اون محصول کسب بشه. در کل، تجارت بین الملل چیست ؟ کارها در بازاریابی اینترنشنال کمی پیچیده‌تر و چالش برانگیزتره.

چه مشاغلی با استراتژی‌های بازاریابی بین المللی کار می‌کنن؟

بازاریابی اینترنشنال

از اونجا که تجارت بین المللی عمدتاً از طریق اینترنت و تلفن انجام می‌شه، یه متخصص بازاریابی بین الملل باید درک کاملی از تغییر فناوری‎ها و همچنین درک فرهنگ‌های مختلف و اقتصاد جهانی داشته باشه. حرفه بازاریابی بین المللی به خصوص برای فردی مناسبه که درک سیاسی، مهارت‌های اقتصادی و ارتباطی خوب و هنر گوش دادن داره و به زبان مقصد هم مسلطه.

مدیران بازاریابی

 • مدیران بازاریابی چیکار می‌کنن؟

کمپین‎های بازاریابی بین المللی معمولاً توسط یه مدیر بازاریابی با دانش و آموزش لازم جهت مدیریت و هدایت موثر یه کمپین جهانی جامع هدایت می‌شن. به طور معمول، مدیران بازاریابی بر کلیه فعالیت‌های بخش بازاریابی و تبلیغات یه شرکت به صورت محلی و خارج از کشور نظارت می‌کنن. این مدیران، دستورالعمل‌های تجاری و استراتژی‌های رشد رو ایجاد می‌کنن. نیازهای مشتری در بازارهای خارجی رو ارزیابی می‌کنن و برنامه‌های بازاریابی وابسته به فرهنگ رو تغییر می‌دن. این جایگاه شغلی، یه مولفه اصلی در تضمین موفقیت یه کمپین بازاریابی اینترنشنال هست.

 • این مدیران به چه آموزش و مدرکی احتیاج دارن؟

بیشتران مدیران بازاریابی حداقل دارای مدرک لیسانس بازاریابی یا لیسانس در یک گرایش مرتبط مدیریت مانند ارتباطات، تبلیغات یا تجارت هستن. برای یه مدیر بازاریابی بین المللی ، تسلط کامل به زبان بین المللی بسیار سودمند هست. مدیران بازاریابی به طور کلی از موقعیت‌های بازاریابی سطح پایین شروع می‌کنن و در پله‌های شغلی پیشرفت می‌کنن.

هماهنگ کننده‌های بازاریابی

 • هماهنگ کننده‌های بازاریابی چیکار می‌کنن؟

یه هماهنگ کننده بازاریابی، وظایف روزمره مشخصی داره. اونها شخصیت پردازی یه برند رو در همه بازارها سازماندهی و اجرا می‌کنن. در مورد بازاریابی بین المللی ، ممکنه برای هر بازار خارجی یک هماهنگ کننده بازاریابی استخدام بشه تا اطمینان حاصل بشه که برند و پیام اون برند به طور مناسب در همه فرهنگ‌ها در برنامه معمول استفاده میشه.

 • هماهنگ کننده های بازاریابی چه آموزش و مدرکی لازم دارن؟

بیشتر هماهنگ کنندگان بازاریابی به مدرک کارشناسی در بازاریابی، برنامه ریزی رویداد یا یه زمینه مرتبط نیاز دارن. اما به طور کلی نسبت به سایر موقعیت‌ها در زمینه بازاریابی بین الملل به تجربه کمتری نیاز دارن. هماهنگ کنندگان بازاریابی باید مهارت‌های مدیریتی و سازمانی عالی داشته باشن و بتونن چندین پروژه رو در مهلت‌های محدود مدیریت کنن. باز هم تسلط به یه زبان خارجی بسیار مفیده. در کل، در زمینه بازاریابی اینترنشنال دانستن و تسلط به زبان‌های دیگه می‌تونه خیلی مفید و موثر باشه.

مترجم‌ها

 • مترجم‌ها چیکار می‌کنن؟

حتی اگه بیشتر اعضای یه تیم بازاریابی بین المللی به زبان دوم تسلط داشته باشن، بهترین کار این که یه مترجم رو در کارمندانی که با ظرافت‌ها و گفته‌های منحصر به فرد یه زبان در بازار هدف آشنا هستن داشته باشین. به عنوان یه متخصص زبان، یه مترجم کمک می‌کنه تا معاملات تجاری بدون مشکل از گذر موانع زبانی انجام بشه. مترجم‌ها می‌تونن از بروز سوءاستفاده در بازاریابی اینترنشنال جلوگیری کنن.

 • مترجم ها به چه آموزش و مدرکی احتیاج دارن؟

در اکثر مواقع یه مترجم، تحصیلات رسمی خود رو به زبان تخصصی انجام میده، مثل مدرک لیسانس در اسپانیایی یا ایتالیایی. با این حال، یه مترجم همچنین می‌تونه یه متخصص متولد شده در یک کشور خارجی باشه که زبان دوم یا سوم یا حتی چهارم اون انگلیسیه.

تحصیل در رشته بازاریابی

داشتن مدرک بازاریابی برای شروع کار در بازاریابی بین المللی ضروریه. تحصیلات در رشته بازاریابی می‌تونه در تحقق اهداف زیر به شما کمک کنه:

 1. درک گسترده بازار و فرهنگ
 2. درک نیاز مشتری و شناسایی رفتار مشتری
 3. یادگیری تکنیک‌های برند سازی
 4. استفاده از استراتژی‌های ارتباطی در همه رسانه‌ها
 5. یافتن بهترین راه برای ادامه کار

یکی از بزرگترین فواید تحصیل در این رشته، امکان فعالیت در حوزه بازاریابی بین المللی با در دست داشتن مدرک دانشگاهی در بازاریابی هست. فارغ التحصیلان بازاریابی، دانش تبلیغات، هوشمندسازی مصرف کننده و فرهنگی و مهارت‌های ارتباطی لازم رو برای ایجاد یه حرفه موفق رو دارن. بیشتر سازمان‌هایی که یه تیم بازاریابی یکپارچه استخدام می‌کنن، حداقل به مدرک لیسانس بازاریابی نیاز دارن. اونها همچنین به دنبال افرادی با مهارت‌های خلاقیت قوی و توانایی دیدن تصویر کلی در عین توجه به جزئیات هستن. کسب مدرک تحصیلی از یه دانشگاه معتبر شما رو از دانش پیش زمینه مناسب برای ایجاد حرفه خود مطمئن میک‌نه و موفقیت شما رو در این زمینه تضمین می‌کنه.

در این مقاله سعی شد تا صفر تا صد بازاریابی بین المللی و مشاغل مطرح در زمینه بازاریابی اینترنشنال رو به شما معرفی کنیم. امیدواریم این نوشتار برای شما مفید بوده باشه. سوالات و نظرات خود رو با ما به تجارت بین الملل چیست ؟ اشتراک بذارین.

لیست بهترین وکلای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ایران - صفحه 1

وکیل-مرتضی-احمدپور-وکیل-پایه-یک-دادگستری-ازموفق-ترین-وکلا-ایران-متخصص-دعاوی-ملکی-.پیمانکاری-.شرکت-ها-‌ودعاوی-حقوقی-و-کیفری

قرارداد تجاری بین المللی قراردادی است که طرفین آن، از طریق پذیرش حقوق و تعهدات که حداقل یک عنصر فراملی دارد، اقدام به ایجاد یک ماهیت حقوقی می‌کنند.

کاربرد قراردادهای بین‌المللی تجاری

معاملات انجام شده تحت قراردادهای تجاری بین‌المللی به ویژه قراردادهای مربوط به فروش کالاها، به عنوان پایه ‌ای از حقوق تجارت بین المللی شکل گرفته ‌اند. معاملات تجاری بین‌المللی در قالب یک قرارداد بین‌المللی که شامل اهداف و تعهدات هر یک از طرفین درگیر با شرایط مندرج در معامله است، شرح داده می ‌شود.

هنگامی‌ که طرف‌ های درگیر در یک معامله از کشورهای مختلف وارد قرارداد تجاری شوند، تحت قوانین بین‌المللی قرارداد قرار می ‌گیرند؛ مگر این که طرفین توافق کنند که تحت قانون یکی از کشورها باشند.

انواع قراردادهای تجاری بین المللی

قراردادهای تجاری بین المللی، انواع بسیاری دارند. در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را در 3 دسته ی عام قرار داد:

الف) قراردادهای بین المللی فروش (اعم از کالا، فناوری و برند یا نام تجاری)

ب) قراردادهای بین المللی خدمات؛

ج) قراردادهای بین المللی که ترکیبی از فروش- خدمات هستند، مانند قراردادهای صنعتی و ساخت.

نحوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

طبق اصول قراردادهای تجاری بین المللی، شکل خاصی برای قرارداد الزامی نیست.

اولین گام، پیش از هر چیز در تنظیم قرارداد تجاری بین المللی، تعیین اهداف و خواسته ها است، به عبارتی طرفین باید مشخص کنند که چه می خواهند تا نحوه رسیدن به آن تعیین شود، همینطور ریسک ها و ارزش ها تبیین گردند.

به این ترتیب چارچوب کلی قرارداد بین المللی تعیین می گردد و براساس آن پیش نویس اولیه قرارداد بین المللی تنظیم می شود.

در پیش نویس، موضوعاتی که باید مورد مذاکره قرار بگیرد مشخص می شود. در مرحله ی مذاکرات، مدیریت حقوقی قرارداد صورت می گیرد. سپس متن قرارداد بین طرفین امضاء می گردد. اکثر قراردادهای بین المللی به صورت کتبی هستند هر چند قرارداد شفاهی هم وجود دارد.

شکل قرارداد تجاری بین المللی بسته به نوع آن متفاوت است اما به طور کلی قراردادهای بین المللی حاوی ارکان اساسی از جمله مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، رویه اقتصادی قرارداد از جمله بهای کالا یا خدمت، مدت قرارداد، نحوه ی اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، موارد فسخ یا انفساخ، شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، موارد عدم مسئولیت، قانون حاکم بر قرارداد و تاریخ تنظیم آن است.

اشتباهاتی که در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی اتفاق می افتد:

اشتباه در قراردادهای بین المللی عبارت از فرض غیرمنطبق با واقع ، در مورد امور موضوعی یا حکمی است. اما هر اشتباهی مبطل قرارداد نیست و اشتباه موثر شرایطی دارد:

1- اشتباه چنان با اهمیت بوده که کار شخص متعارفی دچار آن شده است

2- طرف دیگر باعث آن اشتباه شده یا از آن آگاه بوده است. اما اگر طرف مزبور در اشتباه خود مرتکب تقصیر سنگین شده یا مسئولیت آن را به عهده گرفته باشد، امکان ابطال قرارداد وجود ندارد.

دکتر محمد تقی زاده

تهران، تهران، سعادت آباد، نبش خیابان۳۲، ساختمان خانه سبز، پلاک۱۱۶، طبقه۲، واحد۴

دوره زبان انگلیسی کسب و کار

آموزش اثربخش، کلید تحول در بخش کسب و کار کشور دوره جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق‌العمل‌کاری) دوره جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل (۱۶۶) هجدهمین دوره آنلاین تربیت کارشناس صادرات دوره‌های MBA آنلاین مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز آموزش بازرگانی کلینیک مشاوره دوره زبان انگلیسی کسب و کار

دپارتمان‌های مرکز آموزش بازرگانی

بازرگانی و تجارت بین‌الملل

زبان انگلیسی بازرگانی

بازاریابی

اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری- تدوین طرح های بازاریابی و فروش (Marketing Plan)- …

علوم مالی و بیمه

معرفی مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی از سال ۱۳۷۴ به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره‌وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید. این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزش‌های تخصصی کسب و کار، نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده‌دار می‌باشد. مرکز آموزش بازرگانی با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت‌های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روش‌های کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.