مراحل اجرایی طرح مالی


نرم افزار کامفار

ویژگی های صنعت پیمانکاری و حسابداری قرارداد های بلند مدت پیمانکاری

نیک تدبیر -حسابداری پیمانکاری

الف) مبلغ قرارداد را براساس تغییر شاخص قیمت ها تعدیل کرد.

ب) در طول اجرای طرح شرایط قرارداد را با توجه به تغییر مقادیر کار یا نوع مصالح، مدت پیمان یا بنا بر تراضی طرفین قرارداد تغییر داد.

ج) برای ایجاد انگیزه و تشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر،پاداش و برای جلوگیری از تاخیر در اجرای عملیات،جرایمی در نظر گرفت.

نیک تدبیر-ویژگی های عمومی در قراردادها

ویژگی های صنعت پیمانکاری

ویژگی های صنعت پیمانکاری عبارتند از :

  • اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار می شود و مدت اجرای طرح معمولا به بیش از یک دوره مالی تسریع می یابد.
  • عملیات اجرایی پیمان مستلزم خدمات مشاوره(مطالعه،طراحی و نظارت) است که معمولا کارفرما یا خود به تنهایی آن را انجام میدهد و یا به مهندسان مشاور واگذار می کند.
  • فعالیت های پیمانکاری برخلاف سایر فعالیت های تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام می شود در محل اجرای طرح که کارفرما د راختیار پیمانکار قرار می دهد،صورت می گیرد.
  • هرقرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص می انجامد.
  • قرارداد پیمانکاری پس از انجام تشریفات مناقصه و در مواردی از طریق ترک مناقصه یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار می شود.
  • مبلغ قرارداد بتدریج در طول دوره اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می شود.
  • اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکار است اما کلیه کارها وتدارکاتی که بهای آن پرداخت شده است در طول اجرای طرح به کارفرما تعلق دارد.
  • کارفرما برای جبران خسارت های احتمالی و اطمینان از مسئولیت پذیری پیمانکار،علاوه بر پوشش های بیمه ای معمولا ضمانتنامه های متعددی نیز از پیمانکار می گیرد.
  • مخارج پیمان و مبلغ صورت وضعیت های تایید شده،در طول اجرای طرح انباشته می شود و این امر مدیریت،حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار می سازد.
  • موضوع عملیات پیمان در دو مرحله موقت و قطعی به کارفرما تحویل می شود.
  • پیمانکار در طول اجرای طرح،به ویژه درقراردادهای مقطوع، با خطرات ذاتی ازجمله حوادث قهری و غیرمترقبه مواجه است.

  نیک تدبیر-ویژگی های صنعت پیمانکاری

  مراحل اجرای طرح

  مراحل اجرای طرح های بلند مدت پیمانکاری در موسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند.طرح های بلند مدت پیمانکاری معمولا در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود که هریک از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

  مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

  مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

  مرحله سوم: اجرای طرح

  مطالعات مقدماتی طرح

  مطالعات شناسایی طرح شامل مراحل زیر می باشد.

   • تعیین هدف طرح
   • شناخت اجزای تشکیل دهنده
   • ورودی و خروجی ها
   • امکانات فنی و اجرائی طرح
   • نوع مصالح ساختمانی
   • ماشین آلات و تجهیزات
   • نیروی انسانی
   • سایر امکانات و محدودیت ها
   • حجم سرمایه گذاری(ریالی و ارزی)و طول مدت اجرای طرح
   • تشخیص و بررسی گزینه های احتمالی
   • توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی(امکان سنجی اولیه)

   تهیه طرح مقدماتی

   این مرحله پس از اتمام و تصویب گزارش شناخت طرح اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود. :

    • تحقیقات و بررسیهای لازم برای طراحی
    • تهیه نقشه های مقدماتی
    • بررسی مشخصات کلی طرح
    • انجام مطالعات برای گزینه یابی
    • انتخاب مناسب ترین گزینه و توجیه پذیری آن

    مطالعات تفصیلی طرح

    ۱- تهیه نقشه های تفصیلی

     • طراحی تفصیلی و اجرائی طرح
     • بررسی ها
     • تحقیقات
     • کاوشهای سطحی و زیر سطحی
     • نقشه برداریها
     • طراحی و آزمایش تعیین مشخصات فنی طرح
     • مقادیر دقیق کار
     • برنامه زمانی اجرای کار
     • منابع تهیه مصالح
     • تهیه نقشه های تفصیلی
     • تهیه اسناد و مشخصات اجرائی طرح
     • تهیه اسناد و مدارک مناقصه

     ۲- شرایط عمومی و خصوصی پیمان

      • مشخصات فنی عمومی و خصوصی
      • مقادیرکاروبرآورد هزینه اجرای طرح
      • استناد براساس آخرین فهرست بها

      اسناد ومدارک مناقصه بایدبه شکلی تنظیم و فراهم گردد که پیمانکار در صورت تمایل به شرکت در مناقصه،بدون هیچ گونه ابهامی بتواند براساس آنها،مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای طرح به سادگی و دقت محاسبه کند.

      اجرای طرح

      ارجاع کار به پیمانکار

      الف) دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

      ب) فروش یا توزیع اسناد و مدارک مناقصه

      ج) شرکت در مناقصه

      د) انتخاب پیمانکار

      انعقاد قرارداد پیمانکاری

      بعد از آنکه پیمانکار از طریق مناقصه عمومی،مناقصه محدود یا ترک مناقصه انتخاب شد قرارداد پیمانکاری براساس قیمت پیشنهادی او تنظیم می گردد و عملیات اجرایی پیمان به ترتیب زیر انجام می گیرد:

      الف) گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

      ب) تنظیم قرارداد پیمانکاری

      ج) ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت

      د) تائیدیه پیش پرداخت

      قسمت اول قرارداد های پیمانکاری

      قسمت سوم قرارداد های پیمانکاری

      به منظور اطلاع از استاندارد حسابداری پیمانکاری به بخش استاندارد های حسابداری مراجعه فرمایید.

      طرح توجیهی چیست؟ کاربرد و اهداف آن

      طرح توجیهی چیست؟ کاربرد و اهداف آن

      برای شروع هر پروژه ای لازم است مطالعاتی درباره علت و اهداف آن پروژه صورت بگیرد تا مشکلات پیش رو و چالش‌هایی که سر راه قرار دارد بررسی شود، به این مطالعات طرح توجیهی گفته می‌شود. بدون انجام این مطالعات موفقیت در پروژه به سختی حاصل می‌شود؛ بنابراین انجام این مطالعات قبل از شروع به کار ضروری است.

      در ادامه این مقاله به تعریف طرح توجیهی و ابزار مورد استفاده در آن می‌پردازیم.

      طرح توجیهی چیست؟

      طرح توجیهی چیست؟

      طرح توجیهی چیست؟

      هدف اصلی طرح توجیهی بررسی پروژه‌ها برای مشخص کردن امکان اجرایی کردن آن پروژه با توجه به بودجه در اختیار و ملاحظات فنی و اقتصادی صورت می‌گیرد؛ در این مطالعه همه‌ی آنچه که در پروژه، روند آن و شرکت مورد نظر دخیل هستند باید مورد مطالعه قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف آن‌ها مشخص شود.

      با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از آن در تمام بخش‌های فناوری و استارتاپی، استفاده از نرم افزارهای مخصوصی مانند نرم افزار COMFAR برای برآورد هزینه‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاری، هزینه‌های تولید و درآمد حاصل از آن و بازده سرمایه گذاری استفاده می‌شود.

      روش‌های مختلفی برای در راستای انجام این مطالعات انجام می‌شود که یکی از آن‌ها آزمون پیاپی با بکارگیری یک دور از اطلاعات و مقایسه آن با استانداردهای روز است؛ ابزار این روش استفاده از راه حل‌های جایگزین برنامه‌های مربوط به ساخت، طراحی و تولید، احداث، تشکیلات سازمانی متناسب با سرمایه در دسترس است تا هماهنگی‌های پروژه صورت گیرد.

      داده‌هایی که از این مطالعات بدست می‌آید، برای شناسایی روش‌های بهبود فعالیت‌ها و بکارگرفتن آن‌ها در فرآیندها و فعالیت‌های شرکت کاربرد دارند. اگر تمام جایگزین‌های صورت گرفته جوابگوی برنامه تولید و فرآیندها نباشد، موضوع طرح توجیهی مطرح شده تا علاوه بر برآورد نهایی هزینه‌های سرمایه گذاری، زمان شروع، اتمام و دامنه پروژه مشخص شود.

      متناسب با دامنه و پیچیدگی پروژه، طرح توجیهی جهت گیری‌های لازم را در نظر می‌گیرد تا مشکلات در مسیر پروژه را بر طرف کند؛ طرح توجیهی زمانی کارایی ایده آل خود را نشان می‌دهد که اجزای اصلی از یک پروژه و پیامدهای پیش روی آن را مورد بررسی قرار دهد که در این صورت مطالعات صورت گرفته هدفمند و سودمند خواهند بود.

      عوامل امکان پذیری در طرح توجیهی

      در کنار تحقیقاتی که به طور کلی درباره سرمایه، هزینه ها، زمان شروع و مدت زمان انجام فرآیندها می‌شود، امکان سنجی منابع و مالی هم برای بهینه سازی و تعریف فرآیندهای جدید لازم است.

      یکی از ابزار مهمی که باید در این مطالعات به آن توجه داشت استفاده از روش‌های مختلف پیش بینی است، این مراحل اجرایی طرح مالی روش‌های امکان پیش بینی آینده شرکت را می‌دهند و کمک می‌کنند تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

      به طور مثال روش‌های تدام روند گذشته، روش مصرف سرانه، روش ضریب مصرف، فرآیند مارکو و روش روند متغیر از این دست روش‌ها هستند.

      مقاله پیشنهادی: بیزینس پلن چیست و چه محتوایی دارد؟

      هدف از انجام طرح توجیهی چیست؟

      به طور کلی هدف از این انجام آن قبل یا حین پیاده سازی پروژه‌های مختلف علاوه بر بررسی سرمایه گذاری، به منظور ارائه به مؤسسات مالی، اخذ مجوز ها در سازمان‌های ذی ربط، امکان تلفیق شرکت‌ها، به منظور دریافت وام و تسهیلات (از این جهت که پروژه پیش ور زیان ده است یا خیر که در صورت زیان ده بودن از تسهیلات برخوردار نخواهد بود) و معرفی طرح به سرمایه گذاران و شرکای جدید انجام می‌شود.

      در روند انجام طرح توجیهی باید مطالعات بازار، توجیه پذیری فنی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی شرکت را در رأس مطالعات خود قرار بدهند.

      چه نکاتی در طرح‌های توجیهی باید رعایت شود؟

      نکات طرح توجیهی

      نکات طرح توجیهی

      برای انجام این مطالعات باید مراحل آن با عوامل تولید، بازار و شرایط موجود در شرکت ارتباط برقرار کند تا بتواند متناسب با ماهیت پروژه تحلیل‌ها را انجام مراحل اجرایی طرح مالی دهد؛ به همین دلیل وارد کردن اطلاعات بازار و اطلاعات مورد نیاز درباره تأمین کنندگان و مواد اولیه در مطالعات در اهمیت بالایی برخوردار است.

      ذکر این نکته ضروری است که انجام مطالعات طرح توجیهی نباید به عنوان هدف یک مجموعه به آن نگاه کرد، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای تحقق اهداف باید به کار گرفته شود.

      انجام یک طرح توجیهی صحیح با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ابعاد و بخش‌ها، اهداف و استراتژی‌های شرکت، موقعیت فعلی و آینده شرکت و بررسی نقاط ضعف و قوت آن، کمک بزرگی در رشد و پیشرفت شرکت‌ها دارد.

      به منظور انجام این مطالعات و تهیه طرح توجیهی برای شرکت‌ها و کسب و کارها، مشاوران هلدینگ کاسپین می‌توانند در این مسیر اقدامات مؤثری را ارائه دهند؛ برای اطلاع از جزئیات کلیک کنید.

      ابعاد و بخش‌ها

      به منظور انجام این مطالعات باید ابعاد و بخش‌هایی را حین انجام کار در نظر گرفت، که این ابعاد شامل موارد زیر هستند:

      • فرآیند کنترل و شناخت مسائل
      • شناسایی اهداف، فرصت‌ها و تهدید (بررسی swot)
      • شرح موقعیت‌ها
      • شناسایی درآمدها
      • شناسایی هزینه‌ها
      • تجزیه و تحلیل پروژه

      پس از تعیین ابعاد مطالعات در بخش‌های زیر صورت می‌گیرند:

      1. آشنایی با طرح و شرکت
      2. بررسی اقتصادی (مطالعات بر روی نیازهای بازار)
      3. مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی
      4. برآورد سرمایه مورد نیاز
      5. برآورد هزینه‌های تولید و ارزش فروش سالانه
      6. پیش بینی مالی توسط روش‌های پیش بینی و بررسی نحوه تأمین مالی طرح
      7. تعیین شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح

      طرح توجیهی در چه حوزه هایی کاربرد دارد؟

      با توجه به ماهیت کارکردی این مطالعات افراد می‌توانند از آن در پروژه هایی مانند:

      • راه اندازی کارخانه‌های صنعتی
      • راه اندازی کسب و کار‌های خدماتی
      • انجام پروژ‌های کوتاه مدت مانند پروژه‌های عمرانی
      • تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری

      چه فاکتورهایی لازم است؟

      فاکتورهایی که باید در طرح توجیهی در نظر گرفته شوند شامل: ملاحظات فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمان بندی است؛ بنابراین جنبه‌هایی که باید در طرح توجیهی به آن‌ها توجه کرد، ارزیابی بازار، ارزیابی فنی، ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی هستند.

      نکات در تهیه گزارشات

      بی طرف بودن در این مطالعات نتایجی را به مدیران ارائه می‌دهد که به واقعیت بسیار نزدیک است و تصمیم‌گیری‌های آینده را راحت‌تر می‌کند؛ لذا امکان سنج علاوه بر آن که باید فردی ماهر در تهیه و ارائه گزارشات با استفاده از ابزارهای کلیدی باشد، باید به صورت هدفمند و کاملا بی طرفانه اطلاعات را جمع آوری و آن‌ها را تحلیل کند.

      مقاله پیشنهادی: روش های اجرای پروژه

      نرم افزار COMFAR چیست؟

      نرم افزار کامفار

      نرم افزار کامفار

      اصلی‌ترین نرم افزار در انجام محاسبات امکان سنجی است که به منظور ارزیابی و تجریه و تحلیل پروژه ها استفاده می‌شود. ماژول اصلی این برنامه نشان دهنده اطلاعات مالی پروژه‌ها است که با استفاده از ابزارهای گرافیکی پروژه‌ها را تحلیل و محاسبه می‌کند.

      COMFAR سرمایه‌های مورد نیاز پروژه‌ها را برآورد کرده و چشم اندازهای مالی شرکت را توسعه می‌دهد.

      کلام پایانی

      استفاده از طرح توجیهی برای جلوگیری از خسارت‌های مالی و اقتصادی وارده به شرکت ها را کاهش می‌دهد به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها انجام این مطالعات را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ به همین منظور فضایی را در شرکت‌ها برای این کار در نظر گرفته‌اند.

      مراحل اجرایی طرح مالی

      امکان‌سنجی (تهیه طرح توجیهی اقتصادی ، فنی ومالی)

      واحد تهیه و تنظیم طرح‌های امکان‌سنجی با به کارگیری مدیران با تجربه و کارشناسان متخصص اقتصادی ،فنی ومالی در رشته‌های دانشگاهی وکارآزموده در واحد های صنعتی، به صورت تمام وقت وپاره وقت به عنوان مشاور جهت ارائه خدمات به مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری وشناسایی نیازهای مربوطه در خصوص استفاده از هرگونه تسهیلات مالی ارزی و ریالی بلندمدت ویا کوتاه مدت در زمینه اجرای طرح‌های سرمایه گذاری ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی، نوسازی و بازسازی، جایگزینی و. (اجرای سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌ها مانند تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، احداث ابنیه، تأسیسات و. ) در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی وخدمات، صادرات و. ، فعالیت مینماید.

      بررسی ونظارت بر نحوه اجرای طرح ها

      واحد بررسی طرح ها و نظارت بر نحوه اجرای طرح ها با بکارگیری کارشناسان متخصص در رشته های مختلف علاوه بر انجام مراحل راستی آزمائی هزینه های سرمایه گذاری طرح ها به لحاظ اهلیت مجریان طرح ها و کنترل و تائید اقلام مراحل اجرایی طرح مالی هزینه های سرمایه گذاری پروژه با لحاظ نمودن برنامه زمانبندی مربوطه و اعزام کارشناسان مجرب فنی و مالی در کلیه مراحل اجرا و تکمیل پروژه ها با ارائه گزارش های دوره ای نظارتی چگونگی مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه ها از مرحله مقدماتی تا تکمیل و بهره برداری را مطابق با استانداردهای مربوطه تنظیم ودر صورت نیاز مشاوره لازم را جهت اجرای صحیح وبه موقع کلیه مراحل اجرائی سرمایه گذاری مورد نظر بمنظور عدم انحراف از اهداف پروژه ارائه مینماید.

      امکان‌سنجی (تهیه طرح توجیهی اقتصادی ، فنی ومالی)

      واحد تهیه و تنظیم طرح‌های امکان‌سنجی با به کارگیری مدیران با تجربه و کارشناسان متخصص اقتصادی ،فنی ومالی در رشته‌های دانشگاهی وکارآزموده در واحد های صنعتی، به صورت تمام وقت وپاره وقت به عنوان مشاور جهت ارائه خدمات به مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری وشناسایی نیازهای مربوطه در خصوص استفاده از هرگونه تسهیلات مالی ارزی و ریالی بلندمدت ویا کوتاه مدت در زمینه اجرای طرح‌های سرمایه گذاری ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی، نوسازی و بازسازی، جایگزینی و. (اجرای سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌ها مانند تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات، احداث ابنیه، تأسیسات و. ) در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی وخدمات، صادرات و. ، فعالیت مینماید.

      بررسی ونظارت بر نحوه اجرای طرح ها

      واحد بررسی طرح ها و نظارت بر نحوه اجرای طرح ها با بکارگیری کارشناسان متخصص در رشته های مختلف علاوه بر انجام مراحل راستی آزمائی هزینه های سرمایه گذاری طرح ها به لحاظ اهلیت مجریان طرح ها و کنترل و تائید اقلام هزینه های سرمایه گذاری پروژه با لحاظ نمودن برنامه زمانبندی مربوطه و اعزام کارشناسان مجرب فنی و مالی در کلیه مراحل اجرا و تکمیل پروژه ها با ارائه گزارش های دوره ای نظارتی چگونگی مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه ها از مرحله مقدماتی تا تکمیل و بهره برداری را مطابق با استانداردهای مربوطه تنظیم ودر صورت نیاز مشاوره لازم را جهت اجرای صحیح وبه موقع کلیه مراحل اجرائی سرمایه گذاری مورد نظر بمنظور عدم انحراف از اهداف پروژه ارائه مینماید.

      طرح توجیهی چیست؟ کاربرد و اهداف آن

      طرح توجیهی چیست؟ کاربرد و اهداف آن

      برای شروع هر پروژه ای لازم است مطالعاتی درباره علت و اهداف آن پروژه صورت بگیرد تا مشکلات پیش رو و چالش‌هایی که سر راه قرار دارد بررسی شود، به این مطالعات طرح توجیهی گفته می‌شود. بدون انجام این مطالعات موفقیت در پروژه به سختی حاصل می‌شود؛ بنابراین انجام این مطالعات قبل از شروع به کار ضروری است.

      در ادامه این مقاله به تعریف طرح توجیهی و ابزار مورد استفاده در آن می‌پردازیم.

      طرح توجیهی چیست؟

      طرح توجیهی چیست؟

      طرح توجیهی چیست؟

      هدف اصلی طرح توجیهی بررسی پروژه‌ها برای مشخص کردن امکان اجرایی کردن آن پروژه با توجه به بودجه در اختیار و ملاحظات فنی و اقتصادی صورت می‌گیرد؛ در این مطالعه همه‌ی آنچه که در پروژه، روند آن و شرکت مورد نظر دخیل هستند باید مورد مطالعه قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف آن‌ها مشخص شود.

      با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از آن در تمام بخش‌های فناوری و استارتاپی، استفاده از نرم افزارهای مخصوصی مانند نرم افزار COMFAR برای برآورد هزینه‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاری، هزینه‌های تولید و درآمد حاصل از آن و بازده سرمایه گذاری استفاده می‌شود.

      روش‌های مختلفی برای در راستای انجام این مطالعات انجام می‌شود که یکی از آن‌ها آزمون پیاپی با بکارگیری یک دور از اطلاعات و مقایسه آن با استانداردهای روز است؛ ابزار این روش استفاده از راه حل‌های جایگزین برنامه‌های مربوط به ساخت، طراحی و تولید، احداث، تشکیلات سازمانی متناسب با سرمایه در دسترس است تا هماهنگی‌های پروژه صورت گیرد.

      داده‌هایی که از این مطالعات بدست می‌آید، برای شناسایی روش‌های بهبود فعالیت‌ها و بکارگرفتن آن‌ها در فرآیندها و فعالیت‌های شرکت کاربرد دارند. اگر تمام جایگزین‌های صورت گرفته جوابگوی برنامه تولید و فرآیندها نباشد، موضوع طرح توجیهی مطرح شده تا علاوه بر برآورد نهایی هزینه‌های سرمایه گذاری، زمان شروع، اتمام و دامنه پروژه مشخص شود.

      متناسب با دامنه و پیچیدگی پروژه، طرح توجیهی جهت گیری‌های لازم را در نظر می‌گیرد تا مشکلات در مسیر پروژه را بر طرف کند؛ طرح توجیهی زمانی کارایی ایده آل خود را نشان می‌دهد که اجزای اصلی از یک پروژه و پیامدهای پیش روی آن را مورد بررسی قرار دهد که در این صورت مطالعات صورت گرفته هدفمند و سودمند خواهند بود.

      عوامل امکان پذیری در طرح توجیهی

      در کنار تحقیقاتی که به طور کلی درباره سرمایه، هزینه ها، زمان شروع و مدت زمان انجام فرآیندها می‌شود، امکان سنجی منابع و مالی هم برای بهینه سازی و تعریف فرآیندهای جدید لازم است.

      یکی از ابزار مهمی که باید در این مطالعات به آن توجه داشت استفاده از روش‌های مختلف پیش بینی است، این روش‌های امکان پیش بینی آینده شرکت را می‌دهند و کمک می‌کنند تا برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

      به طور مثال روش‌های تدام روند گذشته، روش مصرف سرانه، روش ضریب مصرف، فرآیند مارکو و روش روند متغیر از این دست روش‌ها هستند.

      مقاله پیشنهادی: بیزینس پلن چیست و چه محتوایی دارد؟

      هدف از انجام طرح توجیهی چیست؟

      به طور کلی هدف از این انجام آن قبل یا حین پیاده سازی پروژه‌های مختلف علاوه بر بررسی سرمایه گذاری، به منظور ارائه به مؤسسات مالی، اخذ مجوز ها در سازمان‌های ذی ربط، امکان تلفیق شرکت‌ها، به منظور دریافت وام و تسهیلات (از این جهت که پروژه پیش ور زیان ده است یا خیر که در صورت زیان ده بودن از تسهیلات برخوردار نخواهد بود) و معرفی طرح به سرمایه گذاران و شرکای جدید انجام می‌شود.

      در روند انجام طرح توجیهی باید مطالعات بازار، توجیه پذیری فنی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی شرکت را در رأس مطالعات خود قرار بدهند.

      چه نکاتی در طرح‌های توجیهی باید رعایت شود؟

      نکات طرح توجیهی

      نکات طرح توجیهی

      برای انجام این مطالعات باید مراحل آن با عوامل تولید، بازار و شرایط موجود در شرکت ارتباط برقرار کند تا بتواند متناسب با ماهیت پروژه تحلیل‌ها را انجام دهد؛ به همین دلیل وارد کردن اطلاعات بازار و اطلاعات مورد نیاز درباره تأمین کنندگان و مواد اولیه در مطالعات در اهمیت بالایی برخوردار است.

      ذکر این نکته ضروری است که انجام مطالعات طرح توجیهی نباید به عنوان هدف یک مجموعه به آن نگاه کرد، بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای تحقق اهداف باید به کار گرفته شود.

      انجام یک طرح توجیهی صحیح با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ابعاد و بخش‌ها، اهداف و استراتژی‌های شرکت، موقعیت فعلی و آینده شرکت و بررسی نقاط ضعف و قوت آن، کمک بزرگی در رشد و پیشرفت شرکت‌ها دارد.

      به منظور انجام این مطالعات و تهیه طرح توجیهی برای شرکت‌ها و کسب و کارها، مشاوران هلدینگ کاسپین می‌توانند در این مسیر اقدامات مؤثری را ارائه دهند؛ برای اطلاع از جزئیات کلیک کنید.

      ابعاد و بخش‌ها

      به منظور انجام این مطالعات باید ابعاد و بخش‌هایی را حین انجام کار در نظر گرفت، که این ابعاد شامل موارد زیر هستند:

      • فرآیند کنترل و شناخت مسائل
      • شناسایی اهداف، فرصت‌ها و تهدید (بررسی swot)
      • شرح موقعیت‌ها
      • شناسایی درآمدها
      • شناسایی هزینه‌ها
      • تجزیه و تحلیل پروژه

      پس از تعیین ابعاد مطالعات در بخش‌های زیر صورت می‌گیرند:

      1. آشنایی با طرح و شرکت
      2. بررسی اقتصادی (مطالعات بر روی نیازهای بازار)
      3. مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی
      4. برآورد سرمایه مورد نیاز
      5. برآورد هزینه‌های تولید و ارزش فروش سالانه
      6. پیش بینی مالی توسط روش‌های پیش بینی و بررسی نحوه تأمین مالی طرح
      7. تعیین شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح

      طرح توجیهی در چه حوزه هایی کاربرد دارد؟

      با توجه به ماهیت کارکردی این مطالعات افراد می‌توانند از آن در پروژه هایی مانند:

      • راه اندازی کارخانه‌های صنعتی
      • راه اندازی کسب و کار‌های خدماتی
      • انجام پروژ‌های کوتاه مدت مانند پروژه‌های عمرانی
      • تصمیم گیری و مراحل اجرایی طرح مالی انتخاب بین گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری

      چه فاکتورهایی لازم است؟

      فاکتورهایی که باید در طرح توجیهی در نظر گرفته شوند شامل: ملاحظات فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمان بندی است؛ بنابراین جنبه‌هایی که باید در طرح توجیهی به آن‌ها توجه کرد، ارزیابی بازار، ارزیابی فنی، ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی هستند.

      نکات در تهیه گزارشات

      بی طرف بودن در این مطالعات نتایجی را به مدیران ارائه می‌دهد که به واقعیت بسیار نزدیک است و تصمیم‌گیری‌های آینده را راحت‌تر می‌کند؛ لذا امکان سنج علاوه بر آن که باید فردی ماهر در تهیه و ارائه گزارشات با استفاده از ابزارهای کلیدی باشد، باید به صورت هدفمند و کاملا بی طرفانه اطلاعات را جمع آوری و آن‌ها را تحلیل کند.

      مقاله پیشنهادی: روش های اجرای پروژه

      نرم افزار COMFAR چیست؟

      نرم افزار کامفار

      نرم افزار کامفار

      اصلی‌ترین نرم افزار در انجام محاسبات امکان سنجی است که به منظور ارزیابی و تجریه و تحلیل پروژه ها استفاده می‌شود. ماژول اصلی این برنامه نشان دهنده اطلاعات مالی پروژه‌ها است که با استفاده از ابزارهای گرافیکی پروژه‌ها را تحلیل و محاسبه می‌کند.

      COMFAR سرمایه‌های مورد نیاز پروژه‌ها را برآورد کرده و چشم اندازهای مالی شرکت را توسعه می‌دهد.

      کلام پایانی

      استفاده از طرح توجیهی برای جلوگیری از خسارت‌های مالی و اقتصادی وارده به شرکت ها را کاهش می‌دهد به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها انجام این مطالعات را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ به همین منظور فضایی را در شرکت‌ها برای این کار در نظر گرفته‌اند.

      اجرای حکم

      اجرای حکم

      مهم ترین مرحله دادرسی، اجرای حکم است. زیرا هدف نهایی تشکیل دادگاه و در واقع هدف قانون، اجرای حکم صادر شده توسط دادگاه به منظور اعاده حق شاکی و مجازات مجرم، است. به منظور اجرای حکم در دادگاه، مراحل مختلفی باید سپری شوند.

      مراحل اجرای حکم

      • صدور حکم توسط دادگاه
      • تقاضای صدور اجرائیه از جانب شاکی
      • دریافت تقاضای صدور اجرائیه توسط مدیر دفتر و تقدیم آن به همراه گزارش به دادگاه
      • صدور رای قطعی یا دستور اجرای موقت حکم، توسط دادگاه
      • دستور رئیس دادگاه بر صدور اجرائیه
      • ابلاغ اجرائیه به شاکی
      • تنظیم اجرائیه توسط مدیر دفتر، بر روی برگه های مخصوص(برگ اجرائیه)
      • اجراء حکم در اجرای احکام همان دادگاه

      وقتی رای صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده باید ظرف مدت 10 روز، تقاضای اجرای حکم نماید. مدیر دفتر، تقاضای شاکی را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌ های آن، شرایط اجرای حکم را بررسی و احراز می نماید. حکمی قابل اجراست که قطعیت یافته باشد یا دستور اجرای موقت حکم صادر شده باشد. (دستور موقت قراری است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، به درخواست متقاضی صادر می نماید.) سپس دادگاه دستور صدور اجرائیه را می‌دهد. مدیر دفتر دادگاه، اجرائیه را بر روی برگ اجرائیه تنظیم و تشکیل پرونده می کند. سپس اجرائیه به محکوم ابلاغ می گردد که بایستی ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر شود. در نهایت پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز(شخصی که کار اجرا به او واگذار می‌شود.) پرونده را ثبت و رای صادره را اجرا می نماید.

      احکام قطعی یا لازم‌ الاجرا

      اتمام مهلت تجدید نظر از یک رای یا تایید مجدد رای در مرحله تجدید نظر مبنی بر قطعی بودن حکم است. همچنین است اگر رای صادره از همان ابتدا، امکان تجدید نظر خواهی وجود نداشته و اجرای آن حتمی باشد.

      احکام لازم الاجرا عبارتند از:

      • احکام صادره توسط مراجع دادگستری در دعاوی
      • احکام صادره خارج از دادگستری و طبق مقررات
      • احکام صادره از جانب مقامات غیر دادگستری که اجرای آن بر عهده دادگستری است.(برای مثال احکامی که توسط هیئت‌ های حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می شود.)

      اجرای احکام مالی

      چنانچه حکم صادره در ارتباط با اموال منقول یا غیر منقول تصرف شده باشد و بازگشت اموال به صاحب آن امکان پذیر باشد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به صاحبش می‌دهد. در مراحل اجرایی طرح مالی صورت کسری یا نقص وارده به مال، صاحب مال می تواند با طرح دادخواست، جبران خسارت نماید. نکته قابل توجه اینکه نحوه اجرای احکام غیرمالی، بسته به حکم، متفاوت اند.

      مشخصات برگ اجرائیه

      قسمت سمت راست: مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده
      قسمت سمت چپ: مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده
      وسط برگ: موضوع و مشخصات حکم
      تعداد برگ: به تعداد افراد محکوم شده در دادگاه
      تعداد نسخه: دو نسخه (یک نسخه مختص پرونده دعوا- نسخه دیگر ابتدا به شاکی ابلاغ شده و سپس در پرونده اجرائی بایگانی می شود.)

      روش های اعتراض به حکم دادگاه

      مواردی که در آنها امکان تغییر حکم دادگاه یا ممانعت از اجرای آن وجود دارد:

      • واخواهی
      • اعتراض شخص ثالث
      • اشتباه قاضی

      فرصتی که به محکوم غایب در دادگاه داده می شود تا از خود دفاع کند، واخواهی گویند. در صورت بروز آسیب نسبت به شخص ثالث (که جزو طرفین دعوا نیست)، وی حق اعتراض به رای صادره را خواهد داشت. چنانچه حکم صادره با خطا همراه باشد، باید پرونده مجددا دادرسی شود. در صورت بروز اشتباه از جانب قاضی، امکان اعتراض به رای صادره و رسیدگی مجدد به پرونده وجود دارد.

      نکات مهم و قابل در باب اجرای حکم

      • جهت پرداخت خسارات وارده به شاکی، اموال محکوم شناسایی و توقیف می شوند. سپس دادورز توسط کارشناس رسمی دادگستری، اموال را قیمت گذاری کرده و به فروش می رساند. مبلغ حاصله از فروش اموال، به کسی که رای به نفع او صادر شده است پرداخت می شود.
      • اگر مبلغ حاصله از فروش، بیشتر از خسارات وارده به شاکی باشد، مازاد آن به صاحب مال، عودت داده می شود.
      • برای شناسایی اموال محکوم، پرونده به اجرای احکام تحویل داده می شود تا از ادارات ثبت اسناد و املاک و … به منظور شناسایی اموال محکوم استعلام صورت پذیرد.
      • چنانچه محکوم اموالی برای توقیف نداشته باشد، حکم جلب وی صادر شده و ممنوع الخروج می شود.
      • اگر قبل از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌ فوت کند. اجرائیه به ولی، وصی، قیم یا ورثه محکوم‌ ابلاغ می‌شود.
      • اگر بعد از ابلاغ اجرائیه به محکوم، وی فوت کند، ابلاغ اجرائیه با ارسال اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می شود.

      بخشی از جزئیات قانون اجرای احکام مدنی

      1. اجرای حکم فاقد موضوع معین امکان پذیر نیست.
      2. اجرای حکم منوط به صدور اجرائیه است. اما ‌در مواردی از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند توسط دادگاه، اجرائیه صادر نمی‌ شود‌. چنانچه اجرای حکم به وسیله سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت صورت گیرد، نیازی به صدور‌ اجرائیه نیست.
      3. صدور اجرائیه برعهده دادگاه اولیه است.
      4. اجرائیه توسط قسمت اجرائی دادگاه به اجرا گذاشته می‌شود.
      5. اجرائیه توسط رئیس دادگاه و مدیر دفتر امضا شده و ممهور به مهر دادگاه می شود.
      6. اگر قبل از صدور اجرائیه، محکوم‌، محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکند، اجرائیه یک مرتبه آگهی می‌گردد و 10 روز بعد به اجرا گذاشته می‌شود.
      7. به ترتیب دادگاه، مدیر اجرا و سپس دادورز مسئولین رسیدگی به پرونده هستند.
      8. در صورت نبود یا کمبود دادورز، می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه اجرا کرد.
      9. اقدام مناسب جهت جلوگیری از مقاومت یا سوء رفتار علیه دادورز ها حین اجرای حکم، کمک گرفتن از ماموران انتظامی است.
      10. توهین یا مقاومت نسبت به دادورز حین انجام وظیفه منجر به تنظیم صورت مجلس توسط مامور و امضاء شهود‌ و ماموران انتظامی خواهد شد.
      11. افرادی که مانع انجام وظیفه دادورز شوند، علاوه بر مجازات، مسئول خسارات وارده نیز‌ خواهند بود.
      12. در موارد زیر، دادورز نمی‌تواند ماموریت محوله به وی را قبول نماید:
       1. اجرا حکم مربوط به همسر وی باشد.
       2. اجرا حکم مربوط به خویشاوندان نسبی یا سببی درجه 1-3 وی باشد.
       3. دادورز؛ قیم، وصی یا کفیل یکی از طرفین دعوی باشد.
       4. اجرا حکم مربوط به کسی باشد که بین او و دادورز یا همسرش، دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
       1. سپردن اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها
       2. فروش اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگهداری نباشد.
       3. سپردن بهای حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ های مربوط به‌ صندوق دادگستری برای استرداد به صاحب آن
       4. نگهداری سایر اموال در همان محل یا محل مناسب دیگر یا سپردن به حافظ و دریافت رسید
       1. فروش در روز و ساعت یا در محلی متفاوت با وقت تعیین شده در آگهی
       2. منع افراد از خرید، بدون وجهه قانونی و مراحل اجرایی طرح مالی یا رد بالاترین قیمت خواسته شده
       3. انجام مزایده بدون حضور نماینده دادسر
       1. اموال منقول و غیر منقول محکوم تحت رهن یا وثیقه شاکی
       2. حقوق و دستمزد 6 ماه خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌
       3. نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌ برای مدت 6 ماه و مهریه تا میزان 200000 ریال
       1. میزان 5 درصد بابت حق اجرای حکم
       2. حق‌ الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و …
       1. احکام صادره از کشورهایی که قابلیت اجرا حکم در ایران داشته باشند.
       2. احکامی که مفاد آن مخالفتی با قوانین حاکم در ایران نداشته باشد.
       3. احکامی که اجرای آنها مخالف با تعهدات بین‌المللی امضا شده توسط دولت ایران نباشد.
       4. احکام صادر شده قطعی و لازم‌ الاجراء
       5. احکام غیرمرتبط به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن
       6. احکام صادر شده از جانب مقامات ذی صلاح کشور صادرکننده حکم

       جمع بندی و نتیجه گیری موضوع اجرای حکم

       چنانچه همه یا بخشی از اجرای حکم مربوط به حوزه دادگاه دیگری باشد، مدیر اجرا، اجرای حکم صادره را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند. رفع اشکالات به وجود آمده در جریان اجرای حکم، برعهده دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. رسیدگی به اختلافات مربوط به مفاد حکم و اجرای آن، برعهده دادگاهی است که حکم را صادر کرده.

       در صورت نیاز به وکیل و دریافت راهنمایی و مشاوره در ارتباط با موضوع اجرای حکم می توانید با شماره 09120708310 تماس حاصل فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.