انواع بخش بندی بازار


بازاریابی مد و لباس ، پلی برای رسیدن به یک فعالیت حرفه ای در این زمینه می باشد.

بازار

بازار ( بخش اول ) 1 ) واژه 2 ) شهر و بازار در دوره اسلامی بازار بزرگ شهری جایگاه بازار در شهر اسلامی 3 ) مهمترین خصوصیات بازارهای م ، قیصریه ، بدستان ) ؛ میدان ؛ دالان ؛ چهارسو
پیوستگی میان اجزای مختلف بازار با قدمتهای متفاوت
جدا بودن محل کار ( بازار ) از محل سکونت
تجمع پیشه وران مختلف در راسته ها
بخشبندی بازار و اصول اساسی آن
مهمترین گونه های بازار از لحاظ شکل و کارکرد: بازار خطی ؛ بازار چندمحوری ؛ بازار مرکزی با خانهای پیرامونی ؛ بازار صلیبی ؛ بازار محله ؛ بازار بیرون شهری ؛ بازار صحرایی ؛ بازار زیارتی ؛ بازار صنایع دستی
4 ) کلیاتی در معماری و مصالح ساختمانی بازار
5 ) نظام درونی بازار
اصناف بازار
تشکیلات صنفی
بازارهای صنفی
احتساب و نظارت
بازار، در حدیث و فقه
6 ) بازارهای شهری قبل از اسلام و در دورة اسلامی
دورة جاهلیت و صدر اسلام ( عکاظ ؛ مربد )
دورة اسلامی ( قلمرو مرکزی ؛ مناطق پیرامونی )
7 ) نقش بازار شهری در زندگی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی
و دینی
اشارات و سوابق تاریخی
ــ در ایران دو قرن اخیر:
مجلس وکلای تجار ( 1301 )
قیام تنباکو ( 1309 )
انقلاب مشروطیت ( 1324 - 1329 )
نهضت ضدجمهوری ( 1302 )
نهضت ملی شدن صنعت نفت ( 1329 - 1332 )
قیام 15 خرداد 1342
انقلاب اسلامی ( 1356 - 1357 )
8 ) پیشینه و خاستگاه بازار بزرگ شهری
یافته های باستانشناسی ، داده ها، و شواهد کهن تاریخی
پیدایش راسته های خرده فروشی
پیدایش سراهای سرپوشیده برای کالاهای گرانبها
پیدایش خانها برای تجارتهای عمده و خارجی
9 ) بازارهای موقت
بازارهای روستایی در ایران و افغانستان
بازارهای موسمی در جهان اسلام
10 ) بازار در ایران
بازارهای روستایی
بازارهای شهری
بازارهای ایران : اراک ؛ اصفهان ؛ تبریز؛ تهران ؛ رضا ( مشهد ) ؛ قزوین ؛ قیصریة لار؛ کاشان ؛ کرمان ؛ وکیل ( شیراز ) ؛ یزد
1 ) واژه . بازار، در فارسی میانه وازار r ¦ za ¦ wa ] w'c'l ؛ در فارسی میانه مانوی w'c'r [ با ترکیبهایی چون وازارگ ( بازاری ) ، وازارگان ( بازرگان ) ، وازارگانیه ( بازرگانی ) ، وازاربَدْ ( رییس بازار، ملک التجّار رجوع کنید به کتیبة سه زبانة شاپور اول در کعبة زردشت ، س 35؛ ماریک ، ص 330، 331؛ باک ، ص 265؛ ژینیو، ص 35 ) ؛ و نیز رَسْتَگ ـ یـ ـ وازار r ¦ za ¦ rastag - i - wa ( راسته یا رستة بازار رجوع کنید به دینکرد مَدَن ، ص 757 ) . در پارتی واژار r ¦ a § z ¦ wa ( درخت آسوریگ ، ص 76 ـ 77، س ، 104؛ ژینیو، ص 66 ) ، در پازند r ¦ za ¦ va ؛ در ارمنی ar § vac و از آن akan ar § vac ( بازرگان رجوع کنید به هوبشمان ، 1895، ص 242 ) ؛ در سغدی مانوی rn § n/w'c § w'c با گونه های مختلف در گویشهای محلی ایران ( رجوع کنید به هُرن و هوبشمان ، ج 1، ص 219 ) . این واژه احتمالاً از صورت مفروض ایرانی باستان rana - ¦ a § - c ¦ vaha * گرفته شده ، که ترکیبی است از " g ¦ waha ¦ - vaha * در فارسی میانه " «بها» در فارسی دری ، از مادة wah - ، از ریشة هند و اروپایی wes - * ( خریدن ) ، بازمانده در صورتهای : vasnؤ - هندی باستان ؛ nos ¦ o یونانی ؛ num ¦ num/ue ¦ ve لاتینی ( بسنجید با vendre و vend در زبانهای فرانسه و انگلیسی ) و جزء دوم آن rana - ¦ a § c ( بارتولومه ، ستون 581 ) از ریشة " ar - § c " پسوند r ¦ - za در فارسی میانه و ـ زار در فارسی دری ؛ مجموعاً به معنی جایگاه دادوستد ( هنینگ ، ذیل w'c'rg'n ؛ گرشویچ ، ذیل شماره های 356، 392، 399، 1028، 1220؛ بِیْلی ، ذیل "bahoysana" ؛ بنونیست ، ص 125 و 126؛ باک ، ص 265، 266؛ هُرن و هوبشمان ، ص 219، 302، 558 ) .
نظریه ها و پیشنهادهای دیگر دربارة پیشینة این واژه ، مانند نسبت آن با § aris § abic فارسی باستان ( کتیبة بیستون ، س 64 ) ، نظر دارمِسْتِتِر ( ج 2، ص 129 - 131 ) و دیگران که بارتولومه ، هُرن و هوبشمان آن را نپذیرفته اند و آبایف ( ش 1، ص 3 - 7 ) آن را مردود شناخته است ؛ و نیز با واژة «با» به معنی آش و خوراک پخته ، و نیز با فعل «باز آوردن » بکلی بی پایه است . این واژة ایرانی ، از راه بازرگانی ، از یک سو به عربی ، ترکی عثمانی ، و زبانهای اروپایی ، و از سوی دیگر به زبان سرزمینهای هند و سیلان راه یافته است ( بریتانیکا، ذیل "bazzar" ) . گفته اند که اشتهار جهانی بازارهای قسطنطنیه ( استانبول ) در اشاعة این واژه میان زبانهای اروپایی سهمی داشته است ( رجوع کنید به بلوخ و وارتبورک ، ذیل "bazar" ) . این واژه در عربی به صورت بازار؛ در ترکی به صورتهای بازار/ پازار؛ در فرانسه bazar و چند گونة دیگر؛ در اسپانیایی و پرتغالی bazar ؛ در ایتالیایی bazzar ( مایرلوپکه ، ذیل همین واژه ) ؛ در انگلیسی از طریق ایتالیایی bazaar و چندین گونة دیگر؛ در زبان آلمانی basar ؛ در زبان روسی bazar ؛ در زبانهای صربی و مجاری از 447/1055 vؤsؤr, pؤzؤr ( r ¦ ىa ¦ va رجوع کنید به سکوک ) ؛ در هندی r ¦ za ¦ ba و در لحن عامیانة آن بَزار/ بَژار r ¦ a § r/baz ¦ baza ( " فرهنگ اردو، هندی و انگلیسی " ) ؛ ترنر، ( " فرهنگ نپالی - انگلیسی " ) ؛ در زبان مالایایی pazar ( بریتانیکا، همانجا ) دیده می شود.
از آنجا که نخستین شواهد این واژه در زبانهای اروپای شرقی از قرن پنجم / یازدهم و در زبان فرانسه از 836/1432، یعنی قبل از زبان پرتغالی 951/1544 دیده شده است ، ( " گنجینة زبان فرانسه " ، ذیل "bazar" ) ، این تصور که پرتغالیها اولین بار این واژه را از هند به اروپا برده باشند بی پایه است . این شواهد نشان می دهد که بازار ایرانی با ویژگیهای خود زبانزد جهانیان بوده و واژة ایرانی بازار به بسیاری از زبانهای جهان درآمده است . امّا در کشورهای اسلامیِ عرب زبان تقریباً همه جا واژة عربی سوق و مصغّر آن سُوَیقه ( بازارچه ) به کار برده می شود. این واژه که در نام کویها، روستاها، و دیگر مکانهای جغرافیایی بوفور به کار رفته است به ع . . .

معنی بازار در زبان لری بختیاری
با. باید. با
زار. زار زدن. داد زدن.
فریاد زدن. جهت خبر دار شدن رهگذران از جنس فروشی خود در مغازه و خرید آن توسط رهگذران . با زار زدن

جمله لری بختیاری
خوی چیات بفروش ره
وازار زنی.
اگر می خواهی
چیزهایت*اجناس*به فروش
برود باید زار بزنی*فریاد زدن*

وازار. باید زار، باید فریاد. باید داد
زار. فریادی که نوعی درخواست از مردم است .
بیاید و بخرید. نوعی خواهش
وا::باید

بازار=باز آر
یعنی= باز بیار. . .
بازار، شخص است نه مکان!
به کسی که دائم پول یا کالا و یا خدمت می آورد و عرضه می کند، بازار گفته می شود.
به کسی که پول می آورد، بازار خریدار؛
و به کسی که کالا یا خدمت عرضه می کند، بازار فروشنده گفته می شود.

با این معنی، کلماتی همچون بازاریابی اصالت معنایی پیدا می کنند.
بازاریابی یعنی= مشتری یابی
هومن کشاورز

بازار : به معنی کار و بار و رفتار و شیوه ی زندگانی
بدید، از بدو نیک ، بازارِ اوی ؛
به یزدان پناهید در کار ِ اوی.
نامه ی باستان ، ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴، ص ۱۹۰.
در جای دیگر می نویسد : ( ( بازار در پهلوی در ریخت واچار wāčār بکار می رفته است . ستاگ واژه ، " با " یا "وا " ، ریختی از " بها " در پهلوی وهاگ wahāg دانسته شده است و معنی بنیادین آن بهازار = جای بها . بازار دربیت زیر به کنایه ی ایما از رونق و رواج و روایی به کار رفته است .
( ( چو تهمورث آگه شد از کارشان
برآشفت و بشکست بازارشان. ) )
( همان ص 257. )
در مورد معنی بازار در بیت زیر می نویسد : ( ( بازار در بیت زیر به معنی نیرنگ و فریب ِ نغز و نهان به کار رفته است که نیرنگباز و فریفتار را در چشم فریفته می آراید و راستکار و بی رنگ و ریو جلوه می دهد .
( ( چو ضحاک بشنید گفتار اوی
نهانی ندانست بازار اوی ) )
( همان ، جلد اول ، ص 281. )

بازار رقابتی ( اصطلاح بازاریابی و فروش ) : به بازاری اطلاق می شود که در آن تعداد بسیاری خریدار و فروشنده به طور مستقل مشغول داد و ستد باشند؛ بنابراین هیچ عضو بازار نمی تواند به تنهایی تأثیری بر بازار داشته باشد.

بازار فروش ( اصطلاح بازاریابی و فروش ) : هنگامه که به هر دلیلی کالا در بازار کم می شود و مشتریان برای خرید به بازار وجود می آورند بدون تأمل و تفکر هر نوع کالایی با هر کیفیتی را می خرند اصطلاحاً به وضعیت بازار، بازار فروش می گویند.

بازار ( Market ) :[اصطلاح بازارکسب و کار] محلی که خریداران و فروشندگان اقلامی را که ارزش دارند مبادله می کنند. فضایی است فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای بهترین قیمت چانه زنی می کنند که یکی از مفاهیم اساسی تجارت است . فقدان یک بازار فیزیکی برای یک سری از کالاها معمولاً یکی از منابع اساسی ناکارآمدی اقتصادی است. در این بازار تقاضا برای محصول یا خدمت مورد نظر معمولاً از طریق طرح هایی با مدت زمان مشخص و معلوم سنجیده می شود.

گمان میرودبازار به معنای مصطلح آن که محل دادوستدباشدرا باید با توجه به بارمفهومی آن معناکرد لذا معنی آن بیشتربه این میخورد که محلی که می باید اجناس درآن به صورت باز و درمعرض دید بودن آورده شود ( باز= بدن پوشش آر= بیاور ) و یا اینکه چنانچه جنس فروخته شده به هرعلتی مورد توجه خریدارقرارنگرفت، میتواند آن را بازگرداند ( باز= برگرداندن آر= بیاور )

یر ساده ای دارد که چنین است
باها زار
متن زیر را بخوانیم :

Aynı HAvr k�kten Latince venum ( satış ) , vendere ( satmak ) > İngilizce venal ( parayla alınıp satılan ) , vendor ( satıcı ) .
همانطور که میبینید این واژه را به زبان هند و اروپایی متصل کردند!

واژه ی باها در ترکی همان باغا در نام باغادیر - باهادیر است. 🔴

باها - باغا از بن باغماق ( بوغماق ) به معنی بستن است ( باغلی ) که از تفسیر چفت و بست شده است ( باغلاییجی - بند کننده )
واژه ی باغام در ترکی به معنی پشتیبان از این ریشه است همچنین باغانا به معنی ستون از این ریشه است از تفسیر پابند شده و محکم معانی مثبت گرفته است یا از تفسیر باغیشلاماق بخشندگی و مهربانی این معانی را گرفته است.

در لاتین vendere به معنی فروختن وجود دارد که واژه ی ناخالص با بن باغ است که ممکن است از بها فعل فروش مشتق شده یا اینکه از تفسیر دیگر بند کردن ( مثل تفسیر فارسی فرو - فروختن ) چنین فعلی ایجاد شده است.

واژه ی value در انگلیسی به معنی قیمت از این ریشه است.

واژه ی بالا در فارسی و بالا - bala در ترکی به معنی عزیز هم از همین بن هستند
بالا - bala : ارزشمند - عزیز
واژه بلند هم از این واژه درست شده است.

تفسیر دوم واژه ی بازار♦️
از فعل بوزدورماق ترکی به معنی معامله کردن است ( باسدیرماق - فروختن )
بوز زار که در انگلیسی به صورت buzzar نوشته میشود.
bozzar : محل معامله

دیگه واقعا تهوع آوره هرچیزی رو به زبان ترکی یا همون مغولی ربط میدین ترکی امروز خیلی کلمات فارسی واردش شده و این توهم رو بهتون وارد کرده لابد همش ترکی بوده انقدر خودتون رو با جعلیات منفورتر از این نکنید

بازار از دو تکواژ کهن پارسی می باشد: ( بار ) و پسوند ( زار )
تکواژ ( بار ) که نیاز به ویچارش ( توضیح ) ندارد. پسوند ( زار ) پسوند کهن پارسی ( همچون مرغزار ) است که یک پسوند مکانی است و هنگامی به کار می رود که در آن مکان با فراوانی وانبوهی از آن چیزی که در تکواژ یا واژۀ پیشینِ زار بکار رفته، روبه رو باشیم ( برای پژوهش در این باره می توانید پسوندها را جستجو کنید ) : همانند ( چمن زار ) که به چم و معنای جایی است که چمن به فراوانی دیده می شود. ( گلزار ) جایی است که به فراوانی گل و ) جود دارد. ( کوهزار ) جایی است که کوههای بسیاری وجود دارد.
پس بازار ( بارزار:سِتُرده شدن آوای ( ر ) به دلیل نزدیکی به آوای ( ز ) ) :به معنای جایی است که بارهای بسیار وجود دارد.
این کاربر ( ع ) گویا نمی دانند در گذشته فروشگاه نبوده که بخواهند کرکره را ببندند، بلکه فروشنده بارهایی داشته که دادوستد می کرده و یا در معرض فروش می گذاشته است، چجوری رویت می شود value را به بازار و بازار را به بالا پیوند دهی؟؟این فلسفه بافی های شما پانمغولچِگان بسیار خنده دار است. به گمانم اگر این کاربر ادامه می داد، همۀ نوواژگان در دانش اقتصاد و رمزارزها را به توهمات خود پیوند می داد.

رواج گاه. [ رَ ] ( اِ مرکب ) بازارگاه. ( ناظم الاطباء ) . جای روایی. ( ناظم الاطباء ) ( از اشتینگاس ) .

بازار ، بازارگان ( بزرگان ) . . . کلمات تورکی هستند. بازار از فعل بزه ماق و زینت دادن است. اگر از وسایل دیگران استفاده می کنید. لااقل اعتراف کنید. تا کارتان دزدی محسوب نشود. وگرنه تهوع و استفراغ هم عربی است. و با استفراغ و تهوع کارتان موجه نمی شود.

باشیم اوسته یرین وار . یا تپه م اوسته یرین وار. . . . تپه نام دیگر باش ( سر ) است. . . تپه لی باغ نام محله ایی در تبریز ( باغی که تپه ( زایده ایی مثل سر، که گرد است. دارد ) تپه یک کلمه ی تورکی است. چون حروف گچپژ در عربی و لهجه هایش نیست. و حروف گچپژ مخصوص زبان تورکی است. کلاه زنان را نیز گفته اند و آن چیزی باشد محرابی که زنان از گلابتون و مروارید دوزند و از طلا و جواهر نیز سازند و بر پیشانی نصب کنند. ( برهان ) ( از ناظم الاطباء ) . و کله و کلاه را که از ماهوت یا شال پشمینه باشد نیز تپه ٔ کلاه گویند بجهت برآمدگی . ( انجمن آرا ) ( آنندراج ) . || جای مدور که از خاک کودو نرم کنند برای کاشتن گلها. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . || مجازاً چیزی برآمده را گویند چون : یک تپه ریش داشتن ، تپه تپه پلیدی . پلیدی بسیار انواع بخش بندی بازار کودشده . گردشده و فراهم شده . || مزید مؤخر امکنه : آل تپه ، الباس تپه ، امام تقی تپه ، ایلغارتپه ، باج تپه ، بنفشه تپه ، ترنگ تپه ، تقرتپه ، تیکان تپه ، دوشان تپه ، دیم تپه ، سالیان تپه ، سنگ تپه ، شالی تپه ، شغال تپه ، شهرستان تپه ، قراتپه ، قراوای تپه ، قلی تپه ، گل تپه ، گمش تپه ، گندل تپه ، مرادتپه ، یارم تپه . || مزید مقدم امکنه . رجوع به تپه . . . شود.

عوذری ( ببخشید انواع بخش بندی بازار اوزرا ) مطمئنی تهوع و استفراغ ترکی نیست و عربیه؟ شاید عمدا ع غ بکار رفته که ترکا را گمراه کنه که فکر کنن عربیه.
یه کم که به تخیلت فشار بیاری می فهمی که تهوع در اصل تاهاوو بوده که توی ترکی دل آشوب معنی میده و استفراغ هم ایستیفراماق هست که از ریشه فعل سیتیفراخ گرفته شده یعنی گند زدن جوری که حال همه رو بد کنه.
هر کلمه ای که آخرش اغ یا اق باشه ترکیه مث استفراغ فراغ ارفاق رفیق رفاقت طلاق عروس ( آروس ) داماد بلاغ ( نهج البلاغه هم ترکیه ) تبلیغ بلوغ طلوع غروب عذری ( اوزرا ) سوقرا کوبرا اسقر اکبر و و و
کلا هر کلمه ای که اول و آخرش هر چیزی باشه حتما ترکی هستش. . .
قدر خودتو بدون و مواظب خودت باش

واژه بازار از پارسی میانه وازار ( wāzār ) ، از پارسی باستانی واچار ( vāčar ) سرچشمه می گیرد. درست زمانی که مغولها اصلا نمیدانستن زبان چیست وگر میدانستند که دنیا را به خاک و خون نمی کشیدن و حاصلین تجاوز وحشی و بیسواد خود را به ارث نمی گذاشتن.
#تپه یا تُنب واژه ای فارسی به معنی ارتفاعی نه بس بلند از زمین، تل، تپه، توده، نجد و ربوه است. در پارسی دری و در برخی گویشهای محلی به کار رفته است. ازجمله گویش تنگستانی و لارستانی به ویژه در گویش کوخِردی و شهرستان بستک هرمزگان به کار می رود. . .
واژهٔ فارسیِ تپه شکلی دیگر از واژه های قدیمی تر پارسیِ تبره و تبرک است. زبان های ترک تبار نیز این واژه را از فارسی وام گرفته اند.
تپه واژه ای فارسی برگرفته از پایه است، به کوه های کوچک کنار کوه، 《 کوهپایه یا تپه》 می گویند.
و یکی از هزاران واژه ی فارسی است ، که به ترکی راه یافته.

گوزرا به خانه بیا و عر عر نکن، از شما دوستان پوزش میخواهم که افسار این را نمیبندم و همه جا میرود و عر عر میکند

هر واژه ای که اخرش یکی از حروف - اب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن انواع بخش بندی بازار و ه ی - داشته باشه حتما طورکیه، اصلا همه واژه های دنیا طورکیه، ساکنان مریخ طورکی حرف می زنن، خدا هم طورکه، نصف مردم دنیا طورکن، اون نصف دیگه هم دلشون میخواست طورک باشن ولی از بدشانسی نشدن

در زبان کوردی
بازار معنی نداره اما واچار چرا
وا=آنجا
چار=برآورده کردن، درمان کردن، بینیاز ی، چاره کردن و. . . .
بازار تعریب شده واچار هستش وا به با ، چار به زار عوض شده
مثل کلمه مسمار که از پزمار کوردی گرفته شده به معنی پسر مار
ودهها کلمه دیگه که وارد زبان عربی شده
و صدها کلمه ایی که ما از آنها گرفتیم

تبلیغات چیست، بهترین روش اجرای آن چگونه است و هر آن چیزی که از تبلیغات باید بدانید

تبلیغات چیست؟

در حالیکه احتمالا بسیاری از ما ایده هایی برای یک تبلیغ خوب داریم، کمی دشوار است که به یک تعریف دقیق جمعی در خصوص تبلیغات برسیم و اینکه چگونه به بهترین شکل آن را باید اجرا کرد.

از تبلیغات کاغذی یا همان تراکت بگیرید تا پاپ آپ های سایت ها، تبلیغات در طول زمان ها در حال تغییر بوده است. با این وجود، اگرچه نیاز به تبلیغات تغییر نکرده است، تکنیک و بهترین شیوه اجرای یک تبلیغ مناسب نیز وجود ندارد. این مطلب می تواند به شما در تصمیم گیری درست کمک کند.

تبلیغات چیست؟

تبلیغات به طور کلی یعنی ساخت پیامی که یک نفر را برای انجام کاری متقاعد کند و انگیزه دهد. تبلیغات خوب به گونه ای طراحی می شود که بسیار تاثیر گذار، به یادماندنی و در بسیاری از مواقع جذاب باشد. تبلیغات آشفتگی و سرصدای روزمره زندگی را می شکند، توجه بیننده را مختل می کند و تمرکز اصلی آن ها را می طلبد.

خواه بر روی یک بیلبورد یا پشت منوی یک رستوران، تبلیغات به روش های گوناگونی می تواند برای شرکت شما به کار رود. مثلا:

 • برای میزان آگاهی از برند شما یا سهم آوا
 • ایجاد مشتری بالقوه برای کسب و کارتان
 • برای ترویج فروش محصولات جدید و فعلی
 • معرفی محصول یا خدمت جدید به بازار
 • ایجاد تفاوت بین محصول شما و رقیب تان

تبلیغات همچنین به روش های گوناگونی نیز اجرا می شود. تبلیغات رادیویی، بیلبورد، تبلیغات رسانه های اجتماعی و… همه به عنوان تبلیغات شناخته می شوند. موارد زیر شکل های مختلف و کانال های گوناگونی است که تبلیغات در طول این سال ها حضور داشته است:

 • تبلیغات چاپی و پوستر
 • روزنامه و مجلات
 • تبلیغات بیرونی و بیلبورد
 • تبلیغات حمل و نقل عمومی
 • اسپانسرینگ برنامه های تلویزیونی و رویدادها
 • رادیو
 • اسپانسرینگ محتوای سایت
 • تبلیغات تلویزیونی
 • پاپ آپ های آنلاین و تبلیغات موتورهای جستجو
 • تبلیغات رسانه های اجتماعی

تبلیغات می تواند شبیه چیزهای مختلفی به نظر برسد. در ادامه این مطلب، با چگونگی تبلیغ در هر یک از مدیاهای بالا صحبت خواهیم کرد.

تفاوت تبلیغات و بازاریابی چیست؟

بازاریابی یک تصویر بزرگ از این است که یک شرکت چگونه می خواهد آگاهی از برند خود را افزایش دهد و مشتریان را ترغیب کند که از او خرید را انجام دهند، در حالیکه تبلیغات فرآیند ساخت پیام قانع کننده برای رسیدن به این اهداف است. تبلیغات زیر مجموعه مارکتینگ است؛ که به اصطلاح چتری برای برقراری ارتباط با مخاطبان است.

بازاریابی شامل کانال های متنوعی است، مانند رسانه اجتماعی، بازاریابی ایمیلی، روابط عمومی، سئو، و تبلیغات پرداختی است.

از سوی دیگر، تبلیغات فقط یک بخشی از بازاریابی است.

استراتژی بازاریابی فراگیر یک شرکت معمولات شامل یک برنامه تبلیغاتی است. تمرکز تبلیغات مشخصا بر روی ساخت و انتشار پیام قانع کننده است تا مشتری اقدامی را صورت دهد.

مختصری از تاریخچه تبلیغات

تبلیغات یکی از قدیمی ترین بخش بندی های یک کسب و کار است؛ صرفه جویی در ارز و کسب و کار. پس از اینکه محصول یا خدمتی ظهور می کند، نیاز شناختن آن ها نیز احساس می شود.

قدیمی ترین قطعه تبلیغاتی تایید شده به 3000 سال قبل از میلاد برمی گردد. از نظر فنی، این یک تیلیغ چاپی از مصر باستان بود که به اسارت و بازگشت یک برده فراری می پرداخت. در ضمن، در این آگهی همچنین به مغازه صاحب برده که یک تاجر فرش بود اشاره شده است که ذاتا فروشگاه وی را تبلیغ می کرد. برده هرگز گرفتار نشد، اما صاحب کسب و کار فروش، روش جدیدی را برای کشاندن مردم به مغازه خود یافت: تبلیغات!

بیاید به حدود 4000 سال قبل برگردیم. در اینجا مختصرا به پنج قرن گذشته تبلیغات می پردازیم:

1472: اولین پوستر تبلیغاتی بر روی درب های کلیسا در لندن قرار گرفت.

1650: اولین تبلیغات روزنامه، پاداشی برای یافتن 12 اسب دزدیده شده منتشر می شود.

1704: رونامه بوستون مخاطبان خود را ترغیب می کند تا تبلیغات خود را در این روزنامه چاپ کنند.

1870: سبک تبلیغاتی Powers متولد شد. این سبک خیلی خوب بود. کوتاه، دقیق، واقعی و قانع کننده. پاورز در این تبلیغ گفت که تمرکز باید بر این باشد که چرا مشتری باید محصول یا خدمت شما را خرید کند. پیامی که امروزه به دلایل خوبی طنین انداز است.

1880: پست کارت ها تبدیل به یکی از داغ ترین روش های رسیدن به مشتری می شود.

1893: خرده فروشی Roebuck و Sears، کاتالوگ خود را از طریق ایمیل ارسال می کردند.

تاریخچه تبلیغات

1902: یونیلور بزرگترین رابطه آژانس- مشتری را در تاریخ تبلیغات ایجاد می کند و این زمانی زمانی که شرکت والتر تامپسون برای تبلیغ صابون لایف بیو با آن ها همکاری داشت.

اولین آگهی تبلیغاتی

1902: Mellins Food نام تجاری خود را در 25 پرواز هوایی تبلیغ کرد و به اولین برند در استفاده از این رویکرد تبدیل شد.

مختصری از تاریخچه تبلیغات

1904: کودکان Campbell ساخته شد، با هدف اصلی تغییر در تمرکز تبلیغات از یک آگهی تبلیغاتی به یک تبلغیات کلی.

تبلیغات

1922: تبلیغات رادیویی ظهور کرد و کسب و کارها برای 10 دقیقه، 100 دلار پرداخت می کردند. دو سال بعد برندها سرمایه گذاری خود را با اسپانسر شدن برنامه های رادیویی افزاییش دادند، و در نهایت مفهومی به عنوان محتوای اسپانسری شناخته شد.

1925: تبلیغ کنندگان با توجه به اینکه مشتریان از محصول یا خدمت چه بهره ای کسب می کنند، شروع به جلب احساسات کردند. این آگهی قدیمی فورد این موضوع را کاملا نشان می دهد.

آگهی تبلیغاتی شرکت فورد در سال 1925

1975: VCRها معرفی شدند، و مصرف کنندگان شروع به ضبط نمایش ها کردند و بنابراین از تبلیغات رد می شدند.

1990: کامپیوترها همه گیرتر شدند و مردم در خانه ها دسترسی داشتند. در این دوران بیش از 5 میلیون نفر در خانه به اینترنت متصل بودند.

1994: اولین کمپین ایمیل اسپم شروع به کار کرد. تبلیغات بنری نیز معرفی شدند.

1995: موتورهای جستجو مانند Yahoo! و Alta Vista متولد شدند. گوگل نیز در سال 1998 به پیروی از آن ها وارد شد.

2005: از یوتیوب و فیس بوک (تنها برای دانشجویان) رونمایی شد.

2008: برندها متوجه اهمیت داشتن حضور در فضای آنلاین برای مشتریان بالقوه شدند. شرکت Procter and Gamble مفهوم محتوای هاب را با BeingGirl.com به صورت پایلوت انجام داد.

بررسی تاریخچه تبلیغات

2012: ویدیو های آنلاین 169.3 میلیون بازدیدکننده داشتند.

2013: Pinterest و Instagram به صحنه شبکه های اجتماعی پیوستند.

تاریخ به ما نشان می دهد که تبلیغات یک مفهوم در حال تغییر در طول این سال ها بوده است، مانند عادت خرید فروشگاهی و اینکه اکنون مصرف کنندگان زمان خود را کجا و چگونه می گذرانند. در حالیکه حدود 140 سال قبل، پست کارت ها مدرن ترین فرم تبلیغات بودند، امروزه برندها ربات های چت برای پیام رسان فیس بوک می سازند و هوش مصنوعی را در پلتفرم های بازاریابی و فروش خود ادغام کرده اند.

همه چیز در دنیای تبلیغات با سرعت در حال گذر است.

عصر مدرن: چگونگی تبلیغات در فضای آنلاین

امروزه بیش از 4 میلیارد نفر از اینترنت استفاده می کنند. این میزان از سال 2005 تاکنون حدود 300% افزایش پیدا کرده است. نکته مهم این است که استفاده از اینترنت بسیار زیاد است و متوقف نمی شود.

چگونگی تبلیغات در فضای آنلاین

دوستان من، اگر شما به صورت آنلاین تبلیغات نمی کنید در پشت این منحنی قرار دارید. اینترنت نه تنها دسترسی مستقیم شما به بیش از نیمی از جمعیت جهان (بیش از نیمی از مخاطبان هدف شما) را فراهم می کند، بلکه کانال های مختلف زیادی را نیز برای تبلیغ پیش روی شما قرار می دهد.

امروزه بازاریابان از انعطاف پذیری بالایی برای دستیابی به مخاطبان هدف خود در چندین جبهه، به روش های مختلف، و برای بودجه های مختلف برخوردار هستند. همچنین ابزارهای مختلفی (که بسیاری از آن ها رایگان هستند) می توانند شما را در اجرایی کردن استراتژی تبلیغات کمک کنند.

در زیر چند روش رایج برای تبلیغات آنلاین را می آوریم:

تبلیغات در موتورهای جستجو

گوگل، یاهو یا بینگ فرق نمی کند، همه موتورهای جستجو تبلیغات پرداختی خود را دارند. این تبلیغ به عنوان “پرداخت به ازای کلیک” یا PPC شناخته می شود و اینگونه است که موتور جستجو شما را در کلمه کلیدی ای که مدنظر دارید در نتایج جستجو در رتبه های بالا قرار می دهد و به ازای هر کلیک بر روی سایت شما، مبلغی را پرداخت می کنید.

تبلیغات در موتورهای جستجو

در واقع موتورهای جستجو این توانایی را دارند که شما را بالاتر در نتایج جستجو بالاتر از نتایج ارگانیک قرار دهند. اینگونه به دقیقا تیر را به سمت مخاطبان هدف کسب و کارتان نشانه رفته اید و مرتبط ترین افراد به موضوعات کسب و کار خود را به دست آورده اید.

نمونه هایی از تبلیغات ppc درگوگل که به گوگل ادز معروف است را در زیر می آوریم:

تبلیغات رسانه های اجتماعی

پلتفرم های رسانه های اجتماعی محتواها چقدر ارزشمند هستند، و به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهند که گزینه حمایت یا تقویت پست ها را انتخاب کنید. تبلیغات اجتماعی پیام شما را در مقابل مخاطبان هدف تان قرار می دهد و آن ها را تشویق می کند تا تعامل کنند، یا کلیک کنند و حتی خریدی انجام دهند. بیشتر و بیشتر، سایت های رسانه های اجتماعی فضای تبلیغ را بر محتوای ارگانیک در اولیت بالاتری قرار می دهند، خب زیرا درآمد بیشتری به همراه دارد.

اگر شما در حال ساخت یک کسب و کار یا یک برند هستید، در نظر داشته باشید حتما از برخی تبلیغات شبکه های اجتماعی استفاده کنید. با این کار نه تنها محصول یا خدمت خود را تبلیغ می کنید، بلکه صفحه خود را نیز در شبکه های اجتماعی رشد می دهید.

پلتفرم هایی مانند فیس بوک، اینستاگرام، لینکدین و توییتر هر کدام حالت تبلیغات خاص خود را دارند. بیایید در زیر چند نمونه را ببنید.

تبلیغات در فیس بوک

تبلیغ در اینستاگرام

تبلیغات رسانه های اجتماعی

تبلیغات در توییتر

تبلیغات محلی (Native) و محتوای اسپانسری

محتوای اسپانسری از سال 1922 شروع شد، زمانی که برندها به سمت حمایت های مالی برنامه های رادیویی رفتند. امروزه محتوای اسپانسری بیشتر به تبلیغات محلی و وبلاگ یا مطالبی که توسط کسب و کارها در سایت های خبری درج می شود اطلاق می گردد.

آیا تاکنون در سایت های خبری مقاله ای را خوانده اید که به شدت به یک محصول یا خدمت خاص اشاره کرده باشد؟ آن مطلب احتمال خیلی زیاد توسط یک کسب و کار حمایت مالی شده است.

محتوای اسپانسری روش بسیار خوبی برای ترویج برند شما در محتوایی که مخاطبان شما بسیار با آن آشنا هستند می باشد.

تبلیغات بنری و نمایشی

تبلیغات بنری و نمایشی، مدل توسعه یافته تبلیغات جستجو است و از مدل مشابه PPCها تبعیت می کند. اما به جای یک تبلیغ متنی، مخاطبان یک تبلیغات بصری و تصویری می بینند.

تبلیغات بنری و نمایشی

تبلیغات بنری معمولا به صورت افقی در بالای یک سایت نمایش داده می شود، در حالیکه تبلیغات نمایشی از نظر نمایش کوچکتر هستند و در اطراف سایت قرار دارند (مانند تصویر بالا)

اینکه شما از تبلیغات چاپی مانند بروشور یا تراکت استفاده می کنید یا در اتوبان و ایستگاه مترو بنر می زنید یا از تبلیغات آنلاین در رسانه های اجتماعی استفاده می کنید چند شیوه را برای ایجاد تبلیغات خوب باید انجام دهید که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

بهترین شیوه های تبلیغات

در مورد تبلیغات، روش های خوب، نکات و ترفندهای زیادی وجود دارد. این هنری است که در طول سال ها وجود داشته و با ظهور تبلیغات مدرن و رسانه های جدید، شیوه های بهتر همچنان آشکار می شوند

بهترین شیوه های تبلیغات

در این بخش می خواهیم به پنج مفهوم معروف تبلیغاتی که می توانند تبلیغات شما را تاثیرگذارتر کند و مستقل از روش تبلیغاتی و کانال های آن است بپردازیم.

اگر از این شیوه ها به درستی استفاده کنید، این تکنیک های تبلیغاتی معجزه هایی را در تلیغ محصول و خدمات شما به وجود می آورد.

جذب احساسات: مطالعات نشان می دهد مردم برای تصمیم گیری در مورد برند، به جای اطلاعات و اعداد و ارقام، بیشتر به احساسات متکی هستند. پاسخ های عاطفی به تبلیغات بیش از محتوای واقعی تبلیغ اثرگذار است. اینکه شما سعی در برانگیختن خوشحالی، ناراحتی، ترس یا عصابنیت دارید؛ جذب احساسات مخاطب هدف شما کمک می کند پیام شما را حس کند و نه فقط آن را بخواند و ببیند.

ایجاد وابستگی های مثبت: هنگامی که مصرف کننده محصول شما را با احساس خوشحالی، موفقیت یا تحقق هدف خود مرتبط می کند، احتمالا توجه شان به محصول شما بیشتر می شود و تبلیغ شما را در خاطر می سپارند و حتی خرید انجام می دهند احتمالا قبلا به این نتیجه رسیده اید و فقط دقت کافی به آن نداشته اید. تا به حال شده محصولی را در دستان بازیگر یا شخص محبوب خود ببینید و هنوز هم در ذهن شما باقی مانده باشد؟ شاید اصلا تاکنون آن را خریده باشید. شرکت ها این احساسات ناخودآگاه را ایجاد می کنند به امید اینکه شما احساسات مثبت خود را با محصول یا خدمتی که تبلیغ می کند مرتبط کنید.

تمرکز بر منافع به جای ویژگی ها: منفعت و ویژگی دو چیز متفاوت هستند. ویژگی ها جزئیاتی از محصول یا خدمت شماست، اما منفعت توضیح می دهد که یک فرد چرا باید محصول را بخرد و پس از خرید زندگی اش چگونه بهتر می شود. در تبلیغات باید روی منافعی که محصول شما به وجود می آورد فکر کنید و نه اینکه توضیح چیزی که به صورت فیزیکی فروش می کنید. به جای هدر دادن فضای تبلیغاتی گرانبهایی که در اختیار دارید، در مورد راه هایی که تاثیر مثبت بر مشتریان شما می گذارد صحبت کنید. اگر اینکار را درست انجام دهید، تبلیغات خلاقانه و پر از مزایا را ایجاد کرده اید.

روایت داستان: داستان پردازی تکنیکی است که باید در تمام تبلیغات خود آن را تزریق کنید. در واقع اگر تاکنون پیش نویس داستان کلی برندتان را تهیه نکرده اید در اولین فرصت به آن بپردازید. تحقیقات نشان می دهد داستان ها یک برند را باورپذیرتر نشان می دهند و این کار را برای تعامل بیشتر مخاطب و تاثیر بر مصرف کننده افزایش می دهد.

تعریف بازار و انواع آن

تعریف بازار و انواع آن

بازار مکانی است که طرفین می توانند برای تسهیل مبادله کالا و خدمات گرد هم آیند. طرفین درگیر معمولا خریداران و فروشندگان هستند. بازار ممکن است فیزیکی باشد مانند یک خرده فروشی، جایی که مردم رو در رو با یکدیگر ملاقات می کنند و به خرید و فروش می پردازند. بازارها همچنین می توانند مجازی باشند مانند یک بازار آنلاین، که در آن هیچ تماس فیزیکی مستقیمی بین خریداران و فروشندگان وجود ندارد. در ادامه این این مطلب به بررسی مفهوم بازار و انواع بازارها خواهیم پرداخت.

مفهوم بازار

مفهوم بازار

از نظر فنی، بازار مکانی است که در آن دو یا چند طرف می توانند برای انجام یک معامله اقتصادی با یکدیگر ملاقات کنند - حتی آنهایی که پول رایج قانونی ندارند. معامله در انواع بازارها ممکن است شامل کالا ها، خدمات، اطلاعات، ارز ها یا هر ترکیبی از اینها باشد که از یک طرف به طرف دیگر منتقل می شود. به طور خلاصه، بازارها عرصه‌هایی هستند که خریداران و فروشندگان می‌توانند در آن گرد هم آیند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

به طور کلی، در حالی که تنها دو طرف برای انجام معامله مورد نیاز هستند، حداقل یک شخص ثالث برای ایجاد رقابت و ایجاد تعادل در بازار مورد نیاز است. به این ترتیب، بازاری که در حالت رقابت کامل قرار دارد، از جمله موارد دیگر، لزوماً با تعداد بالایی از خریداران و فروشندگان فعال مشخص می شود.

فراتر از این تعریف گسترده، اصطلاح "بازار" بسته به زمینه، چیزهای مختلفی را در بر می گیرد. به عنوان مثال، ممکن است به مکانی که اوراق بهادار در آن معامله می شود (بازار سهام) اشاره کند. از طرف دیگر، این اصطلاح ممکن است برای توصیف مجموعه ای از افرادی که مایل به خرید یک محصول یا خدمات خاص در یک مکان خاص هستند، استفاده شود (مانند بازار مسکن بروکلین). یا می تواند به یک صنعت یا بخش تجاری، مانند بازار جهانی الماس اشاره کند.

شرایط هر چه که باشد، بازار قیمت کالاها و سایر خدمات را تعیین می کند. این نرخ ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. عرضه توسط فروشندگان ایجاد می شود، در حالی که تقاضا توسط خریداران ایجاد می شود. زمانی که عرضه و تقاضا در تعادل هستند، بازارها سعی می کنند تعادلی در قیمت پیدا کنند. اما این تعادل به خودی خود می تواند توسط عواملی غیر از قیمت از جمله درآمد، انتظارات، فناوری، هزینه تولید و تعداد خریداران و فروشندگان شرکت کننده مختل شود.

انواع بازارها ممکن است با مکان های فیزیکی که در آن تراکنش ها انجام می شود، نشان داده شوند. اینها شامل فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سایر مشاغل مشابه است که اقلام فردی را به بازارهای عمده‌فروشی فروخته که آنها نیز کالاها را به توزیع‌کنندگان می‌فروشند؛ بازارها همچنین ممکن است مجازی باشند؛ فروشگاه‌های مبتنی بر اینترنت و سایت‌های حراج مانند آمازون و eBay نمونه‌هایی از بازارهایی هستند که در آن تراکنش‌ها می‌توانند کاملاً آنلاین انجام شوند و طرف‌های درگیر هرگز به صورت فیزیکی با هم ارتباط برقرار نمی‌کنند.

انواع بازارها ممکن است به صورت ارگانیک یا به عنوان ابزاری برای فعال کردن حقوق مالکیت بر کالاها، خدمات و اطلاعات ظاهر شوند. بازارها هنگامی که در یک سطح ملی یا سطح منطقه‌ای خاص‌تر هستند، اغلب ممکن است بسته به عوامل بسیاری، از جمله سطح درآمد و باز بودن کشور یا منطقه برای تجارت خارجی، به عنوان بازارهای «توسعه یافته» یا بازارهای «در حال توسعه» طبقه‌بندی شوند.

نکته: اندازه یک بازار با توجه به تعداد خریداران و فروشندگان و همچنین مقدار پولی که هر سال دست به دست می شود، تعیین می شود.

انواع بازارها

انواع بازارها

بازارها به دلایل مختلفی از جمله انواع محصولات فروخته شده، مکان، مدت زمان، اندازه و حوزه انتخابیه مشتریان، قانونی بودن و بسیاری از عوامل دیگر بسیار متفاوت هستند. به غیر از دو بازار رایج - فیزیکی و مجازی - انواع دیگری از بازارها وجود دارد که طرفین می توانند برای انجام معاملات خود گرد هم آیند.

بازار زیرزمینی

بازار زیرزمینی به بازار غیرقانونی اطلاق می شود که در آن معاملات بدون اطلاع دولت یا سایر سازمان های نظارتی انجام می شود. بسیاری از انواع بازارهای غیرقانونی به منظور دور زدن قوانین مالیاتی موجود شکل گرفته اند. به همین دلیل است که بسیاری از آنها شامل معاملات فقط نقدی یا اشکال غیرقابل ردیابی پول هستند که ردیابی آنها را دشوارتر می کند.

بسیاری از انواع بازارهای غیرقانونی در کشورهایی با اقتصاد برنامه‌ریزی شده یا دستوری - که در آن دولت کنترل تولید و توزیع کالاها و خدمات را در دست دارد - و در کشورهایی که از نظر اقتصادی در حال توسعه هستند وجود دارند. زمانی که کمبود کالاها و خدمات خاصی در اقتصاد وجود دارد، اعضای بازار غیرقانونی وارد عمل شده و خلاء را پر می کنند.

بازار سیاه

بازارهای غیرقانونی همچنین می توانند در اقتصادهای توسعه یافته وجود داشته باشند. این بازارهای در سایه، زمانی رایج می شوند که قیمت ها فروش برخی محصولات یا خدمات را کنترل کنند، به خصوص زمانی که تقاضا زیاد باشد. اسکالپ کردن بلیط یکی از نمونه های انواع بازارهای غیرقانونی است. وقتی تقاضا برای بلیت‌های کنسرت یا تئاتر زیاد باشد، اسکالپرها وارد عمل می‌شوند، بلیت ها را به صورت دسته‌ای می‌خرند و آنها را با قیمت‌های بیشتر در بازار زیرزمینی می‌فروشند.

بازار حراج

یک بازار حراج افراد زیادی را برای خرید و فروش تعداد زیادی از کالاها گرد هم می آورد. خریداران یا مناقصه گران سعی می کنند برای قیمت خرید از یکدیگر برتری داشته باشند. اقلام برای فروش در نهایت به بالاترین پیشنهاد تحویل داده می شوند. رایج ترین بازارهای حراج شامل دام، خانه های تخلیه شده و آثار هنری و عتیقه است. بسیاری از آنها اکنون به صورت آنلاین فعالیت می کنند. به عنوان مثال، خزانه داری ایالات متحده اوراق قرضه و اسناد خود را از طریق حراج های منظم می فروشد.

بازار مالی

یکی دیگر از انواع بازارها، بازارهای مالی هستند. اصطلاح انواع بخش بندی بازار عمومی "بازار مالی" به هر مکانی اطلاق می شود که در آن اوراق بهادار شامل ارزها، اوراق قرضه، سهام و . بین دو طرف معامله می شود. این بازارها اساس جوامع سرمایه داری هستند و تشکیل سرمایه و نقدینگی را برای مشاغل فراهم می کنند. آنها می توانند فیزیکی یا مجازی باشند. بازار مالی شامل بورس‌هایی مانند بورس نیویورک، نزدک و بورس لندن است. انواع دیگر بازارهای مالی شامل بازار اوراق قرضه و بازار ارزهای دیجیتال است که در آن مردم ارزهای دیجیتال را معامله می کنند.

تنظیم بازارها

تنظیم بازارها

به غیر از بازارهای زیرزمینی، بیشتر بازارها تابع قوانین و مقرراتی هستند که توسط یک نهاد منطقه ای یا حاکمیتی تعیین می شود که ماهیت بازار را تعیین می کند. این ممکن است حالتی باشد که این مقررات به اندازه یک توافقنامه تجاری بین‌المللی گسترده و به طور همگانی شناخته شده باشد؛ و یا به اندازه یک بازار خیابانی محلی و موقتی باشد که فروشندگان نظم و قوانین را بین خود حفظ می‌کنند.

در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بازارهای سهام، اوراق قرضه و ارز را تنظیم می کند. مقرراتی را برای جلوگیری از تقلب در نظر می‌گیرد و در عین حال اطمینان می‌دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اطلاعات مناسبی برای اتخاذ آگاهانه‌ترین تصمیم‌های ممکن دارند.

پرسش و پاسخ (جمع بندی)

انواع بازارها چگونه کار می کنند؟

بازارها عرصه هایی هستند که خریداران و فروشندگان می توانند در آن جمع شوند و با هم تعامل داشته باشند. بازاری که در حالت رقابت کامل قرار دارد، لزوماً با تعداد بالای خریداران و فروشندگان فعال مشخص می شود. بازار قیمت کالاها و سایر خدمات را تعیین می کند. این نرخ ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. عرضه توسط فروشندگان ایجاد می شود، در حالی که تقاضا توسط خریداران ایجاد می شود. زمانی که عرضه و تقاضا در تعادل هستند، بازارها سعی می کنند تعادلی در قیمت پیدا کنند.

بازار سیاه چیست؟

بازار سیاه یکی از انواع بازارهاست که در آن معاملات بدون اطلاع یا نظارت مقامات یا سازمان های نظارتی و در نتیجه به صورت غیر قانونی انجام می شود. این بازارها زمانی که کمبود برخی کالاها و خدمات در اقتصاد وجود داشته باشد، یا عرضه و قیمت ها تحت کنترل دولت باشد، معمولاً به وجود می آیند. تراکنش‌ها معمولاً بدون سند و فقط نقدی هستند، چرا که بهتر است غیرقابل ردیابی باشند.

بازارها چگونه تنظیم می شوند؟

اکثر بازارها تابع قوانین و مقرراتی هستند که توسط یک نهاد منطقه ای یا حاکمیتی تعیین می شود که ماهیت بازار را تعیین می کند. آنها می توانند مقامات بین المللی، ملی یا محلی باشند.

راهنمای کامل بازاریابی لباس و پوشاک + چگونگی انجام آن از 0 تا 100!

بازاریابی لباس یکی از فعالیت های گسترده و پر سود به شمار می آید که با کمترین هزینه می توان این کار را به صورت حرفه ای پیش گرفت. بسیاری از کسانی که در این راه قدم نهاده اند ، معمولا پیشرفت های خوبی داشته و فعالیت خود را گسترش و حتی کار خود را به صورت بنک داری لباس ادامه داده اند.

حال اگر بخواهیم این فعالیت را اصولی تر پیش بگیریم چگونه وارد عمل شویم؟ در اینجا مراحل و نکات لازم برای حرفه ای کار کردن در این زمینه را شرح خواهیم داد.

معمولا بازاریابی ،پلی برای پیشرفت باورنکردنیست! خیلی از بازاریاب های دیروز صاب برندهای معروف امروز هستند! بازاریابی محصولات مد و لباس ،یکی از پر درآمدترین شغل ها محسوب می گردد! بسیاری از پخش های پوشاک در پلاسکو که سود های کلان را برای خود رقم میزنند، تقریبا نوعی کار بازاریابی را انجام می دهند. حال به این فکر کنید که بدون سرمایه ، می توانید یک پخش کننده بزرگ پوشاک شوید و بعد از آن ، خود دارای برندی معتبر گردید!

خدمات تولید پوشاک

اولین نکته ی مهم در این کار ، ترسیم هدف و انتخاب یک مسیر است . آیا در نهایت به میخواهیم به کدام نقطه برسیم؟ اگر بخواهیم بازاریابی لباس را برای فردی که میخواهد این فعالیت را پیش بگیرد تعریف کنیم ، بهترین جمله اینست:

بازاریابی مد و لباس ، پلی برای رسیدن به یک فعالیت حرفه ای در این زمینه می باشد.

موضوعاتی که در این صفحه از روچی میخوانید:

بازاریابی پوشاک یعنی چه؟

هر اقدامی که برای جذب مشتری و ترغیب آنها صورت گیرد ، بازاریابی به شمار می آید. در این مطلب می خواهیم نکاتی پیرامون بازاریابی پوشاک یا برند پوشاک را تشریح و برخی از انواع کاربردی برای پوشاک را مورد بررسی قرار دهیم . این موارد، می تواند برای تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک مفید و پرکاربرد باشد.

چگونه استراتژی بازاریابی پوشاک تدوین کنیم؟

اولین گام برای چیدن یک استراتژی بازاریابی صنعت پوشاک اطلاع از رفتار خرید مصرف کننده می باشد و برای شروع یک بازار یابی در این زمینه نحوه ی جمع آوری اطلاعات از تصمیمات و این رفتار ها اهمیت ویژه ای دارد .

تجربه ی مستقیم ، اطلاعات تخصصی بازاریاب از وضعیت موجود ، اطلاعات حاصل شده از تزدیکان و اطرافیان یا شبکه اجتماعی و فضای مجازی از روش هایی برای حصول این اطلاعات می باشند که به نظر بنده مورد اول و سوم ، برای بازاریابی پوشاک جوابگوی مناسبی است. یعنی تجربه مستقیم و اطلاعات حاصل از اطرافیان.

پیش‌نیازهای بازاریابی پوشاک

 • کازت ویزیت: اولین چیزی که باید داشته باشید یک کارت ویزیت با تولید محتوای متنی و اطلاعات تماس می باشد .
 • تراکت : برخی اوقات یک تراکت یا اعلامیه زیبا ، بهتر از یک کارت ویزیت عمل می کند
 • یک پوشه یا تبلت : اگر می خواهید حرفه ای تر عمل کنید ، یک تبلت مخصوص کار به شما کمک خواهد کرد(جایگزین خوبی برای کاتالوگ)
 • یک نقشه : در ابتدای مسیر ، یک نقشه تهیه کنید تا بتوانید مکان های مورد نظر را علامت گذاری کنید.
 • یک کیف راحت: مسلما داشتن یک کیف راحت در حمل لوازم واجب کمک می کند و کمتر به شما فشار می آورد.

در ادامه به تک تک موارد مهم که قبل از بازاریابی پوشاک، باید بدانید میپردازیم و سپس، به سراغ انواع روش های بازاریابی میرویم…

1- شناسایی بازار هدف

۱۲۸۴۱۴۰۱

اینکه بدانید بازار هدف شما چیست واطلاعات کاملی نسبت به بازار حاکم داشته باشید برای بازاریابی لباس بسیار مفید است . اول باید مشخص کنید که گونه ی بازار هدف شما چیست ؟ آیا می خواهید مستقیم به دست مصرف کننده برسانید یا اینکه اهداف شما ، فروشندگان و واسطه های فروش پوشاک می باشد ؟

زمانی که معین کردید که چه نوع بازاری برای فروش لباس های خود هدف قرار دهید ، حال بازار هدف نهایی را مشخص کنید ، یعنی لباس شما چه نوع مخاطبانی از لحاظ جنسیت ، رده سنی ، وضعیت مالی و …. دارد ؟ این کار برای روشن تر شدن راه بازاریابی لباس و انتخاب بازاریابی بسیار موثر است.

2 – انتخاب و تایین مکان ها، شروع بازاریابی لباس

روی نقشه مکان های مناسب برای بازاربابی را مشخص کنید . برای این کار می توانید از افراد با تجربه کمک بگیرید با شخصا روی این مکان ها تحقیق نمایید مکان های هدف شما بهتراست طوری انتخاب شود که می توان در آنجا مخاطبان بیشتری یافت کرد .

Location-Based-Marketing-for-Small-Business

خرید پوشاک عمده

3 – انتخاب یک تامین کننده مناسب

برای اینکه در این راه موفق شوید مهم ترین عامل ، انتخاب یک تامین کننده یا تولید کننده ی مناسب است. سعی کنید در انتخاب های خود عجله نکنید و بهترین ها را از هر لحاظ انتخاب کنید. مسلما در اول کار جلب اعتماد کاری بسیار دشوار است ، ولی راه های زیادی برای کسب اعتبار تولیدی ها وجود دارد.

import-clothing-textiles

4 – ساخت کاتالوگ جذاب

سعی کنید با خلاقیتی ویژه ، کاتالوگی مناسب برای کالاهای هدف درست کنید و با سلیقه ای ویژه مرتب سازی کنید . می توانید از تبلت به عنوان یک کاتالوگ استفاده کنید . توجه داشته باشید که باید نمونه ای از کالا را همراه خود نگاه دارید ، ولی می توانید تنوع مدل را در کاتالوگ جای دهید. تصاویر کاتالوگ باید واضح و پویا باشد.

catalog-printing

5 – نقدی کار کنید!

مهم نیست که چه مقدار مشتری با این کار حذف می شوند. سعی کنید به صورت امانی یا نسیه کار نکنید مخصوصا در ابتدای مسیر . اگر پای دردودل بازاریاب های این کار بنشینید ، متوجه خواهید شد که این موضوع اهمیت بسیار بالایی دارد.

Cash

6 – نا امیدی، بخشی از مسیر است!

این کار مستلزم یک اراده و عزم قوی می باشد. ممکن است با صرف روزها یا هفته ها ، فقط چند مشتری خوب پیدا کنید. ولی به مرور زمان بر تعداد آنها افزوده خواهد شد. پس اگر تعداد مشتری هایی که یافتید بسیار اندک است ، دلسرد نشوید و روی کار خود ثابت قدم بمانید.

Blog-image

7 – حساب داری و حسابرسی را جدی بگیرید!

برای خود یک سیستم حسابداری درست نمایید. حساب و کتاب دقیق در ادامه راهتان اهمیتی ویژه دارد.

Accounting.

8 – از کجا به اطلاعاتی همچون قدرت خرید و مد بودن لباس پی ببریم؟

در هر شاخه ای از صنعت مد و لباس ، آمار ها متفاوت می باشد . اگر بخواهیم اصولی نگاه کنیم باید اطلاعات بایر از طریق تحقیقات بازاریابی استخراج گردد ولی در مبحث اجرایی ، باید منبع اصلی اطلاعات مصرف کننده را یافت و در مرحله بعد به این مکان هان ها روجوع نمود که در این بخش کانال های توزیع و فروش منابع اصلی می باشند . و گام های بعدی به مشخصات محصول از جمله برش و تن خور ، سبک طراحی ، رنگ پارچه و کیفیت دوخت.

در ادامه، به سراغ انواع روش های جذاب بازاریابی پوشاک میپردازیم، روش هایی که استفاده از آنها میتواند به شدت بر روی موفقیت شما تاثیر گذار باشند :

انواع روش‌های بازاریابی پوشاک

همکاری با عمده فروشان پوشاک

۱۸۴۲۱۰۱۸۴۱۲۴۱

از جمله روش هایی که برای پوشاک تولید شده یا وارد شده رایج است ، همکاری با بنکداری ها و عمده فروشان مرتبط می باشد . معمولا این روش برای تولید کنندگانی که از دردسرهای پخش پوشاک دوری می جویند و تمایل به تمرکز بر تولید دارند ، روشی مفید است . پیدا کردن یک بنکداری مناسب ، یعنی بهره بردن از مشتری هایی که بنک داری در طول زمان جذب نموده ، و در نتیجه هر بنک داری با چندین فروشگاه جزیی برابری خواهد کرد. البته بنکداری مناسب شرایط و نکاتی بسیاری دارد که باید به آنها توجه نمود .

بازاریابی دهان به دهان

۵۲۲۹۵۲۹۲۵۰۵

بازاریابی دهان به دهان ،یکی از روش های بازاریابی لباس می باشد که به رضایت مشتری شما از محصول شما بستگی دارد . هر چه پوشاک مورد ارائه دارای کیفیت ، قیمت و استاندارهای بهتری باشد مسلما دهان به دهان می چرخد و خود به خود مشتری های گوناگون را جذب خواهد کرد. این روش هم دارای بار مالی کمتری هست و هم پایداری بیشتری دارد .

بازاریابی پوشاک به صورت شبکه ای

۲۴۱۸۴۵۵

این نوع بازاریابی پوشاک به نحوی می باشد که مشتری در صورت تمایل ، مشتری دیگری را برای شما جذب کرده یا لباس شما را میفروشد و در ازای آن پورسانتی را دریافت می کند . این بازاریابی برای هر فعالیت متفاوت است . به عنوان مثال یک بنکداری برای جزئی فروشانی که مشتری دیگری را معرفی کنند ، درصد تخفیفی برای معرف در نظر می گیرد یا اینکه یک جزئی فروش با راه اندازی شبکه ای مشتری، پورسانتی از هر فروش برای مشتری عامل در نظر می گیرد . بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی بسیار متفاوت می باشد و تاثیر مثبتی دارد.

لباس های خود را به صورت مویرگی بازاریابی کنید

۲۱۴۸۷۸۳۷۱

برای پخش پوشاک ، می توان به صورت مویرگی عمل نمود ، اول باید بر طبق اصولی که در ابتدا گفته شد ، بازار هدف را تحلیل نمود و سپس با معین نمودن نقاط پر تراکم و پر مخاطب ، به صورت های مناسب بازاریابی را میان فروشگاه ها آغاز نمود . این نوع بازاریابی برای تولیدی ها و بنک داری ها کاربرد فراوانی دارد.

بازاریابی پوشاک اینترنتی

۱۶۱۵۰۵۲۶۰۲۵۰

اینترنت یک فضای مناسب برای بازاریابی می باشد که در مطالب قبلی توضیحاتی ارائه دادیم . این فضا از لحاظ مالی ، شعاع عملکرد و موارد دیگر ،برای بازاریابی پوشاک دارای برتری های بسیاری نسبت به سایر روش هاست.

البته باید در نظر داشت که بازاریابی اینترنتی محدودیت ها و پیچیدگی هایی نیز دارد . به عنوان مثال ویژگی ها و مشخصات کاربران اینترنتی ، رده های سنی ، ازدحام و فقدان تخصص از این موارد می باشد. برخی از روشهای بازاریابی بدین شرح است:

 • راه اندازی پایگاه اینترنتی
 • ایجاد فروشگاه آنلاین
 • نامه های الکترونیکی
 • شبکه های اجتماعی
 • تبلیغات در وبسایت ها
 • و موارد بسیار دیگر

اگر سوال و نکته ای بود که دوست داشتید به این مطلب اضافه کنید، حتما از بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید.

۱۵ نظرسنجی رایج تحقیقات بازار در کسب‌و‌کارهای پیشرو

تحقیقات بازار انواع مختلفی دارد. تنوع نظرسنجی تحقیقات بازار سبب شده است، افراد و کسب‌و‌کارها همواره این پرسش را در ذهن داشته باشند که فرایند تحقیقات بازار را از کجا شروع کنیم؟ چه سوال‌هایی در نظرسنجی و پرسشنامه تحقیقات بازار باید بپرسیم؟ در این مطلب به ۱۵ نوع نظرسنجی تحقیقات بازار رایج در میان کسب‌و‌کارهای پیشرو اشاره می‌کنیم تا بتوانید انتخاب دقیقی متناسب با نیاز خود داشته باشید.

۱. مشاهدات بازار

با هدف تعیین اندازه و سهم بازار انجام می‌شود. این نوع تحقیق بازار، اطلاعات کلیدی در خصوص رشد بازار،‌ موقعیت رقابتی فراهم می‌کند و امکان دنبال‌‌کردن سهم بازار یک محصول را می‌دهد.

۲. بخش‌بندی بازار

چه افرادی مشتری هستند و جه افرادی در زمره مشتریان قرار نمی‌گیرند و چرا؟ این نوع پیمایش،‌ عموما، توصیفی از بخش‌های مختلف بازار و تحلیل سهم بازار ارائه می‌دهد.

۳. پیمایش شناخت فرایند خرید مشتری

مشتری بالقوه،‌ در حال حاضر، در کدام مرحله از فرایند پذیرش محصول/خدمت قرار دارد؟ این نوع پیمایش در خصوص آگاهی بازار،‌ نیت و هدف خرید مشتری،‌ تست و پذیرش محصول، اطلاعاتی ارائه می‌دهد.

۴. شناخت رفتار خرید مشتری

این نوع نظرسنجی تحقیقات بازار،‌ متمرکز بر مشتری فعلی است. هدف شناسایی علایق، انگیزه‌ها و دلایل خرید مشتری است تا درک درستی از نحوه وفادارسازی وی و افزایش فروش بتوان داشت.

۵. نظرسنجی انتظارات و دیدگاه مشتری

آیا محصول با انتظارات مشتری انطباق دارد؟ مشتری در خصوص محصول/شرکت چه دیدگاهی دارد؟ این نوع نظرسنجی برای شکل‌دهی و تدوین استراتژی تبلیغات حایز اهمیت است.

۶. نظرسنجی تحلیل اعتماد، وفاداری و نگهداشت مشتری

عموما در محصولات لوکس و گران‌قیمت که فرایند تصمیم‌گیری خرید طولانی دارند،‌کاربرد دارد؛ چراکه درک عمیقی در خصوص محصول و شرکت ایجاد می‌کند.

۷. تست مفهومی محصول جدید

در مراحل اولیه تولید محصول جدید انجام می‌شود. میزان علاقه‌مندی و پذیرش محصول و احتمال خرید آن، مهم‌ترین شاخص‌های مورد ارزیابی در این نوع نظرسنجی تحقیقات بازار هستند.

۸. مطالعه پذیرش و تقاضا برای محصول جدید

با هدف تخمین تقاضا برای محصول جدید که هنوز تولید نشده است، انجام می‌شود. در این نوع مطالعه، سهم بازار و تقاضا برای محصولات رقیب ارزیابی می‌شود.

۹. پیمایش عادات استفاده از محصول/خدمت

افراد محصول را چگونه، کجا و کی استفاده می‌کنند؟ داده‌های این نوع مطالعه باید در محیط واقعی جمع‌آوری شود.

۱۰. نظرسنجی میزان تحقق انتظارات از محصول

در این نوع نظرسنجی، ارزیابی از مجموعه ارزش‌های محصول(ملموس و ناملموس) انجام می‌شود. آیا انتظاراتی که از طریق تبلیغات،‌بسته‌بندی، ظاهر محصول ایجاد شده بود در عمل توسط کارکرد و امکانات محصول محقق شد؟

۱۱. نظرسنجی تحلیل رقابتی محصول

«بازار به ما/محصول ما در مقایسه با رقبا/محصول رقبا چگونه می‌نگرد؟» در این نوع نظرسنجی معمولا شباهت مزایا و ویژگی‌های محصول شرکت و رقبا با تکنیک‌های آماری مانند مقیاس‌گذاری چندبعدی(Multidimensional Scaling) تحلیل می‌شود.

۱۲. نظرسنجی ارزش ویژه برند

ارزش روان‌شناختی که یک برند در بازار دارد، چیست؟ ارزش ویژه برند ترکیبی است از آگاهی از برند، کیفیت برند، وفاداری به برند و تصویر برند.

۱۳. نظرسنجی تست اثربخشی تبلیغ(پیام و رسانه)

ارزیابی اثربخشی تبلیغ با هدف شناخت احساس و تجربه پاسخ‌دهنده پس از مشاهده تبلیغ و ارزیابی میزان سوق‌دهی وی به سمت هدف مدنظر(افزایش آگاهی، تکرار خرید،‌خرید،‌امکانات جدید محصول و …) انجام می‌شود.

۱۴. پیش‌بینی فروش و رصد بازار

این نوع مطالعه تحقیق بازار شامل نظرسنجی خبرگان، ارزیابی نیت خرید(آن‌چه که خریدار شخصا در خصوص احتمال خرید مجدد از سوی خود ابراز کرده است) و تحلیل همبستگی میان امکانات محصول و تصمیم به خرید می‌شود.

۱۵. نظرسنجی قیمت‌گذاری محصول

مطالعات قیمت‌گذاری محصول،‌تغییرات تقاضا و قیمت را ارزیابی می‌کنند و کف و سقف قیمت را تعیین می‌کنند. متد ون‌وستندرپ یکی از شیوه‌های پیمایشی قیمت‌گذاری در تحقیقات بازار است.

برای آشنایی با جزییات این شیوه قیمت‌گذاری و چگونگی انجام تحقیقات بازار برای ایده یا محصول جدید، خواندن این مطلب زیر را از دست ندهید: چگونه برای ایده محصول یا خدمت جدید،‌ تحقیقات بازار انجام دهید؟

بعد از انتخاب نظرسنجی تحقیقات بازار مورد نیاز خود، با استفاده از پُرس لاین، نرم افزار فرم ساز آنلاین به راحتی می‌توانید هرنوع پرسشنامه تحقیقات بازار را ایجاد کنید، در جامعه‌ای گسترده آن‌را ارسال کنید و به صورت آنی و لحظه‌ای تحلیل‌های آماری دریافت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.