عرضه کاغذی نفت در بورس


مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه اولین محموله نفت کوره به حجم ۳۵ هزار تن چهارشنبه هفته پیش در بورس انرژی عرضه شد، گفت: به زودی نفت خام و گازوئیل هم از طریق بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد. .
جهت مشاهده تصوير در سايز واقعي بر روي تصوير كليك نمايد
یکشنبه ، ۸ شهریور ۱۳۹۴
زمان : ۱۰:۴۳:۲۵
منبع : فارس

شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی چه میزان افزایش یافت؟

در خرداد امسال شاخص تولید و فروش خودرو و منسوجات نسبت به دیگر صنایع بورسی بیشترین افزایش را در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته است. همچنین در این مدت تولید و فروش محصولات لبنی و روغن خوراکی بیشترین کاهش را داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است.

شاخص تولید بخش صنعت به عرضه کاغذی نفت در بورس دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود.

در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا کرده و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

شاخص تولید صنعت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی توسط مرکز آمار و ماهیانه توسط بانک مرکزی، منتشر می‌شود، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. از طرفی این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین ضعف این آمار وقفه سه ماهه در انتشار داده‌ها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهانه است.

شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی

در خرداد امسال، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزاش ۴.۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷.۹ درصدی همراه بوده است. از طرفی شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۳.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۱۳.۵ درصدی داشته است. همچنین نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید صنعت در خردادماه کاهش یافته، اما نسبت به خردادماه سال قبل افزایش داشته است. همچنین انتظارات تولید برای ماه آینده کاهشی است.

شاخص‌های تولید و فروش به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی بورسی

طی خرداد سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و پنج رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

در این ماه رشته فعالیت‌های منسوجات، خودرو و قطعات و کاشی و سرامیک بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت سایر کانی غیرفلزی بیشترین کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و سه رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت‌های منسوجات، خودرو و قطعات و تجهیزات برقی، بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت سایر کانی غیرفلزی بیشترین کاهش را در شاخص فروش تجربه کرده‌اند.

بررسی عملکرد شاخص تولید رشته فعالیت‌های صنعتی بورسی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل بهبود عملکرد صنایعی مانند کاشی و سرامیک، خودرو و قطعات، معدن و منسوجات را نشان می‌دهد. همچنین بررسی شاخص فروش نیز نشان می‌دهد صنایعی مانند خودرو و قطعات، تجهیزات برقی و کاشی و سرامیک عملکرد بهتری نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته‌اند.

طی خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی رشته فعالیت‌های خودرو و قطعات، منسوجات و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات و چوب و کاغذ بیشترین کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت‌های منسوجات، تجهیزات برقی و خودرو و قطعات بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات و کک و پالایش بیشترین کاهش در شاخص‌ فروش را تجربه کرده‌اند.

در خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های منسوجات، خودرو و قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات و کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های سایر کانی غیرفلزی و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، کاشی و سرامیک، منسوجات، خودرو و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های سایر کانی غیرفلزی و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

طی خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت‌های خودرو و قطعات، منسوجات، غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، منسوجات و خودرو و قطعات بوده و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات و کک و پالایش بوده است.

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات

در خردادماه سال ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳۵.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۳۶.۱ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵۵.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۳۳.۷ درصدی داشته است.

رشد شاخص تولید و فروش خودرو سبک و سواری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۳۰ و ۶۶ درصدی داشته است، با توجه به این‌که سهم خودرو سبک و سواری در شاخص خودرو و قطعات حدود ۷۷ درصد است، شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو

در خردادماه سال ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۴.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با حفظ روند افزایشی آغاز شده از دی ماه ۱۴۰۰، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۷.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۵.۲ درصدی داشته است.

دلیل اصلی کاهش شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش تولید گروه خوراک پالایشگاه‌ها (برش سنگین و سبک) و گروه پلاستیک و لاستیک مصنوعی در خردادماه سال ۱۴۰۱ بوده است.

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه

در خرداد سال ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت پایه بر مبنای شرکت‌های بورسی ، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۳.۷ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۸ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۱۷.۳ درصدی داشته است.

دلیل اصلی افزایش شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش تولید و فروش گروه ورق در خردادماه ۱۴۰۱ بوده است.

شاخص‌های تولید و فروش رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

بر اساس این گزارش و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خردادماه سال ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش چهار درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۲۳.۶ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۶.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۱۸.۲ درصدی داشته است.

عمده دلیل کاهش شاخص تولید و فروش این رشته فعالیت نسبت به ماه مشابه سال قبل به دلیل کاهش تولید و فروش محصولات لبنی و کاهش تولید و فروش روغن خوراکی در خردادماه ۱۴۰۱ ناشی از حذف ارز ترجیحی روغن و دانه‌های روغنی بوده است. همچنین افزایش شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل ناشی از افزایش تولید و فروش گروه کیک و بیسکوئیت و روغن خوراکی بوده است.

شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی

در خردادماه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی برابر ۴.۴ درصد شد و رشد نقطه به نقطه آن به ۴۶.۲ درصد رسید. لازم به ذکر است میانگین سالانه شاخص قیمت ۶۳.۴ درصد افزایش یافته است. طی عرضه کاغذی نفت در بورس مدت مذکور، رشته فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و سیمان بالاترین نرخ رشد ماهانه، رشته فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و سایر کانی غیرفلزی بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه و رشته فعالیت‌های سایر کانی غیرفلزی و دارو بالاترین نرخ رشد سالانه را تجربه کرده‌اند.

شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های معدنی بورسی

در خردادماه سال ۱۴۰۱ شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۸.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۶.۸ درصدی مواجه شده است. در مقابل شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۴.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۹.۸ درصدی مواجه شده است.

با توجه به سهم ۴۲ درصدی گندله از کل محصلات معدنی، با افزایش تولید گندله در خردادماه سال ۱۴۰۱، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. از طرف دیگر با کاهش فروش گندله در خردادماه، شاخص فروش نیز اندکی کاهش یافته است

سکه و طلا

مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه اولین محموله نفت کوره به حجم ۳۵ هزار تن چهارشنبه هفته پیش در بورس انرژی عرضه شد، گفت: به زودی نفت خام و گازوئیل هم از طریق بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد. .
جهت مشاهده تصوير در سايز واقعي بر روي تصوير كليك نمايد
یکشنبه ، ۸ شهریور ۱۳۹۴
زمان : ۱۰:۴۳:۲۵
منبع : فارس

سیدعلی حسینی، با بیان اینکه اولین محموله 35 هزار تنی نفت کوره 380 سانتی استوک در بورس انرژی عرضه شد، گفت: محموله با هدف صادراتی روز چهارشنبه 4 شهریور 94 از سوی شرکت ملی نفت ایران عرضه شد.
وی گفت: این محموله صادراتی نفت کوره که برای تحویل در اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس عرضه شد، اما تسویه معاملاتی آن به صورت ریالی انجام می‌شود.
مدیرعامل بورس انرژی ایران با بیان اینکه فعلاً از معرفی خریدار نفت کوره خودداری می‌شود، گفت: محموله صادراتی و به مقصد خارج از کشور خارج بود، اما به صورت ریالی تسویه می‌شود و امیدواریم عرضه‌ها تداوم داشته باشد و با توافق انجام شده با شرکت ملی نفت ایران و به ویژه حمایت شخص وزیر نفت این عرضه‌ها در بورس پایدار و مداوم باشد.
حسینی با بیان اینکه فرایند هماهنگی برای عرضه نفت کوره یک سال طول کشید، گفت: برای تدوین الگوی اجرایی و رفع مشکلات قانونی و مالیاتی و مدل عملیاتی در یک فرآیند کارشناسی یک سال زمان لازم بود و اولین بار شرکت ملی نفت ایران در طول عمر خود در یک ساز و کار شفاف و از طریق بورس انرژی یک فرآورده مهم را برای صادرات عرضه کرد.
وی گفت: معاون امور حقوقی، سرمایه‌گذاری و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و شخص آقای مهندس زنگنه وزیر نفت در این عرضه نفت کوره نقش داشتند و این مساله با فرهنگ اقتصاد مقاومتی و شفافیت بازار سازگاری دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت نفت کوره صادراتی با محصول عرضه شده در داخل تفاوت دارد، گفت: محصولات داخلی به صورت سوبسیدی و یارانه‌دار است و چون حجمی در حد 35 هزار تن در داخل عرضه نمی‌شود و این محموله بزرگ از طریق کشتی‌های بزرگ به مقصد صادراتی حمل خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه رضایت نسبی در تجربه عرضه نفت کوره در وزارت نفت وجود دارد، گفت: امیدواریم عرضه حامل‌های انرژی از طریق بورس ادامه داشته باشد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در مورد قیمت محموله نفت کوره گفت: قیمت مرجع این معاملات که نوع معامله کشف پریمیوم مشهور است، نسبت به قیمت‌گذاری نشریه پلت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری، با معیار منهای 24.5 دلار نسبت به قیمت پلت در دوره تحویل تعیین می‌شود.
حسینی در مورد دوره تحویل این محموله نفت کوره گفت: دوره تحویل تا یک ماه است و خریدار باید کشتی اجاره و یا تهیه کند و در تاریخ مشخص آن را به شرکت ملی نفت اعلام کرده و حداکثر ظرف یک ماه بارگیری این محموله به مقصد مورد نظر انجام شود.
وی افزود: نفت کوره کالای پرطرفدار در منطقه است که از 5 فرآورده اصلی نفتی است و کیفیت نفت کوره ایران در منطقه بالا است و طرفداران زیادی دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در مورد عرضه کاغذی نفت در بورس اینکه آیا عرضه حامل‌های انرژی در بورس انرژی منجر به قیمت واقعی حامل‌ها و هدفمند شدن یارانه می‌شود، گفت: وقتی حامل‌های انرژی به قیمت روز و به صورت شفاف معامله شوند و قیمت حامل‌ها از کانال رسمی بورس به اطلاع عموم برسد، هم شفافیت در اقتصاد و هم شفافیت در بازار حامل‌های انرژی انجام می‌شود و این براساس سیاست اقتصاد مقاومتی است، زیرا متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت که از جمله عرضه در بورس است، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.
حسینی در مورد اینکه بورس انرژی دوبی با عرضه ۵ میلیارد بشکه نفت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری نفت برخی از کشورها است، گفت: اکثر معاملات بورس انرژی دوبی براساس قراردادهای آتی است که هر قرارداد هزار بشکه نفت را در بر می‌گیرد و آمار معاملات قرارداد آتی آن بورس به 8.5 میلیون قرارداد یعنی حدود 8.5 میلیارد بشکه نفت عمان را در قالب قراردادهای آتی معامله کرده است، البته همه قراردادهای آتی منجر به تحویل نمی‌شود.
*قابلیت ایران در تعیین قیمت نفت خام
مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: با توجه به ذخایر مناسب نفت ایران می‌توان معاملات قرارداد آتی یا اصطلاحا معاملات کاغذی نفت را در بورس انرژی ایران انجام داد که منجر به توسعه تامین مالی و توسعه بازارهای مالی کشور از طریق بورس انرژی می‌شود و بورس انرژی می‌تواند به عنوان مرجع تعیین قیمت نفت در منطقه معرفی شود.
حسینی در مورد اینکه آیا قراردادهای آتی نفت در بورس انرژی انجام می‌شود، گفت: هنوز قراردادهای آتی در حامل‌های انرژی را شروع نکرده‌ایم و باید وزارت نفت تعهد به عرضه فیزیکی و مداوم داشته باشد تا بتوانیم بر اساس این تعهد معاملات کاغذی فیوچر و قراردادهای آتی در بورس انرژی داشته باشیم.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در مورد عرضه نفت خام در بورس انرژی گفت: فعلا نفت خام در بورس انرژی ایران عرضه نمی‌شود و از جمله برنامه‌های بورس با مشارکت وزارت نفت این است که عرضه نفت خام به زودی در بورس انرژی انجام شود.
وی گفت: فعلا عرضه حامل‌های انرژی را با فروش نفت کوره شروع کردیم و بعد هم با نفت خام معاملات بورس انرژی انجام خواهد شد.
وی گفت: عرضه نفت خام و گازوئیل به عنوان یکی از فرآورده‌های اصلی نفت خام جزء برنامه‌های بورس انرژی است، اما در مورد اینکه از چه زمانی در بورس انرژی عرضه می‌شود، از اختیارات وزارت نفت و مسایل مربوط به روابط اقتصاد بین‌الملل و نقل و انتقالات ارز و مسایل بانکی است، ولی موافقت اصولی در وزارت نفت برای عرضه نفت خام و گازوئیل برای بورس انرژی وجود دارد.
* مرجع تعیین قیمت با عرضه نفت خام در بورس می‌شویم
مدیرعامل بورس انرژی ایران در مورد اینکه چرا بعد از 100 سال عرضه نفت خام در ایران هنوز تعیین کننده قیمت نیستیم، گفت: دلیل این است که عرضه کاغذی نفت در بورس کشورهای دیگر از ما سبقت گرفته‌اند، مثلا بورس کالای دوبی برای نفت عمان به عنوان مرجع قیمت‌‌گذاری تعیین شده است.
*میدان نفتی سروش و نوروز شاخص نفت ایران
حسینی در مورد تعیین شاخص مرجع برای نفت ایران گفت: نفت خام میدان‌های سروش و نوروز که حجم و مشخصات ویژه‌ای دارد، می‌توان به عنوان شاخص نفت خام ایران و با هدف عرضه و کشف قیمت در بورس انرژی ایران انجام داد و معاملات آتی و شاخص‌سازی قیمت عرضه کاغذی نفت در بورس برای قیمت‌گذاری در بازار از نفت این دو میدان استفاده کنیم.
حسینی تاکید کرد: البته عرضه و قیمت‌گذاری نفت خام یک برنامه کوتاه مدت نیست و بازار نفت پیچیده است و خیلی از بازیگران د ر آن عرضه کاغذی نفت در بورس عرضه کاغذی نفت در بورس نقش دارند و نیاز به توسعه روابط و بازارهای مالی در بلند مدت دارد، اما از یک جا باید شروع کنیم و به هماهنگی بین وزارت نفت و بورس انرژی و سایر ذینفعان بستگی دارد.
وی افزود: در بورس انرژی ایران در بخش حامل‌های انرژی کلیه فرآورده‌های ویژه مانند حلال‌ها، آیزرو سایکل و نفتا و سایر فرآورده‌های ویژه عرضه می‌شود و در فرآورده‌های اصلی شامل گاز مایع، بنزین، نفت سفید،‌ گازوئیل و نفت کوره که معامله نفت کوره در بورس انرژی آغاز شده است. همچنین در فرآورده‌های اصلی گاز مایع در بورس انرژی عرضه می‌شود و امیدواریم گازوئیل هم به زودی در بورس انرژی عرضه شود.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در انرژی برق عرضه کاغذی نفت در بورس نیز 3 تا 5 درصد برق براساس برنامه وزارت نیرو در بورس انرژی عرضه می‌شود که امیدواریم تا پایان سال این رقم به 10 درصد معاملات برق در کشور برسد.

قیمت نفت در بازار جهانی کاهشی شد

قیمت نفت پس از افزایشی که روز گذشته داشت، در معاملات روز سه شنبه تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و تقاضا برای سوخت، تغییر چندانی نداشت.

بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در نوامبر با هفت سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۹۱ دلار و۹۳ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اکتبر، با ۱۴ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۸۵ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد اکتبر روز جاری منقضی می‌شود و قرارداد نوامبر با ۱۶ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، ۸۵ دلار و۲۰ سنت معامله شد.

دلار روز دوشنبه در آستانه نشست سیاستگذاری چند بانک مرکزی بزرگ جهان شامل فدرال رزرو، در برابر ارزهای رقیب صعود کرد. قوی شدن ارزش دلار، قیمت کالاهایی که به این ارز قیمت گذاری می‌شوند را برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر می‌کند.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: قیمت‌های نفت به دلیل نگرانی از اقدام بانک مرکزی در تحکیم سریع‌تر سیاست پولی که ممکن است باعث ضعیف شدن سریع اقتصاد جهانی عرضه کاغذی نفت در بورس شود، تحت فشارهای کاهشی قرار می‌گیرد. اقتصاد جهانی کند شده و این، موضوع نگران کننده‌ای برای دورنمای نفت خام است.

طبق نظرسنجی اولیه رویترز، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۶ سپتامبر، حدود دو میلیون رشد کرده است.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد حداکثر ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک را برای تحویل در نوامبر خواهد فروخت و مدت زمان برنامه فروش ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک که برای مقابله با تورم نرخ سوخت انجام می‌شود را تمدید می‌کند.

طولانی شدن مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای که بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را به تاخیر انداخته است هم تا حدودی از قیمت‌ها پشتیبانی کرده است.

همچنین نشانه‌هایی وجود دارد که تولیدکنندگان بزرگ قادر نیستند مطابق سهمیه اختصاص یافته، نفت تولید کنند. بر پایه اسناد داخلی اوپک پلاس، این گروه به میزان ۳.۵۸۳ میلیون بشکه در روز در اوت کمتر از سطح هدف عرضه کاغذی نفت در بورس گذاری شده، نفت تولید کرده است که بالاتر از ۲.۸۹۲ میلیون بشکه در روز در ژوییه است.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران شرکت تحقیقاتی ANZ Research با اشاره به رفع قرنطینه‌های کووید ۱۹ در شهرهای چنگدو و دالیان چین در روز دوشنبه، اظهار کردند: این اقدام ممکن است جرقه احیای قوی‌تر رشد تقاضا برای نفت در دومین مصرف کننده بزرگ جهان را بزند.

فروش اقساطی خودرو زیر قیمت بازار / با ۳۰ درصد قیمت ، بدون قرعه کشی صاحب خودرو شوید

حدود یک ماه پس از نخستین عرضه خودروهای گروه بهمن، فردا چهارشنبه ۳۰ شهریور برای دومین مرتبه پای این خودروها به بورس کالا باز شده و هر کد ملی می‌تواند نسبت به خرید یک دستگاه از خودروهایی که عرضه می‌شوند اقدام کند.

فروش اقساطی خودرو زیر قیمت بازار / با ۳۰ درصد قیمت ، بدون قرعه کشی صاحب خودرو شوید

فردا ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم مشکی)، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم قرمز)، ٣٨ خودروی دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)، دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) هر یک با قیمت پایه ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان روی تابلوی بورس کالا می‌رود.

برای خرید خودرو دیگنیتی مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۹ شهریور بوده و میزان پیش دریافت خرید این خودرو به میزان ۳۰ درصد است. اشخاصی که پیشتر در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو سواری شده‌اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت. علاوه بر این هر کد بورسی صرفا امکان ثبت سفارش بر روی یک کد عرضه از مجموع عرضه های روز انجام معامله را دارد.

همچنین تالار خودروی بورس کالا دوم مهرماه میزبان عرضه ١٧۵ دستگاه کارای تک کابین گروه بهمن با قیمت پایه ٢٩١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ۱۲۱ دستگاه کارای دو کابین عرضه کاغذی نفت در بورس با قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. برای خرید وانت کارا مهلت ثبت سفارش ساعت ۸:۳۰ روز شنبه ۲ مهر بوده و میزان پیش دریافت خرید محصول ۱۰ درصد است. همچنین محدودیت تعدادی خرید و ثبت سفارش برای هر کد بورسی وجود ندارد و اشخاصی که قبلا در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شده اند نیز امکان ثبت سفارش دارند. علاوه بر این خرید برای مشتریان حقوقی بلامانع است.

پیش فروش ۵ میلیارد یورو نفت خام در بورس با استفاده از اوراق سلف نفتی

پیش فروش 5 میلیارد یورو نفت خام در بورس با استفاده از اوراق سلف نفتی

قلعه بانی گفت: با انجام هماهنگی های لازم میان شركت ملی نفت ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، حداكثر تا پایان خرداد 90 برای اولین بار نفت خام نیز دربورس نفت عرضه می شود.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شركت ملی نفت ایران، "احمد قلعه بانی" معاون وزیر نفت در دیدار روز پنجشنبه خود با "سید شمس الدین حسینی" وزیر امور اقتصادی و دارایی و "علی صالح آبادی" رییس سازمان بورس اوراق بهادار، از پیش فروش 4 ساله، معادل 5 میلیارد یورو اوراق سلف نفتی در بورس نفت در سال جاری خبر داد.

وی گفت: جزئیات بیشتر این موضوع بزودی درجلسه مشترك مطبوعاتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح خواهد شد.

مدیرعامل شركت ملی نفت ایران تصریح كرد: امیدواریم با عرضه فیزیكی و كاغذی نفت خام، شاهد رونق و شكوفایی هر چه بیشتر بورس نفت كشور باشیم.

احمدقلعه بانی تاكید كرد: با انجام هماهنگی های لازم میان شركت ملی نفت ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، حداكثر تا پایان خرداد عرضه کاغذی نفت در بورس 90 برای اولین بار نفت خام نیز دربورس نفت كشور عرضه می شود.

وی خاطرنشان ساخت: عرضه نفت خام در بورس نفت كشور آرزوی دیرینه ای است كه به لطف الهی درخرداد ماه سال 1390 صورت خواهد گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.