مبادلات آتی ارز


آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال

بانک مرکزی در راستای رفع نگرانی جامعه صادرکنندگان کشور آئین نامه اجرایی معاملات آتی "ارز- ریال" را ابلاغ کرده است که جزئیات کامل آن در پی می آید:

ماده (1) : تعاریف و کلیات

واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در آیین نامه در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف) قرارداد: قرارداد آتی ارز که به موجب آن طرفین متعهد می شوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سررسید با یکدیگر مبادله نمایند.

ب)بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج) بانک: هر یک از بانک های دولتی و غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی؛ مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و شعب خارج از کشور آنها

د) مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان وارد کننده و صادر کننده شناخته می شوند

ه) نرخ آتی ارز : زمان توافق بانک و مشتری برای مبادله ارز و ریال در سررسید

و) سررسید: زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ریال ( در آینده معین)

ماده (2) موضوع قرارداد

تعهد بانک و مشتری نسبت به مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید نرخ آتی ارز، مبلغ و سررسید در زمان مبادلات آتی ارز عقد قرارداد تعیین می گردند. سررسید این قراردادها حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه است.

ماده (3) نوع ارز مورد معامله

کلیه ارزهای معتبر اعلام شده در نرخنامه بانک مرکزی

ماده (4) مقدار ارز مورد معامله

حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل یکصد هزار دلار تعیین می گردد.

ماده (5) نحوه تعیین نرخ آتی ارز

نرخ آتی ارز باید به گونه ای توسط بانک تعیین شود که در چارچوب نرخ های متعارف و واقعی بازار بوده و کارآیی بازار، اعتبار و شهرت بانک ها را تحت الشعاع قرار ندهد.

ماده (6) تعهدات بانک

1- بانک متعهد می گردد در تاریخ سررسید نسبت به تامین و فروش ارز به ریال توافق شده به مشتری اقدام نماید.

2-بانک موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر اطمینان حاصل نماید.

ماده (7) تعهدات مشتری

1- مشتری متعهد می گردد حداکثر تا تاریخ سررسید نسبت به ایفای تعهد خود (موضوع ماده 2) اقدام نماید.

2- مشتری تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک می تواند حقوق ناشی از قرارداد را به غیر ( بانک یا مشتری جدید) واگذار نماید.

تبصره: بانک مجاز به انجام معاملات پوششی مرتبط با سایر بانکها می باشد.

ماده (8) کارمزد

بانک مجاز است در قبال خدماتی که خارج از عرف قرارداد به مشتری ارائه می دهد از مشتری، کارمزد دریافت نماید. در صورت حداکثر میزان کارمزد دریافتی، از یک در هزار مبلغ قرارداد به طور سالیانه فزونتر نخواهد بود.

ماده (9) وثایق ( وجه الضمان)

میزان وثایق قرارداد با توجه به اعتبار مشتری و یا تشخیص بانک به عنوان وجه الضمان از مشتری اخذ می گردد. انواع وثایق قابل قبول که در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد عبارتست از:

الف - وجه نقد یا طلا یا مسکوک یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه یا اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی شامل حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری پس انداز ارزی نزد بانک

ب- تضمین بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی

پ- تضمین بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی / اسناد معتبر وصولی صادراتی

ج- سفته یا دو امضا قابل قبول بانک - اموال غیر منقول- سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده باشد.

تبصره (1) - غیر از وثایق پیش بینی شده در این آیین نامه، بانک می تواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به مشتری اعلام نماید.

تبصره (2)- بانک با مسئولیت خود می تواند در نرخ کارمزد و میزان وثایق مورد قبول تخفیفاتی قائل شود.

تبصره (3) -بانک مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار، نسبت به تعدیل میزان وثایق در طول مدت قرارداد اقدام نماید.

ماده (10) مقررات عمومی

1- اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد قرارداد حتی فسخ آن، صرفا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است.

2- بانک موظف است هر گونه هزینه تحمیل شده ناشی از قصور یا عدم ایفای به موقع تعهدات توسط مشتری را بر اساس رفتار منصفانه از مشتری مطالبه نماید. بانک نیز در صورت تاخیر در ایفای تعهد خود تحت هر شرایطی، ملزم به جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بانک مرکزی، برعملکرد بانک در اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهد نمود.

3- بانک موظف است آمار و اطلاعات هر قرارداد شامل مشخصات کامل مشتری، مبلغ قرارداد، نوع ارز، نرخ آتی ارز، تاریخ انعقاد و سررسید قرارداد را در پایان هر ماه به اداره صادرات بانک مرکزی ارسال نماید.

4- اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد، بدوا از طریق مذاکره و در صورت حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد. در هر حال مقر دیوان داوری در ایران و قانون حاکم، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

5- بانک مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به قرارداد را مطابق عرف بانکداری و مقررات مربوط به رازداری حرفه‌ای حفاظت نموده و از افشای آنها جز در موارد قانونی خودداری نماید.

6-بانک موظف است ضمن فراهم نمودن تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای انجام امور مربوطه، به برقراری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان اهتمام ورزد.

7- بانک لازم است در زمینه اطلاع رسانی موثر و ارائه رهنمودهای لازم به مشتریان به نحو شایسته اقدام نماید.
این آئین نامه در 10 ماده و 4 تبصره اخیرا در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود لازم الاجرا است.

برای مطالعه بیشتر قراردادآتی ارز - ریال و دریافت فرم آن، فایل آن در ادامه قابل دانلود می باشد.

بازار آتی ارز با هماهنگی بانک مرکزی در بورس کالای ایران تشکیل شود

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش جدید خود به الزومات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران پرداخته که در این گزارش، بورس کالای ایران با توجه به تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخص در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) به عنوان بستر تشکیل بازار رسمی معاملات مبادلات آتی ارز آتی ارز معرفی شده است. در این گزارش آمده است که به نظر می رسد زیرساخت های راه اندازی بازار آتی ارز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می تواند امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفاف تر عملیاتی شود.

به گزارش «کالاخبر»؛ قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می شود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می شود. برای بیشتر ارزهای مهم بازار پیمان آتی ارز (به صورت خارج از بورس) بسیار نقدشونده با سررسیدهای یک تا شش ماه بیشتر رایج است و در موارد معدودی سررسیدهای سه تا پنج سال نیز برای آنها وجود دارد. سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.

امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه های گوناگونی برای سیاست گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی می تواند دستکم بخشی از ریسک های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند. با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه های جانبی تعهد پیمان های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.

در سال های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به "بازار معاملات فردایی ارز" مشهور است. در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می گیرند؛ برآوردها نشان می دهد در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و . داشته باشد.

برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل می باشند:

با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.

لازم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.

اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش نماید.

درکوتاه مدت می توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: «تعهد بیع در آینده» و «عقد صلح» و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.

با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی (Forward Currency) انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.

با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار (در صورت تأیید ناظر) فراهم باشد.

با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.

با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.

بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مدنظر قرار گیرد.

به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و . نیز استفاده کرد.

و در پایان، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می شود و می توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.

این گزارش تاکید می کند که در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده و وجود بازار مشتقات ارزی می تواند دستکم بخشی از ریسک های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

در بخش "اثرگذاری بازار بر بازار نقدی"، این گزارش هدف اصلی از تشکیل بازار آتی ارز را پوشش ریسک نرخ ارز عنوان کرده است. به عقیده تحلیلگران در صورتی که شرایط محیطی مناسب و بازار نقد و آتی خوب عمل مبادلات آتی ارز کنند، ثبات نسبی نرخ ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده می شود و به این ترتیب در مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. از جمله نگرانی هایی که ممکن است در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، احتمال جهت دهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ های آنی است.

لذا حتی اگر بازار آتی به لحاظ زمان بندی نوسانات قیمتی نقش پیشرو را در تعیین قیمت بازار نقدی داشته باشد، به عنوان دلیلی بر نقش بی ثبات کننده بازار آتی نیست، بلکه نشان دهنده آن است که بازار آتی با ویژگی هایی که دارد سریعتر و روانتر به اخبار واکنش نشان می دهد.

در تأیید این فرضیه، پژوهش ها در بورس کالای شیکاگو (CME) نشان می دهد که در سال ۱۹۹۶ بازار آتی ارز نقش پررنگتری در فرآیند کشف قیمت بازار نقدی داشته، اما در سال ۲۰۰۶ فرایند برعکس شده و راهبر بازار، بازار نقدی بوده است. چنین تغییر رویه ای به شفافتر و کارآتر شدن بازار نقدی در گذر زمان نسبت داده می شود.

تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالا

در بخشی از این گزارش استفاده از ظرفیت بورس کالا در تشکیل بازار آتی ارز از جمله الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران شناخته شده است. در این بند آمده است از آنجا که بازارهای نقدی ارز اکثراً غیرمتشکل و غیرمتمرکز هستند و معاملات در مکان های مختلف و با قیمت های مختلف شکل می گیرند، سرعت پاسخ این بازارها به اخبار به کندی صورت می گیرد. در واقع اگر کالا یا اوراقی در بازارهای متمرکز و از طریق سامانه های الکترونیکی معامله شود، انتشار اطلاعات و کشف قیمت سریع تر اتفاق میافتد. برای مثال پژوهش ها نشان می دهند که در مورد یورو، بازارآتی نقش پیشرو را در تعیین قیمت نقدی آن ایفا می کند و برعکس، در مورد ین ژاپن، نقش پیشرو بر عهده بازار نقدی است. در واقع هر دو بازار پیشرو با اینکه یکی از نوع آتی و دیگری از نوع نقدی است، به صورت الکترونیکی هستند و بنابراین انتشار اطلاعات در آنها در مقایسه با بازارهای غیرالکترونیکی سریعتر اتفاق میافتد.

ایجاد یک بازار متشکل آتی ارز به صورت مسنجم می تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار ارز ایفا کند و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می شود. به ویژه اینکه در حال حاضر تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخصی در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر دارایی های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) در بورس کالا وجود دارد و می توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.

در عمل بازار معاملات آتی ارز در بورس کالا می تواند پس از موافقت بانک مرکزی و بر اساس دو قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی شود. همچنین، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس کالا بگذارند و موظف می گردند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانوی به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.

فرآیند معاملات در بورس کالا و کشف قیمت واقعی در این بورس با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم و منطقی دارد. در واقع عرضه، تقاضا و کشف قیمت واقعی سه ضلع مثلثی هستند که برآیند آنها در بورس کالا نمود می یابد. در بورس کالا با استفاده از قابلیت هایی همچون امکان تعیین محدوده نوسان قیمت، در نظر گرفتن ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای عرضه کنندگان و خریداران عمده، ارتقای شفافیت معاملات و . امکان قیمت گذاری و مدیریت نرخ ارز به شکل بهتری فراهم می شود. به نظر می رسد زیرساخت های راه اندازی بازار آتی ارز نیز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می تواند امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفاف تر عملیاتی شود.

علاقمندان برای دریافت فایل PDF گزارش پژوهشکده پولی و بانکی به لینک ذیل مراجعه نمایند:

مبادلات آتی ارز

با کناره‌گیری دلار، طلا تثبیت شد

با کناره‌گیری دلار، طلا تثبیت شد

با توجه به انتظار سرمایه‌گذاران برای نتایج نشست آتی بانک مرکزی و توقف رشد دلار، قیمت طلا امروز بالای 1700 دلار تثبیت شد. پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:20

طلا؛ بی‌نصیب از رشد تقاضا

طلا؛ بی‌نصیب از رشد تقاضا

قیمت هر اونس طلا با تشدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، امروز به زیر 1700 دلار رسید؛ اما این سطح قیمت موقتی بود. چهارشنبه 16 شهریور 1401 ساعت 10:27

آیا روند بهبود طلا محدود خواهد شد؟

آیا روند بهبود طلا محدود خواهد شد؟

در بحبوحه‌ی انتظارات تشدید سیاست پولی و جو محتاطانه بازار، به گفته تحلیلگران روند بهبود قیمت طلا محدود خواهد شد؟ سه شنبه 15 شهریور 1401 ساعت 11:26

بازار، با طلا و فلزات گرانبها همراه

بازار، با طلا و فلزات گرانبها همراه

به دلیل تشدید بحران انرژی در اروپا و افزایش تقاضای پناهگاه امن، طلا و سایر فلزات گرانبها امروز با افزایش مواجه شدند. سه شنبه 15 شهریور 1401 ساعت 10:14

آیا طلا از مسیر نزولی منحرف می‌شود؟

آیا طلا از مسیر نزولی منحرف می‌شود؟

با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تقویت دلار، طلا امروز مسیر کاهش‌های هفته گذشته را ادامه داد. دوشنبه 14 شهریور 1401 ساعت 11:13

آیا محدوده منفی طلا تکرار خواهد شد؟

آیا محدوده منفی طلا تکرار خواهد شد؟

طلا سومین هفته متوالی در محدوده منفی را سپری کرد؛ حال پرسش معامله‌گران این است آیا در هفته پیش رو این روند معکوس می‌شود؟ شنبه 12 شهریور 1401 ساعت 14:39

معامله‌گران طلا در لیست انتظار

معامله‌گران طلا در لیست انتظار

گرچه طلا در روز جمعه با انتشار گزارش حقوق و دستمزد اندکی افزایش یافت، اما معامله‌گران طلا همچنان در انتظار تصمیم بعدی فدرال رزرو هستند. شنبه 12 شهریور 1401 ساعت 10:45

عقب‌نشینی طلا و فلزات گرانبها

عقب‌نشینی طلا و فلزات گرانبها

همزمان با افزایش دلار پیش از گزارش پرداخت حقوق غیرکشاورزی، طلا به پایین‌ترین حد خود در 5 هفته گذشته رسید. پنجشنبه 10 شهریور 1401 ساعت 10:34

آیا رکود طولانی‌مدت طلا ادامه دارد؟

آیا رکود طولانی‌مدت طلا ادامه دارد؟

در بحبوحه‌ ترس از تشدید سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو، طلا امروز برای پنجمین ماه متوالی روندی کاهشی را تجربه کرد. چهارشنبه 9 شهریور 1401 ساعت 10:38

آیا شیب نزولی طلا همچنان تند خواهد بود؟

آیا شیب نزولی طلا همچنان تند خواهد بود؟

اگرچه تحلیلگران نرخ 1800 دلار را برای طلا پیش‌بینی می‌کردند اما با اعلام ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، قیمت این فلز زرد به 1750 دلار رسید. شنبه 5 شهریور 1401 ساعت 16:57

طلا به جزئیات پایبند است

طلا به جزئیات پایبند است

از آنجا که دلار به دلیل داده‌های ضعیف اقتصادی اندکی عقب‌نشینی کرده است، طلا امروز توانست افزایش‌های جزئی خود را حفظ کند. چهارشنبه 2 شهریور 1401 ساعت 12:01

صعود طلا در ظرف سربسته

صعود طلا در ظرف سربسته

گرچه طلا امروز توانست بعد از هفت جلسه متوالی کاهش، اندکی تقویت شود اما همچنان تحت فشار است. سه شنبه 1 شهریور 1401 ساعت 11:23

بازار طلا و مس، کساد!

بازار طلا و مس، کساد!

قیمت طلا و مس به دلیل ابهام در مورد مسیر پولی فدرال رزرو و نیز مشکلات تولید در چین با کاهش مواجه شد. دوشنبه 31 مرداد 1401 ساعت 10:21

بازار با طلا و مس یار نبود

بازار با طلا و مس یار نبود

همزمان با کاهش قیمت طلا، قیمت مس و اکثر فلزات صنعتی امروز با کاهش چشمگیر مواجه شد. سه شنبه 25 مرداد 1401 ساعت 12:48

ترس از رکود، طلا را کُشت

ترس از رکود، طلا را کُشت

در حالی که قیمت مس به بالاترین حد خود در هفته‌های اخیر رسید، قیمت طلا امروز به دلیل ترس از رکود اقتصادی کاهش یافت. پنجشنبه 20 مرداد 1401 ساعت 09:39

آخر مس، طلا نشد!

آخر مس، طلا نشد!

قیمت طلا به دلیل تقاضای پناهگاه امن امروز ثابت ماند. در حالی که قیمت مس به دنبال کاهش تقاضای فلز صنعتی کاهش یافت. چهارشنبه 19 مرداد 1401 ساعت 09:46

حال طلا و فلزات گرانبها خوب است

حال طلا و فلزات گرانبها خوب است

قیمت طلا و اکثر فلزات گرانبها امروز پیرو توقف رشد دلار آمریکا با افزایش مواجه شد. پنجشنبه 13 مرداد 1401 ساعت 09:52

تغییر طلا؛ درصدی یا انبوه؟!

تغییر طلا؛ درصدی یا انبوه؟!

پیرو افزایش نرخ بهره و همچنین افزایش ارزش دلار، طلا امروز حدود 1 درصد کاهش قیمت داشت. چهارشنبه 12 مرداد 1401 ساعت 10:10

طلا و مس در حالت معکوس

طلا و مس در حالت معکوس

در حالی که نشانه‌هایی از تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان به تقاضای طلا جایگاه ویژه‌ای داد، طلا امروز افزایش یافت. سه شنبه 11 مرداد 1401 ساعت 16:18

طلا و عدد جادویی 1768 دلار

طلا و عدد جادویی 1768 دلار

در حالی که اوپک پلاس تا ماه آینده کاهش تولید خود را کمتر خواهد کرد، شتاب قیمت کمک طلا آمد تا از چالش 1750 دلاری عبور کند. دوشنبه 10 مرداد 1401 ساعت 16:10

معاملات فیوچرز چیست؟ | 5 نکته مهم که ایرانیان حتما باید بدانند!

تا امروز روش‌های گوناگونی برای معامله و کسب سود از بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال، ابداع شده است. یکی از این روش‌ها، معاملات فیوچرز یا آتی می‌باشد که شرایط آن، کمی با انواع معاملات دیگر متفاوت است. تعریفی که معمولا درباره معاملات فیوچرز می‌شنویم این است؛ خریدار و فروشنده برای معامله یک دارایی در آینده و سررسید مشخص، توافق می‌کنند؛ اما در این مطلب سعی داریم معاملات فیوچرز را به زبان ساده شرح داده و به شما آموزش دهیم چطور در بازار کریپتوکارنسی‌ها به معاملات فیوچرز بپردازید.

بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانیان کدام است؟

برای انتخاب بهترین صرافی چند نکته باید در نظر گرفته شود، اولین موضوع مهم و اساسی حجم معاملات فیوچرز در آن صرافی چقدر است؟

دومین موضوع آن است که آیا به ایرانیان خدمات میده یا نه ؟

سومین موضوع سرعت و پلتفرم معاملات صرافی اهمیت دارد. برای پاسخ این سوال ما 4 صرافی خارجی معتبر در دنیا را مورد بررسی قرار دادیم.

برای بررسی حجم معاملات فیوچرز صرافی ها از سایت کوین مارکت کپ استفاده کردیم :

طبق گزارش حجم معاملات فیوچرز در روز 19 خرداد ماه

بایننس در رتبه 1 با حجم معاملات 66,295,103,674 دلار

بینگ ایکس در رتبه 5 با حجم معاملات: 8,741,420,898 دلار

کوکوین در رتبه 10 با حجم معاملات 4,881,633,975 دلار

و کوینکس در رتبه 23 با حجم معاملات 847,352,997 دلار

با بررسی میزان حجم معاملات فیوچرز این صرافی ها، صرافی کوینکس با توجه به گردش معاملات پایین از رقابت خارج میشه، چرا که کلا 800 میلیون دلار و رتبه 23 را دارد. که این عدد در مقایسه با بینگ ایکس که حدود 9 میلیارد دلار حجم معاملات دارد بسیار فاصله دارد. صرافی کوکوین پشتیبانی فارسی ندارد و حجم معاملات پایینتری نسبت به بینگ ایکس دارد . بنابراین تنها صرافی بینگ ایکس میماند .

بهترین برای معاملات فیوچرز

صرافی بینگ ایکس

صرافی Bingx در کشور سنگاپور ثبت شده و درحال حاضر در بیش از 100 کشور فعال است. اولین و بهترین بروکر بین المللی مناسب ایرانیان است.

این صرافی در سال 2021 به عنوان برترین بروکر سال در سایت Trading View انتخاب شد.

قابلیت معاملات فیوچرز ارز دیجیتال دارد که به شما اجازه می‌دهد تا 125 برابر پولتان معامله باز کنید (احتیاط کنید حتما). صرافی های ایرانی قابلیت معاملات فیوچرز یا اهرمی را ندارند.

از حجم معاملات فیوچرز جز 5 صرافی برتر جهان است. (آپدیت تیر)

این صرافی بین المللی قابلیت اتصال به سایت معروف tradingview را دارد که هیچکدام از صرافی های ایرانی این قابلیت را ندارند.

اولین صرافی بین المللی است که پشتیبانی فارسی دارد اما واریز مبادلات آتی ارز و برداشت ریالی ندارد. فقط می‌توانید ارز دیجیتال واریز یا برداشت کنید.

درصرافی بینگ ایکس می‌توانید با دلار مجازی معامله گری را یاد بگیرید.

احراز هویت آسان است، کارت ملی و شناسنامه ایرانی را قبول می‌کنند.

ایرانیان فقط می‌توانند ارز دیجیتال واریز و برداشت کنند. امکان واریز و برداشت ریال وجود ندارد.

امکان اتصال و معامله در سایت تریدینگ ویو

پشتیبانی قوی فارسی

کارمزد معاملات بسیار پایین

جز 5 صرافی برتر در دنیا ( از لحاظ حجم معاملات فیوچرز )

امکان انجام معاملات دمو در لایو مارکت

امکان ترید در بازار فارکس

قابلیت کپی ترید در معاملات فیوچرز و اسپات

احراز هویت سریع

واریز و برداشت ریال ندارد

تصویر بخش فیوچرز صرافی بینگ ایکس :

معامله فیوچرز صرافی بینگ ایکس

1: انتخاب نماد مورد نظر از بین صدها ارز دیجیتال معتبر

2: میتوانید انتخاب کنید که معامله سل بزنید یا بای ( اگر سل بزنید وقتی قیمت کاهش پیدا کند شما سود میکنید و اگر بای بزنید وقتی قیمت رشد کند شما سود میکنید )

3: میزان پولی که قرار است وارد معامله کنید و قیمتی که میخواهید معامله باز شود را انتخاب میکنید.

4: leverage را انتخاب میکنید ( برای مثال اگر 5 را انتخاب کنید یعنی شما با 5 برابر پولتان معامله میکنید)

5: دکمه long یا short را میزنید و معامله باز میشود .

6: وقتی معامله باز شد اینجا چه در سود چه در زیان میتوانید close all لمس کنید تا معامله ها بسته شود .

فیوچرز چیست؟

در معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، یک دارایی مشخص که ممکن است ارزهای دیجیتال، فلزات گران‌بها یا امثال آن‌ها باشد، در تاریخی مشخص، با توافق هر دو طرف، معامله می‌شود. با یک مثال درک مطلب را برای شما ساده‌تر می‌کنیم.

فرض کنید شما یک شرکت خودروسازی دارید و قرار است ظرف 6 ماه دیگر 100 خودرو را آماده تحویل کنید. می‌دانید که برای تولید این تعداد خودرو به 400 حلقه لاستیک نیاز دارید. به منظور مدیریت هزینه‌ها، بخشی از بودجه خود را برای تهیه لاستیک کنار گذاشته‌اید؛ ولی چه تضمینی هست که تا پایان ساخت خودروها و تا زمانی که خودروها به لاستیک نیاز پیدا کنند، قیمت لاستیک تغییر نکند؟! بنابراین، برای در امان ماندن از نوسانات قیمت‌ها، معاملات فیوچرز گزینه خوبی هستند. شما می‌توانید با کارخانه تایر سازی یک قرارداد آتی برای خرید لاستیک با قیمت مشخص ببندید و در آن قرارداد، تاریخ تحویل لاستیک‌ها را تعیین کنید.

به فرض که هر حلقه لاستیک 400 هزار تومان است و شما هم قصد دارید در 6 ماه آینده، مثلا با همان قیمت 400 هزار تومان خریداری کنید. در این شرایط 2 حالت محتمل است:

 • حالت اول: بنا به دلایل سیاسی_اقتصادی قیمت لاستیک پایین بیاید. مثلا هر حلقه لاستیک بشود 350 هزار تومان که در این صورت شما ضرر کرده‌اید و کارخانه تایر سازی سود خوبی خواهد کرد.
 • حالت دوم: قیمت لاستیک افزایش یابد مثلا به 450 هزار تومان برسد که آن وقت شما در این معامله سود خوبی کرده‌اید.

حسن دیگر معاملات فیوچرز در این است که، شما به عنوان خریدار، هنگام عقد قرارداد به کارخانه، نقدینگی وارد کرده و چرخ تولید را به گردش درآورده‌اید. از همین رو، قراردادهای آتی به خصوص برای کارخانه‌هایی که سرمایه کافی ندارند و از کار افتاده‌اند، بسیار سودمند است. چرا که مبلغ معامله، همان ابتدا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود.

نکات مهمی که برای انجام معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال باید به آنها توجه نمود به شرح زیر می‌باشد:

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

تعریف معاملات فیوچرز یا آتی در بازار ارزهای دیجیتال کمی متفاوت‌تر با تعریف آن در سهام و کالا و. می‌باشد. در بازار ارز دیجیتال، فیوچرز تریدینگ (Futures Trading) یک روش برای کسب سود از نوسات قیمت ارزهای دیجیتال، بدون داشتن مالکیت واقعی آن‌ها است. در واقع، معاملات فیوچرز در بازار کریپتو به کاربران اجازه می‌دهد تا روی قیمت آینده یک رمز ارز مشخص، شرط‌بندی کنند.

در معاملات فیوچرز شما می‌توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت یک ارز نیز سود کسب کنید و این بستگی به پوزیشن معاملاتی شما دارد. هنگامی که شما احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، به طور مثال بیت کوین، کاهش پیدا می‌کند، می‌بایست یک پوزیشن شورت باز کنید؛ اگر قیمت بیت کوین طبق پیش‌بینی شما پیش رود، از این معامله سود کسب خواهید کرد. بر عکس، اگر احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، مثلا همان بیت کوین، افزایش می‌یابد باید یک معامله با پوزیشن لانگ باز کنید؛ در صورتی که پیش‌بینی شما درست از آب درآید، سود خواهید کرد و اگر درست نباشد، در معامله فیوچرز خود با موقعیت لانگ یا خرید، زیان خواهید دید.

از آنجایی که، معاملات فیوچرز مربوط به پرایس اکشن‌های یک رمز ارز است و ربطی به خود آن ارز ندارد، با معاملات اسپات تفاوت بسیاری دارند. از جمله ویژگی‌های معالات آتی در بازار ارز دیجیتال، امکان معامله با مارجین تریدینگ یا لوریج بالا می‌باشد.

* برای درک بهتر نحوه کارکرد معاملات آتی در بازار ارز دیجیتال به ذکر یک مثال می‌پردازیم:

فرض کنید پدرام و سامان در قیمت 50,000 دلار، یک پوزیشن در معامله فیوچرز بیت کوین باز می‌کنند. پوزیشن پدرام لانگ و پوزیشن سامان شورت می‌باشد. با فرض اینکه در زمان سررسید، هر دوی این قراردادهای آتی بیت کوین در قیمت 55,000 دلار تسویه شوند. در این صورت، سامان با داشتن پوزیشن شورت (5,000=50,000-55,000) ضرر می‌کند و در طرف مقابل، پدرام 5,000 دلار سود خواهد کرد.

معایب معاملات فیوچرز

به طور کلی، معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. در معالات فیوچرز اگر شما بتوانید آینده قیمت یک ارز را به درستی پیش‌بینی کنید، با توجه به اهرم یا لوریج این نوع معاملات، می‌توانید چند برابر سرمایه خود سود کنید؛ اما اگر در تحلیل و پیش‌بینی خود دچار اشتباه شوید و یا اخبار ناگهانی‌ای باعث شود روند بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان سنگینی متحمل خواهید شد. به طور کلی، دو عیب بزرگ معاملات فیوچرز عبارتند از:

 • نوسان: نوسان زیاد می‌تواند برای معامله‌گران نعمت یا عذاب باشد. تعیین حرکت بازار تضمینی نیست!
 • بسیار پرریسک: به دلیل اهرم بالای موجود، معاملات آتی کریپتو یکی از پرخطرترین ابزار معاملاتی است. معامله‌گران تازه کار باید معاملات آتی خود را به حداقل برسانند و با یک استراتژی مدیریت ریسک قوی به این معاملات ورود کنند.

حکم معاملات فیوچرز از نظر شرعی

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در واقع شما علاوه بر این که می‌توانید ارز را بخرید و از افزایش قیمت آن در طول زمان سود کسب کنید، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید و از افت قیمت آن ارز دیجیتال سود ببرید. در این حالت، صرافی بابت آن معامله فروش یا پوزیشن شورتی که باز کرده‌اید مقداری ارز دیجیتال به شما قرض می‌دهد. صرافی در ازای آن ارزهایی که به ما قرض داده پولی نمی‌گیرد تا ما با آن کار کنیم و بعدا اصل پول را بدون هیچ سودی که روی آن کشیده شود به صرافی بازگردانیم. صرافی تنها همان کارمزدش را که مرسوم است، از کل مبلغ معامله کم می‌کند.

با همه این اوصاف، اسلام حکم شرعی این گونه مسائل را که مبهم هستند، مطابق با قانون کشور اسلامی قرار داده است. در این صورت، رعایت قانون مساوی با رعایت شرع می‌باشد.

مزایای معاملات آتی کریپتو | چرا از معاملات فیوچرز استفاده کنیم؟

معالات فیوچرز از بسیاری جهات با معاملات اسپات فرق می‌کنند. همین تفاوت‌ها تا حدودی مزیت معاملات آتی نسبت به معاملات اسپات به شمار می‌روند. در ادامه، هریک را به طور مفصل شرح خواهیم داد:

 • معاملات فیوچرز نیازی به خرید و فروش مستقیم و یا نگهداری ارز دیجیتال ندارند. در این نوع معاملات، معامله‌گران به دنبال خرید و فروش قرارداد آتی هستند و این قراردادها نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال در تاریخی مشخص در آینده هستند.
 • معاملات فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارزش یک ارز دیجیتال در آینده را حدس بزنند. مثلا مبادلات آتی ارز مبادلات آتی ارز کاربران می‌توانند بر سر افزایش قیمت یک ارز دیجیتال شرط‌بندی کنند.
 • یکی از اصلی‌ترین مزایای معاملات آتی رمز ارزها، امکان استفاده از اهرم یا لوریج است. استفاده از اهرم در معاملات، هم امکان بازده و هم زیان احتمالی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کابران باید معاملات خود را تحت احتیاطات بسیار انجام دهند. معامله‌گران می‌بایست از مقدار اهرمی استفاده کنند که متناسب با ریسک آن‌ها باشد. برای مبادلات آتی ارز مثال؛ یک تازه کار اهرم 2 یا 5 برابری برایش مناسب خواهد بود و نباید بیشتر از این ریسک کند.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در واقع، اهرم موجود در این معاملات به شما امکان سرمایه‌گذاری با چند برابر سرمایه‌تان را می‌دهد.

مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز کریپتو

معامله گران باید مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را بشناسند. آگاهی از این مفاهیم، شما را به حرفه‌ای شدن در معاملات کریپتو، نزدیک‌تر می‌کند. درک پیچیدگی‌های پشت معامله در معاملات آتی کریپتو، مستلزم تعهد قابل توجهی به یادگیری اصول اولیه آن است. در ادامه، به شرح مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

اهرم یا Leverage در معاملات فیوچرز

همین خاصیت وجود اهرم، بیشتر معامله‌گران را به بازار آتی جذب می‌کند؛ چرا که با وجود اهرم افراد می‌توانند با چند برابر سرمایه خود به معامله بپردازند. برای مثال، بابت خرید 1 بیت کوین در بازار نقدی، به هزاران دلار (در زمان نگارش این مطلب، 47,000 هزار دلار) نیاز دارید. با استفاده از معاملات فیوچرز شما می‌توانید با کسری از هزینه، یک پوزیشن باز کنید. این تنها در صورت استفاده از اهرم میسر خواهد بود. هر قدر اهرم بیشتری داشته باشید، پول کمتری برای باز کردن یک پوزیشن نیاز خواهید داشت. در معاملات نقدی یا اسپات ابزار اهرم در دسترس نیست؛ در این صورت، اگر فقط 5000 USDT در کیف پول خود داشته باشید، فقط می‌توانید 5000 USDT در بیت کوین بپردازید.

مارجین مورد نیاز

برای ورود به یک پوزیشن در معاملات فیوچرز ، یک حاشیه (Margin) اولیه نیاز است. حاشیه اولیه یا مارجین مورد نیاز، درصدی از ارزش فرضی موقعیت آتی می‌باشد که هنگام استفاده از معاملات فیوچرز باید به وسیله وجه نقد یا وثیقه، تضمین شود. به بیانی Margin به حداقل مقداری که معامله‌گران برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی خود نیاز دارند، اشاره دارد. هرگاه محدودیت حاشیه یا مارجین نگهداری معامله‌گر کاهش پیدا کند، پوزیشن او منحل شده که به آن حالت اصطلاحا کال مارجین گفته می‌شود.

نرخ های تامین مالی

مبادلات در قراردادهای آتی کریپتو، به سیستمی نیاز دارند که اطمینان حاصل کند، قیمت‌های شاخص و قیمت‌های آتی به طور منظم، همگرا می‌شوند. به مکانیسمی که این کار را انجام می‌دهد، نرخ تامین مالی می‌گویند. نرخ‌های تامین مالی بر اساس اختلاف قیمت بین بازارهای نقدی و آتی محاسبه می‌شود. نرخ‌های تامین مالی می‌تواند اثرات نامطلوبی برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. به عنوان مثال؛ نرخ‌های تامین مالی ممکن است در یک بازار افزایشی، بیش از حد افزایش یابد و باعث شود نگه داشتن موقعیت‌های خرید برای معامله‌گران هزینه‌بر باشد.

نحوه معاملات فیوچرز در بینگ ایکس جایگزین بایننس

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس بسیار ساده است. اگر در صرافی بینگ ایکس ثبت نام کرده اید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. برای شروع:

 1. یک حساب معاملات آتی در بایننس باز کنید. لطفاً توجه داشته باشید که قبل از شروع معامله در Binance Futures، باید تأییدیه دو عاملی یا 2FA را به منظور تامین مالی حساب آتی خود فعال کنید.
 2. وجه خود را به USDT، BUSD یا ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده توسط Binance Futures تبدیل کنید. Binance Futures طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال را به عنوان وثیقه پشتیبانی می‌کند.
 3. قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. دو نوع قرارداد آتی در بایننس موجود است: آتی USDⓈ-M و آتی COIN-M. برای مثال، اگر می‌خواهید قراردادهای دائمی BTCUSDT را معامله کنید، قراردادهای آتی USDⓈ-M را انتخاب کنید. برای قراردادهای با حاشیه سکه، BTCUSD، COIN-M Futures را انتخاب کنید.
 4. اهرم مناسب برای قرارداد آتی خود را انتخاب کنید.
 5. سفارشات را با توجه به انواع سفارش‌های موجود در Binance Futures انجام دهید. برای شروع، می‌توانید برای اولین قرارداد آتی خود، یک سفارش خرید با محدودیت خرید یا خرید در بازار انتخاب کنید.

جمع‌بندی

ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت رشد سرمایه معامله‌گران را در این بازار فراهم می‌کنند. امروزه بسیاری از صرافی‌های خارجی و ایرانی ارز دیجیتال، معاملات آتی را ارائه می‌دهند. توجه داشته باشید که، برنده شدن در این تجارت مستلزم آشنایی با اصول آن است. در صورتی که، دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را داشته باشید، معاملات فیوچرز می‌توانند برایتان سودآور باشند. پیش از ورود به معاملات فیوچرز ، باید بر استراتژی‌های لازم تسلط یافته و دقت کافی داشته باشید؛ همچنین، باید مزایا و معایب این نوع معامله را به خوبی بررسی کنید.

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس بسیار ساده است. اگر از کاربران بایننس هستید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. داخل مقاله نحوه انجام معاملات فیوچرز در بایننس را مرحله به مرحله شرح داده‌ایم.

در این مطلب سعی کردیم اصول و قوانین و اصطلاحات اولیه معاملات آتی را آموزش به زبان ساده آموزش دهیم و به شما کمک کنیم تا بازار را بهتر درک کنید.

بازار آتی بر قیمت دلار موثر است؟ / روند صعودی سکه بعد از توقف معاملات آتی

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمت دلار گفت: در واقع قیمت دلار تابع واقعیت های اقتصادی است و بازار آتی صرفا باعث تسریع اثرگذاری این عوامل می‌شود.

بازار آتی بر قیمت دلار موثر است؟ / روند صعودی سکه بعد از توقف معاملات آتی

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ مهدی حیدری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره بازار آتی و ویژگی‌های آن توضیح داد: بازار آتی بخش بزرگی از بازارهای مالی را تشکیل می‌دهد و قراردادهای آتی روی کامودیتی‌ها، سهام شرکت‌ها، شاخص‌های مختلف، ارزها و حتی ارزهای دیجیتال معامله می‌شود.

او ادامه داد: بازار آتی هم خاصیت اهرمی دارد، هم دو طرفه است؛ ضمن اینکه در این بازار معامله‌گران می‌توانند در هر دو موقعیت خرید یا فروش قرار بگیرند و بدون دغدغه تحویل دارایی پایه، امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه خاتم درمورد تاثیر بازار آتی بر بازار نقدی یا بالعکس بیان کرد: درواقع تعیین‌کننده قیمت دلار نه وجود و عدم وجود بازار آتی، بلکه عرضه و تقاضای واقعی دارایی است؛ طی چند سال گذشته بدون اینکه بازار آتی ارز وجود داشته باشد، قیمت دلار نوسان زیادی داشته که علت اصلی آن تبعیت بازار‌ها از واقعیت‌های اقتصادی است.

حیدری به تاثیر بازار آتی بر قیمت سکه اشاره کرد مبادلات آتی ارز و گفت: برای روشن شدن تاثیر معاملات آتی بر بازار نقدی می‌توان به بازار آتی سکه اشاره کرد؛ زمانی که بازار آتی سکه فعال بود قیمت آن افزایش پیدا کرد که برخی با تصور تاثیر این معاملات بر بازار سکه آن را متوقف کردند اما، نکته جالب اینجاست که بعد از توقف معاملات آتی، قیمت سکه بیش از قبل نوسان پیدا کرد. بر همین اساس می‌توان متوجه شد که قیمت سکه نه از بازار آتی بلکه از واقعیت‌های اقتصادی تبعیت کرده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه در بازار آتی ارز و طلا قرار گرفتن در موقعیت فروش بدون داشتن دارایی کار راحتی است، یعنی وقتی اتفاق خاصی رخ می‌دهد، کسانی که تصور افزایش قیمت دارند با حضور در بازار منجر به بالا رفتن قیمت دلار می‌شوند و حتی در صورتی که برخی بازیگران نسبت به رشد قیمت‌ها تردید داشته باشند، می‌توانند بدون داشتن دارایی یا به اصطلاح خالی فروشی، با ورود به این بازار به عنوان فروشنده قیمت را تعدیل کنند.

وی با تاکید بر تاثیر واقعیت‌های اقتصادی بر بازار‌ها اظهار کرد: البته بازار آتی ورود سرمایه‌گذارانی که به عنوان سفته‌باز شناخته می‌شوند را تسهیل می‌کند و حضور زیاد این افراد می‌تواند منجر به نوساناتی در بازار آتی شود؛ اما در نهایت عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت دلار واقعیت های اقتصادی است و بازار آتی صرفا باعث می‌شود تاثیر این عوامل اقتصادی سریع‌تر آشکار شود.

حیدری در پایان تصریح کرد: در کل داشتن بازار آتی برای ارز، سکه و کالاهای دیگر برای اقتصاد مفید است چراکه باعث تکمیل بازارها و فراهم شدن امکان مدیریت ریسک و سرمایه گذاری برای مردم می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.