قیمت تعادل چیست؟


معرفی سقف قیمت

در برخی موارد، سیاست گذاران می خواهند اطمینان حاصل کنند که قیمت ها برای کالاها و خدمات خاصی زیاد نیست. یکی از روش های به ظاهر ساده ای برای حفظ قیمت ها از بالا رفتن این است که تعیین کند که قیمت در یک بازار نباید از ارزش خاصی فراتر رود. این نوع مقررات به عنوان یک سقف قیمت اشاره می شود - یعنی حداکثر قیمت قانونی مجاز.

با این تعریف، اصطلاح "سقف" تفسیر بسیار شهودی دارد و این در نمودار بالا نشان داده شده است. (توجه داشته باشید که سقف قیمت توسط خط افقی با برچسب PC نشان داده شده است.)

02 از 09

یک سقف قیمت غیر مرتبط

با این حال، به دلیل وجود یک سقف قیمت در بازار، به این معنا نیست که نتیجتا نتیجه بازار تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت بازار جوراب 2 دلار برای هر جفت و قیمت سقف 5 دلار برای هر جفت قرار داده شود، هیچ تغییری در بازار رخ نمی دهد، زیرا تمام سقف قیمت می گوید این قیمت در بازار نمی تواند بیشتر از 5 دلار باشد .

یک سقف قیمت که تاثیری بر قیمت بازار ندارد، به عنوان یک سقف قیمت غیر قانونی نامیده می شود. به طور کلی، سقف قیمت غیرقابل اجتناب است هرگاه سطح سقف قیمت بالاتر یا برابر قیمت تعادلی باشد که در یک بازار غیرقابل کنترل وجود داشته باشد. برای بازارهای رقابتی مانند آنچه که در بالا نشان داده شده است، می توانیم بگوییم که سقف قیمت در هنگام PC> = P * غیرقابل اتصال است. علاوه بر این، می توانیم ببینیم که قیمت و مقدار بازار در یک بازار با سقف قیمت غیرقابل تعیین (P * PC و Q قیمت تعادل چیست؟ * PC به ترتیب) برابر با قیمت بازار آزاد و مقدار P * و Q * می باشد. (در واقع، یک خطای معمول این است که فرض کنیم که قیمت تعادل در یک بازار به قیمت تعادل چیست؟ سطح سقف قیمت افزایش خواهد یافت و این مورد نیست!)

03 از 09

سقف قیمت مرتبط

در صورتی که سطح سقف قیمت زیر قیمت تعادلی که در یک بازار آزاد اتفاق می افتد تعیین می شود، از سوی دیگر، قیمت سقف قیمت بازار آزاد غیرقانونی است و بنابراین نتیجه بازار را تغییر می دهد. بنابراین، ما می توانیم با تجزیه و تحلیل اثرات سقف قیمت با تعیین اینکه چگونه یک سقف قیمت مجاز بر بازار رقابتی تاثیر می گذارد شروع می شود. (به یاد داشته باشید که ما به طور ضمنی فرض می کنیم که بازارهای رقابتی هستند، زمانی که ما از نمودارهای عرضه و تقاضا استفاده می کنیم!)

از آنجایی که نیروهای بازار سعی خواهند کرد تا بازار را به حد امکان نزدیک به تعادل بازار آزاد کند، قیمت زیر قیمت سقف قیمت حقیقتا قیمت قیمت سقف قیمت را تعیین قیمت تعادل چیست؟ می کند. در این قیمت، مصرف کنندگان بیشتر از کالا یا خدمات (Q D را در نمودار بالا) تقاضای عرضه (Q S را در نمودار بالا) تقاضا می کنند. از آنجایی که برای خرید یک معامله ضروری است، خریدار و یک فروشنده، مقدار عرضه شده در بازار عامل محدود کننده است و مقدار تعادل زیر قیمت سقف برابر با مقدار عرضه شده در قیمت سقف قیمت است.

توجه داشته باشید که به دلیل آنکه اکثر منحنی های عرضه به سمت بالا حرکت می کنند، یک سقف قیمت ضروری، به طور کلی حجم معاملات خوب در بازار را کاهش می دهد.

04 از 09

سقف قیمت مرتبط کمبود را ایجاد می کند

هنگامی که تقاضا بیش از عرضه در قیمت پایدار در بازار، نتیجه کمبود است. به عبارت دیگر، برخی از مردم سعی می کنند که با قیمت غالب عرضه شده توسط بازار را خریداری کنند، اما می بینند که فروخته شده است. مقدار کمبود، تفاوت بین میزان تقاضا و مقدار عرضه شده در قیمت بازار غالب است، همانطور که در بالا نشان داده شده است.

05 از 09

اندازه کمبود وابسته به عوامل متعددی است

اندازه کمبود ایجاد شده توسط یک سقف قیمت بستگی به چندین عامل دارد. یکی از این عوامل این است که چقدر قیمت تعادلی بازار آزاد سقف قیمت را تنظیم می کند - همه چیز با هم برابر است، سقف قیمت که در زیر قیمت تعادلی بازار آزاد قرار دارد، منجر به کمبود بیشتر و بالعکس خواهد شد. این در نمودار بالا نشان داده شده است.

06 از 09

اندازه کمبود وابسته به عوامل متعددی است

اندازه کمبود ایجاد شده توسط سقف قیمت نیز بستگی به انعطاف پذیری عرضه و تقاضا دارد. همه چیز با هم برابر است (یعنی کنترل کردن اینکه چقدر قیمت تعادلی بازار آزاد قیمت سقف قیمت را تعیین می کند)، بازارهایی با عرضه و تقاضای بیشتر انعطاف پذیر، کمبود بیشتری را تحت یک سقف قیمت تجربه خواهند کرد، و بالعکس.

یکی از دلایل مهم این اصل این است که کمبودی که با سقف قیمت ایجاد می شود، در طول زمان افزایش می یابد، زیرا عرضه و تقاضا در طول افق های زمانی طولانی نسبت به کوتاه ترین قیمت ها الاستیک بیشتری دارند.

07 از 09

سقف قیمت تاثیر متقابل بازارهای غیر رقابتی متفاوت است

همانطور که پیشتر گفته شد، نمودارهای عرضه و تقاضا به بازارهایی که (حداقل تقریبا) قیمت تعادل چیست؟ قیمت تعادل چیست؟ کاملا رقابتی هستند اشاره می کنند. پس چه اتفاقی می افتد زمانی که یک بازار غیر رقابتی دارای سقف قیمت است؟ بیایید با تجزیه و تحلیل یک انحصار با سقف قیمت آغاز کنیم.

نمودار سمت چپ نشان دهنده تصمیم حداکثر سود برای یک انحصار غیرقانونی است. در این حالت، انحصار محدودیت خروجی را برای حفظ قیمت بازار بالا، ایجاد یک وضعیت که در آن قیمت بازار بیشتر از هزینه های حاشیه ای است.

نمودار در سمت راست نشان می دهد چگونه تصمیم انحصارطلبان هنگامی که یک سقف قیمت در بازار قرار می گیرد تغییر می کند. به اندازه کافی عجیب و غریب، به نظر می رسد که سقف قیمت در واقع باعث انحصار گرایی شد تا تولید را کاهش دهد. چگونه می تواند این باشد؟ برای درک این، به یاد بیاورید که انحصارگران انگیزه دارند قیمت ها را بالا نگه دارند، زیرا بدون تبعیض قیمت، آنها باید قیمت خود را برای همه مصرف کنندگان کاهش دهند تا تولید بیشتری داشته باشند و این باعث انحصارطلبی برای تولید و فروش بیشتر می شود. سقف قیمت موجب کاهش نیاز به انحصارطلبی برای کاهش قیمت خود را برای فروش بیشتر (حداقل در برخی از محدوده خروجی) کاهش می دهد، بنابراین واقعا می تواند انحصارطلبی را مجبور به افزایش تولید کند.

ریاضیات، سقف قیمت دامنهیی را که درآمد حاشیه ای آن برابر با قیمت است، ایجاد می کند (از آنجاییکه در این محدوده، انحصارطلبی برای کاهش فروش بیشتر نیازی به کاهش قیمت ندارد). بنابراین، منحنی حاشیه ای در این محدوده خروجی افقی است در سطح برابر با سقف قیمت و سپس به منحنی درآمد منحنی اولیه منحرف می شود زمانی که انحصار باید شروع به کاهش قیمت برای فروش بیشتر. (بخش عمودی منحنی قیمت تعادل چیست؟ درآمد حقیقی از لحاظ فنی، انحصار در منحنی است.) همانند در یک بازار غیر انحصاری، انحصار تولید مقدار که درآمد حاشیه ای آن برابر هزینه های حاشیه ای است و بالاترین قیمت را برای آن مقدار خروجی تعیین می کند و این می تواند یک مقدار بزرگتر را یکبار در صورتی که سقف قیمت در آن قرار داده شود منجر شود.

با این حال، باید این را بپذیریم که سقف قیمت باعث انحصارطلبی برای حفظ سود اقتصادی منفی نمی شود، زیرا اگر این طور بود، انحصارگرا در نهایت از کسب و کار بیرون می آید و در نتیجه مقدار تولید صفر .

08 از 09

سقف قیمت تاثیر متقابل بازارهای غیر رقابتی متفاوت است

اگر یک سقف قیمت یک انحصار به اندازه کافی کم باشد، کمبود در بازار نتیجه خواهد شد. این در نمودار بالا نشان داده شده است. (منحنی درآمد حاشیه ای از نمودار خارج می شود، زیرا آن را به نقطه ای می رساند که در آن مقدار منفی است.) در واقع اگر قیمت سقف انحصاری به اندازه کافی کم باشد، می تواند میزان تولید انحصارطلبی را کاهش دهد، درست مثل یک سقف قیمت در بازار رقابتی.

09 از 09

تغییرات قیمت سقف

در برخی موارد، سقف قیمت ها به شکل محدودیت های نرخ بهره یا محدودیت قیمت ها در قیمت تعادل چیست؟ طی یک دوره زمانی مشخص افزایش می یابد. هرچند این نوع مقررات کمی با تأثیرات خاص آنها متفاوت است، آنها ویژگیهای کلی مشابه با یک سقف قیمت پایه دارند.

جزوه درس ۵ اقتصاد دهم

– بنگاه‌ها: همان چیزی است که مردم به عنوان کسب و کار می‌شناسند شامل: مزارع کشاورزی، فروشگاه‌ها، کسب وکارهای خویش فرما مثل کارخانه‌های تولیدی و غیره هستند.

جریان چرخشی ساده
بازار:

– به مجموعه خریداران و فروشندگان قیمت تعادل چیست؟ چیزی در هر جای ممکن گفته می‌شود.
– مبادلات در آن ممکن است حضوری یا مجازی باشد.
– در بازار کالاها و خدمات خانوارها خریدار و بنگاه ها فروشنده هستند.
– پولی که خانوارها بابت کالا و خدمات خریداری شده پرداخت می کنند با عبور از کالا وخدمات بهعنوان درآمد دریافت می شود.

vخانوارها به دنبال خریداری کالا و خدمات مورد نیاز هستند.

vخانوارها به دنبال رفع نیاز هستند.

vبنگاه ها به دنبال فروش کالا و خدمات هستند.

vبنگاه ها به دنبال کسب درامد هستند.

حالا این رفتار متفاوت به چه صورت است؟

به این صورت که خانوارها به ازای قیمت های پایین تر مقدار تقاضای خود را افزایش دهند.

اما فروشندگان به ازای قیمت های بالاتر مقدار عرضه خود را افزایش می دهند.

اما این رفتار متفاوت می بایست جایی به توافق برسند در واقع : در قیمتی به نام قیمت تعادلی خانوارها حاضرند مقداری را تقاضا کنند که عرضه کنندگان هم حاضرند در آن قیمت کالا عرضه نمایند.

نکته: در یک قیمت تعادلی میزان عرضه کالا با میزان تقاضای آن کالا برابر است.

تقاضا کنندگان و فرایند تصمیم گیری

کالای عادی : با افزایش درآمد تقاضا برای کالا افزایش می یابد
تقاضا و نوع کالا
کالای پست : با افزایش درآمد مقدار تقاضا برای کالا کاھش می یابد

رابطه مصرف کالاھا با تقاضا:

کالاھای جانشین: با افزایش قیمت یک کالا و کاھش تقاضا برای آن تقاضا برای جانشینان افزایش می یابد گوشت (قرمز و مرغ)

کالاھای مکمل: افزایش قیمت یکی از کالاھای مکمل باعث کاھش تقاضا برای کالاھای دیگر خواھد شد( چای و قند و شکر)

کالاھای مستقل: افزایش قیمت و کاھش تقاضا برای یکی از کالا ھا روی کالاھای دیگر تاثیری نمی‌گذارد. (گوشت و خودرو)

قیمت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف

سیاست گذاران معمولاً تلاش می کنند از دو راه مقدار تقاضا و مصرف سیگار را کم کنند.
یکی از راهها آگاه سازی مردم به زیان های کشیدن سیگار
دیگری با بالا بردن قیمت آن از طریق وضع مالیات بر سیگار.

منحنی عرضه

جزوه درس ۵ اقتصاد دهم

عرضه و تقاضا باید با یکدیگر در تعادل باشند.

تقاضا > عرضه :کمبود کالا بالا رفتن قیمت ھا
عرضه > تقاضا: مازاد کالا پایین آمدن قیمت ھا برای جلب مشتری

انواع بازار
سوالات درس پنج اقتصاد دهم

بازار چیست ؟
مبادلات در بازار به چه صورت هایی امکان پذیر می باشد؟
بازیگران اصلی در بازار چه کسانی هستند؟
تقاضا کنندگان در بازار را را توضیح دهید؟
عرضه کنندگان در بازار چه کسانی هستند توضیح دهید؟
قانون تقاضا چیست ؟
تقاضا به چه عواملی بستگی دارد؟
رابطه تقاضا با قیمت کالا یک رابطه …….. است .
رابطه تقاضا با درآمد یک رابطه……… است .
چگونه قیمت به عنوان ابزاري براي مدیریت مصرف به کار می رود؟
نمودارعرضه یک نمودار……. است زیرا رابطه بین قیمت و عرضه یک رابطه……. است .

شرایط خرید خودرو از بورس کالا چیست؟ / تعادل قیمتی با عرضه خودرو

به گزارش تجارت‌نیوز، عرضه خودرو در بورس کالا در تاریخ ١٨ خرداد با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلیق شده بود. در آن زمان مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرده بود که علیرغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.

پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا در شورای بورس و اعلام آمادگی گروه بهمن برای عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مردادماه، در تازه‌ترین خبر گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در هفته چهارم مردادماه اعلام آمادگی کرد.

کارشناسان و فعالان بازار سرمایه عقیده دارند که عرضه خودرو در بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور است. چراکه در وهله اول نقدینگی وارد بورس می‌شود و در مرحله دوم رانت، فساد و قیمت‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر میزان معاملات خودرو نیز به تعادل می‌رسد و نحوه خرید برای تمامی افراد آسان‌تر می‌کند.

قیمت این محصولات نیز کمی با بازار تفاوت دارد.فیدلیتی هفت نفره تیپ ۲ مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی هفت نفره تیپ ۲ سفید است که با قیمت های ۷۷۲ میلیون تومان عرضه خواهند شد. فیدلیتی پنج نفره تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شوند. خودوری دیگنیتی پرایم نیز به قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

مراحل خرید خودرو از بورس کالا

برای خرید خودرو از بورس کالا باید کد معاملاماتی بورس کالا گرفت. فراد حقیقی (افراد عادی) باید فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزاری را تکمیل و تصویر شناسنامه و کارت ملی را که توسط کارگزار برابر با اصل را تحویل دهند.

مشتریان حقوقی نیز باید بعد از تکمیل فرم درخواست کد مشتری نزد کارگزار، مدارک هویتی شرکت را شامل اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، آخرین روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیات‌مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت و همچنین شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت، ارائه کنند. در ادامه، همه این موارد باید توسط کارگزار برابر با اصل شود.

مشتریان حقوقی، همچنین باید مدارک مالی شرکت را ارائه کنند. این مدارک شامل اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی، کد اقتصادی و صورت‌های مالی آخرین دوره مالی شرکت می‌شود. ارائه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی و مجوزهای فعالیت شرکت از جمله پروانه بهره‌برداری نیز ضروری است.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید ۳۰‌درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، قیمت تعادل چیست؟ این مبلغ تا زمان انجام فرایند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود.

تنها یک خودرو می‌توان خرید!

حمیدرضا رحمنی، رئیس اداره ناظران و امور تالارهای بورس‌کالا درباره اینکه هر متقاضی چند درخواست می‌تواند ثبت کند، گفت: درحال حاضر هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده است و صرفا هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارد. همچنین صدور سند و شماره‌گذاری نیز فقط به اسم خریدار خواهد بود.

وی اظهار کرد: پس از انجام فرایند حراج و نهایی‌شدن خریدار، یکسری هزینه‌های عوارض، شماره‌گذاری و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطلاعیه عرضه به آن اشاره شده لحاظ می‌شود.

رحمنی گفت: پس از نهایی‌شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرایند حراج صورت می‌گیرد. خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت کرده و درصورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، در رقابت شرکت خواهند کرد. مالیات بر ارزش افزوده‌ بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.

کاهش سهم دو خودروساز بزرگ از بازار خودرو / قیمت تعادل چیست؟ تعادل قیمت خودرو در بازار

وزیر صمت گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. از این طریق از تمرکز تولید کاسته می شود.

سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی، گفت: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می شود و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی دارند.

کاهش سهم دو خودروساز بزرگ از بازار خودرو / تعادل قیمت خودرو در بازار

وزیر صمت افزود: طبق برنامه های تدوین شده، تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید باید به ۳ میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد.

وی گفت: در صورت تحقق این برنامه، از تمرکز تولید نیز کاسته می شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال تری پیدا می کنند.

گفتنی است، یکی از برنامه های وزارت صمت قیمت تعادل چیست؟ تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ است؛ آنطور که فاطمی امین از تریبون های مختلف اعلام کرده طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است تا سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود.

بر این اساس، طبق گفته وزیر صمت که باید ۳۰ درصد از تولید توسط شرکت هایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود، یعنی از تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از این دو شرکت خواهد بود.

آشنایی با اصول اولیه اقتصاد لازمه هر کارآفرین و صاحب کسب و کار(بخش دوم)

مقدمه:(بخش دوم) آشنایی با، اصول اولیه اقتصاد لازمه هر مدیر و کارآفرینه. شناخت بازار، پیش بینی رفتار و تحلیل قیمت ها و هزینه ها، بهتون کمک میکنه در موقعیت های استراتژیک پرسودترین تصمیمات ممکن رو بگیرید.

عرضه و تعادل کل

توی مبحث‌های قبلی تقاضا رو بررسی کردیم و با رسم منحنی‌های بی‌تفاوتی و خط محدودیت بودجه‌، نقطه‌ی بهینه برای مصرف‌کننده رو مشخص کردیم. حالا توی این قسمت به بحث در مورد عرضه می‌پردازیم. بعد از اون هم تعادل در اقتصاد روبررسی می‌کنیم.

منحنی عرضه

بنگاه‌های تجاری در اقتصاد، در سمت عرضه‌کننده هستند و با توجه به هزینه‌های تموم‌شده، در قیمت‌های مناسب اقدام به فروش می‌کنند. پس یک عامل مؤثر بر مقدار عرضه‌ی محصول‌، قیمت تموم‌شده اونه و هرچی قیمت تموم‌شده محصول پایین‌تر باشه، میل و تمایل به عرضه بیشتر می‌شه.

میزان عرضه شده افراد عرضه کننده قیمت نقاشی ساختمان(هزارتومان/متر)

1 حمید 20 ≤ 28 > P

2 حمید،سامان 20 ≤ P < 48

3 حمید،سامان،رضا 20 ≤ P < 56

4 حمید،سامان،رضاوامیر 56 ≤ P

*این جدول‌، جدول هزینه نقاشی یه ساختمون توسط افراد مختلفه. تنها فردی که حاضره در قیمتی بین 20 تا 28 محصول(خدمت) رو عرضه کنه، حمیده در قیمت بالاتر از 28 هم سامان جزو عرضه کننده‌ها میاد و همین‌طور رو به بالا.

خب با توجه به جدول بالا، تابع عرضه به این صورته. تابع عرضه فرم پلکانی داره و هر فروشنده از یک قیمتی به بالا حاضر به فروشه. در این نمودار، حمید در همه قیمت‌های بالاتر از 20، حاضر به انجام نقاشی ساختمونه و سامان در همه‌ی قیمت‌های بالاتر از 28. به همین ترتیب، این پلکان تا آخر ادامه داره.

توی مثال قبل، به خاطر این‌که فقط 4نفر رو به عنوان عرضه‌کننده درنظرگرفتیم، تابع عرضه حالت پلکانی گرفت، ولی اگر تعداد عرضه‌کننده‌ها رو محدود فرض نکنیم، این پله‌ها به هم نزدیک می‌شن و می‌شه به جاشون از یک خط استفاده کرد. طبیعتاً منحنی عرضه، یه منحنی صعودیه که یه محور اون قیمت کالا و محور دیگه‌ش مقدار کالای عرضه‌شده‌ست. هرچی قیمت بالاتر باشه، تعداد افراد عرضه‌کننده بیشتر می‌شه و طبیعتاً مقدار کالای عرضه‌شده هم افزایش پیدامی‌کنه.

خب حالا که هم منحنی سمت تقاضا و هم منحنی سمت عرضه مشخص شد، باید ترکیب اون‌ها را با هم دید. فرض کنید توی بازارِ یک محصول خاص هستیم. با رسم هر دو منحنی، نقطه برخورد دو منحنی، نقطه تعادلی در اقتصاده. p و q، قیمت و مقدار تعادلیه. فقط توی نقطه تعادل، مقدار کالای عرضه‌شده و مقدار کالای تقاضاشده برابرند. توی هیچ‌جای دیگه‌ی این نمودار این اتفاق نمی‌افته. برای مثال در قیمت P1، تقاضا به اندازه‌ی قیمت تعادل چیست؟ q واحده، ولی عرضه به اندازه q هست و از اونجایی کهq

جابه‌جایی نمودار

هر عاملی که باعث جابه‌جایی منحنی‌های عرضه و تقاضا بشه، باعث می‌شه که نقطه تعادلی جابه‌جا بشه و بازار توی یه نقطه‌ی جدید به تعادل برسه. طبیعتاً، هم ممکنه مقدار تعادلی تغییر کنه هم قیمت تعادلی.

تابع عرضه و تقاضای کل کالای بستنی به صورت بالاعه و تعادل در قیمت 2دلار برقراره، ولی با توجه به افزایش دما، تقاضا برای بستنی افزایش داره و منحنی تقاضا به سمت راست جابه‌جا می‌شه. توی نقطه‌ی جدید، هم مقدار تعادلی و هم قیمت تعادلی نسبت به تعادل قبل بیشتره.

پس هر عاملی که باعث افزایش تقاضا بشه، منحنی تقاضا رو به سمت راست جابه‌جا می‌کنه. منحنی عرضه هم با تغییر قیمت مواد اولیه و هزینه کارگر جابه‌جا می‌شه.

محاسبات ریاضی

همون‌طور که قبلاً بررسی کردیم، توی تابع تقاضا، رابطه‌ی بین قیمت و مقدار تقاضا معکوسه، به این معنی که هرچی قیمت افزایش داشته‌باشه، میل به خرید کاهش پیدامی‌کنه و مقدار تقاضا کم می‌شه. پس می‌شه تابع تقاضا رو این‌جوری تعریف کرد: P = a - bq توی این تابعp قیمت، q مقدار تقاضا، b شیب نمودار و a هم عرض از مبدا هستند.

در مورد تابع عرضه هم همون‌طور که بررسی کردیم، رابطه مثبت بین قیمت و مقدار عرضه وجود داره، به این معنی که هرچی قیمت بیشتر می‌شه، میل به عرضه توسط بنگاه‌ها افزایش پیدامی‌کنه. P = A + Bq توی این تابعp قیمت، q مقدار تقاضا، B شیب نمودار و A هم عرض از مبدأ هستند.

مسئله: فرض کنید در بازاری، تابع تقاضای کل به صورت

و تابع عرضه کل به صورت p = 100 + 5 × q می‌باشد. قیمت و مقدار تعادلی را به‌دست‌آورید.

مقدار تعادلی در این بازار برابر 60 و قیمت تعادلی برابر 400 می‌باشد.

**شما چقدر از این موارد رو میدونستین در کسب وکار خودتون دقت میکنین توی کامنت های تجربیات خودتون رو به اشتراک بزارین.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.