چه تعداد اوسیلاتور داریم؟


مدار اسیلاتور RC

یک تقویت‌کننده ترانزیستوری در پیکربندی ا‌میتر مشترک ‌‌می‌تواند بین ورودی و خروجی‌اش 180 درجه شیفت‌فاز داشته باشد و ‌‌می‌توان از این پیکربندی برای ساخت مدار اسیلاتور RC استفاده نمود.

‌‌می‌توان مراحل مختلف تقویت‌کننده را به گونه‌ای پیکربندی نمود تا همانند نوسان ساز رفتار کند. برای این منظور، باید شبکه‌های RC را در اطراف ترانزیستور قرار داد تا فیدبک لازم بدون نیاز به شبکه سلف و خازن تا‌مین شود. تقویت کننده RC انتخابی کوپل شده به راحتی قابل ساخت هستند و با انتخاب مقاومت و خازن مناسب، ‌‌می‌توانند در هر فرکانسی نوسان کنند.

اگر قرار باشد یک اسیلاتور RC برای مدتی نامعلوم نوسان کند، فیدبک کافی از نقطه‌ی مناسب به همراه بهره ولتاژ باید تا‌مین شود.

در مدار یک اسیلاتور RC، ورودی از طریق فیدبک 180 درجه شیفت پیدا ‌‌می‌‌کند و سیگنال با 180 درجه اختلاف فاز وارد یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده ‌‌می‌شود تا با شیفت‌فاز دوم، چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ فیدبک مثبت تا‌مین شود. (360=180+180) در واقع شیفت‌فاز مدار باید 0 یا ضریبی از 360 درجه باشد تا فیدبک مثبت رخ دهد.

در اسیلاتور خازنی – مقاومتی (RC)، یک فاز شیفت بین ورودی تا شبکه RC رخ ‌‌می‌دهد و خروجی از شبکه مشابه نیز توسط المان‌های RC که در شبکه فیدبک قرار دارند، 180 درجه شیفت‌فاز خواهد داشت. به مثال زیر توجه کنید.

فاز شیفت شبکه RC

مداری که در سمت چپ قرار دارد، یک شبکه خازن و مقاومتی را نشان ‌‌می‌دهد که ولتاژ خروجی اش با ولتاژ ورودی کمتر از 90 درجه اختلاف فاز دارد. در یک شبکه RC ایده آل، فاز شیفت دقیقا برابر با 90 درجه خواهد بود و از آن جایی که به 180 درجه شیفت‌فاز نیاز داریم، باید حداقل از دو شبکه تک پل در طراحی اسیلاتور RC بهره ببریم.

به هر حال، در واقعیت به شیفت‌فاز ایده آل (90 درجه) نمی‌رسیم. بنابراین، باید از شبکه‌های RC بیشتری استفاده کنیم که به صورت آبشاری به یکدیگر متصل شده‌اند تا مقدار شیفت‌فاز مورد نیاز برای نوسان تا‌مین شود. ‌‌میزان شیفت‌فاز واقعی مدار بستگی به مقادیر مقاومت (R) و خازن (C) دارد و در یک فرکانس مشخص با زاویه فاز Ⴔ به صورت زیر خواهد بود.

زاویه فاز RC

در این جا XC، راکتانس خازنی، R ‌میزان مقاومت و F فرکانس ‌‌می‌باشد.

در مثال بالا، مقادیر R و C به گونه ای انتخاب شده‌اند که در فرکانس دلخواه ولتاژ خروجی با ورودی 60 درجه اختلاف فاز داشته باشد. در واقع هر شبکه RC، 60 درجه اختلاف فاز را به وجود ‌‌می‌آورد و بنابراین برای رسیدن به اختلاف فاز 180 درجه باید از 3 شبکه RC به صورت آبشاری استفاده کرد. برای درک بهتر به دیاگرام زیر نگاه کنید.

دیاگرام برداری

استفاده از شبکه‌های RC متوالی به منظور رسیدن به اختلاف فاز 180 درجه، اساس کار اسیلاتور RC را تشکیل ‌‌می‌دهد. اگر اختلاف فاز 180 درجه نباشد، اسیلاتور، از نوع شیفت‌فاز خواهد بود. چرا که زوایه فاز در هر مرحله شیفت پیدا کرده. برای سهولت مدارات مجتمعی به بازار آمده‌اند که دارای RC‌های چهارتایی ‌‌می‌باشند. (LM124 و LM324) و ‌‌می‌توان از آن‌ها برای ایجاد شیفت‌فاز 180 درجه در مدار بهره برد.

‌‌می‌دانیم که در یک مدار تقویت کننده ( چه ترانزیستور BJT یا چه آپ‌امپ معکوس کننده) بین ورودی و خروجی 180 درجه اختلاف فاز وجود دارد و اگر یک شبکه 3 مرحله‌ای شیفت‌فاز RC به عنوان فیدبک بین ورودی و خروجی تقویت‌کننده متصل شود، مجموع شیفت‌فاز 360=180+6*3 خواهد شد و فیدبک مثبت خواهد بود. به شکل زیر نگاه کنید.

در این جا 3 شبکه RC به صورت آبشاری به یکدیگر متصل شده‌اند. شیفت‌فاز حلقه فیدبک 180- درجه ‌‌می‌باشد و فاز شیفت هر شبکه RC، 60- درجه است.

(tan 60=1.732)jω=2pif=1/1.732RC بنابراین، برای رسیدن به شیفت‌فاز دلخواه باید از چندین شبکه شیفت‌فاز RC استفاده نمود. مدار زیر را در نظر بگیرید.

مدار پایه اسیلاتور RC

اسیلاتور RC که یکی از گونه‌های اسیلاتور شیفت‌فاز محسوب ‌‌می‌شود، خروجی سینوسی دارد و شبکه فیدبک آن شامل گروهی از خازن‌ها و مقاومت‌هاست. فیدبک از شبکه RC به واسطه قابلیت خازن برای ذخیره شارژ الکتریکی است. (مشابه شبکه LC)

این شبکه فیدبک خازنی – مقاومتی ‌‌می‌تواند به صورتی که در بالا نشان داده شده متصل شود تا شبکه شیفت‌فاز مقدم (Phase Advance Network) به وجود بیاید یا با اعمال ک‌‌می‌تغییر شیفت‌فاز متاخر (Phase Retard Network) تولید ‌‌می‌شود. در هر حال، خروجی تنها در صورتی سینوسی ‌‌می‌شود که مجموع شیفت‌فاز 360 درجه باشد.

با اعمال تغییر در شبکه RC، فرکانس‌های متفاوتی تولید ‌‌می‌شود. با استفاده از 3 خازن متغیر و مقاومت‌های ثابت ‌‌می‌توان فرکانس‌های زیادی را به وجود آورد. راکتانس خازن (XC) با تغییر در فرکانس عوض ‌‌می‌شود. چرا که خازن‌ها المان‌هایی هستند که به فرکانس حساس ‌‌می‌باشند. در هر صورت، شاید لازم باشد برای تغییر فرکانس بهره ولتاژ نیز تطبیق داده شود.

اگر 3 مقاومت و خازن دارای مقادیر مشابهی باشند، (C1=C2=C3 و R1=R2=R3) فرکانس‌های نوسان به صورت زیر محاسبه ‌‌می‌شود:

که در این جا fr فرکانس خروجی اسیلاتور بر حسب هرتز، R مقاومت شبکه فیدبک بر حسب اهم، C ظرفیت خازنی شبکه فیدبک بر حسب فاراد و N تعداد مراحل فیدبک شبکه RC ‌‌می‌باشد.

مدار با فرکانس fr شروع به نوسان ‌‌‌می‌‌کند. در مثال بالا، تعداد شبکه RC 3 عدد بود. بنابراین، N = 3 (√2*3 = √6) می‌شود و حال اگر 4 مرحله شبکه RC داشته باشیم، N = 4 (√2*4 = √8)

از آن جایی که ترکیب مقاومت – خازن در شبکه RC به عنوان کاهنده نیز عمل ‌‌می‌‌کند، (دامنه ولتاژ با گذشتن از هر مرحله شبکه RC پسیو کاهش پیدا خواهد کرد.) ‌میزان کل کاهندگی شبکه فیدبک 1/29th ( Vo/Vi = β = -1/29 ) – خواهد بود.

بنابراین بهره ولتاژ تقویت‌کننده باید به‌اندازه‌ی کافی بالا باشد تا بر افت توان در شبکه‌های پسیو فائق بیاید. واضح است که در این شرایط برای ساخت بهره 1- در شبکه RC 3 مرحله‌ای که در بالا شرح داده شد، بهره تقویت کننده باید برابر یا بزرگتر از 29 باشد تا افت توان در شبکه پسیو را جبران کند.

اما تقویت کننده ‌‌می‌تواند روی فرکانس تاثیر بگذارد و باعث شود که فرکانس حدودا 25% بالاتر از مقدار محاسبه شده بشود. در این حالت، شبکه فیدبک باید از یک منبع امپدانس بالا گرفته شود و جریان خروجی وارد باری با امپدانس پایین بشود. در این شرایط، استفاده از تقویت کننده عملیاتی گزینه مناسب‌تری ‌‌می‌باشد.

اسیلاتور در الکترونیک چیست؟

اسیلاتور چیست؟ اسیلاتور یا نوسان‌ساز به قسمتی از مدارات الکترونیک گفته می‌شود که خود یک مدار مجزا می‌باشد و وظیفه آن تولید امواج فرکانس بالا برای حمل امواج حاوی اطلاعات می‌باشد، در الکترونیک به عمل سوار کردن موج حامل اطلاعات بر روی موج حامل عمل مدولاسیون گفته می شود که هدف اصلی از این کار […]

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور یا نوسان‌ساز به قسمتی از مدارات الکترونیک گفته می‌شود که خود یک مدار مجزا می‌باشد و وظیفه آن تولید امواج فرکانس بالا برای حمل امواج حاوی اطلاعات می‌باشد، در الکترونیک به عمل سوار کردن موج حامل اطلاعات بر روی موج حامل عمل مدولاسیون گفته می شود که هدف اصلی از این کار افزایش برد فرستنده‌ها و کاهش طول آنتن ها می‌باشد، لذا برای انجام عمل مدولاسیون در مدارات الکترونیک نیاز به موج حامل و موج پیام داریم که موج حامل شامل یک سیگنال فرکانس بالا می باشد که اکثرا سینوسی می باشد ، و این موج توسط مدارات اسیلاتور یا نوسان سازها در مدارات تولید می شود .

انواع اسیلاتورها

نوسان ساز هارتلی – سینوسی
نوسان ساز آرمسترانگ – سینوسی
نوسان ساز کولپیتس – سینوسی
مولتی ویبراتور مونوآستابل ( 1 حالته) – مربعی
مولتی ویبراتور بای آستابل ( دو حالته) – مربعی

کاربرد اسیلاتور

1 – استفاده برای عمل مدولایون
2 – استفاده برای نوسان سازی رادیویی
3 – استفاده برای مدارات اینورتر ولتاژ
4 – استفاده برای راه اندازی میکروکنترلرها و پردازنده ها
5 – تعیین فرکانس کاری و سرعت پردازنده ها
و …

اسيلاتور كريستالي

اسيلاتور كريستالی، مداري الكترونيكي است كه از رزونانس مكانيكي يك چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ كريستال در حال لرزش پيزو الكتريكي بهره مند می‌شود تا سيگنال الكتريكي با فركانسی با دقت بالا به وجود آورد. اين فركانس معمولا براي داشتن حسی از زمان مثل در ساعت هاي مچي كوارتز استفاده مي شود تا سيگنال ساعتي پايدار براي مدارت مجتمع ديجيتال فراهم كند. همچنین فركانس ها را در فرستنده هاي راديويي پايدار كند.

استفاده از تقويت كننده و فيدبك فرمی با دقت بالا از يك اسيلاتور الكترونيكي است. به كريستال چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ استفاده شده در اسیلاتور كريستال زمان سنج گفته مي شود. بعضی اوقات در دياگرام هاي شماتيكي، كريستال را با XTAL نمايش مي دهند.

كريستال هایی براي اهداف زمان سنجی

تقريبا هر چيزي كه از مواد الاستيك ساخته شده مي تواند مانند كريستال مورد استفاده قرار گيرد، با ترنسديوسرهاي (مبدل ها) متناسب، زيرا تمامي اجسام داراي فركانس رزونانس طبيعي لرزش هستند. براي مثال، فولاد الستيسيته بالايي دارد و سرعت صوت در آن بالاست. اين اغلب در فيلترهاي مكانيكي، قبل از كوارتز، استفاده مي شد. فركانس رزونانس به اندازه، شكل، الاستيسيته و سرعت صوت در آن ماده بستگي دارد. كريستال هاي فركانس بالا معمولا به شكل صفحه مستطيلي ساده اي بريده مي شوند. كريستال هاي فركانس پايين، مثل آن هايي كه در ساعت هاي ديجيتالي استفاده مي شود، به شكل يك دياپازون بريده مي شوند. براي كاربردهايي كه زمان سنجي بسيار دقيقي نمي خواهند از يك رزونانس كننده سراميكي ارزان به جاي چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ كريستال كوارتز استفاده مي شود.

وقتي كه يك كريستال كوارتز به طور صحيح بريده و سوار شد، مي توانيم با قرار دادن آن در يك ميدان الكتريكي (اعمال ولتاژ به الكترودي نزديك يا روي كريستال) باعث خم شدن آن شويم. اين ويژگي به نام پيزوالكتريك بودن (piezoelectricity) معروف است. وقتي ميدان برداشته شود، كوارتز با بازگشت به شكل اوليه اش يك ميدان الكتريكي توليد مي كند كه اين مي تواند يك ولتاژ توليد كند. اين رفتار كريستال كوارتز شبيه مداري متشكل از يك سلف، خازن و مقاومت (RLC Circuit) با فركانس رزونانسي دقيق است.

كوارتز مزيت ديگري نيز دارد و آن كم بودن تغييرات اندازه آن با تغييرات دما است. لذا فركانس رزونانس صفحه ي مان كه به اندازه ي آن وابسته است، تغيير چنداني نمي كند. اين يعني كه ساعت كوارتز، فيلتر يا اسيلاتر دقيق خواهد ماند. براي كاربردهاي حساس اسيلاتور كوارتز در ظرفي كه دماي آن كنترل چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ شده است (به نام اجاق كريستال crystal oven) سوار مي شود، و همچنين مي تواند روي جذب كننده هاي ضربه shock absorbers ، كه براي جلوگيري از اختلال هايي كه ناشي از لرزش هاي مكانيكي خارجي است، قرار بگيرد.

كريستال هاي كوارتز زمان سنجي براي فركانس هاي از ده ها كيلوهرتز تا ده ها مگاهرتز ساخته مي شوند. سالانه بيشتر از دو ميليارد (2×109) كريستال توليد مي شود. اكثر آن ها براي استفاده در ساعت هاي مچي، ساعت ها، و مدارات الكترونيكي هستند. هر چند، كريستال كوارتز داخل ابزارهاي تست و اندازه گيري مثل شمارنده ها، سيگنال ژنراتورها و اسيلوسكوپ ها نيز پيدا مي شود.

كريستال ها و فركانس

مدار اسيلاتور كريستالي نوسان را با گرفتن سيگنال ولتاژي از رزونانس كننده ي كوارتز، تقويت آن و فيدبك كردن آن به رزونانس كننده، نگه مي دارد. سرعت خم و راست شدن كوارتز فركانس رزونانس است و توسط برش اندازه كريستال تعيين چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ مي شود.

يك كريستال معمول زمان سنجي از دو صفحه ي رسانا با يك برش (slice) يا دياپازوني از كريستال كوارتز كه بين آنها ساندويچ شده تشكيل شده است. هنگام راه اندازي به مدار حول كريستال سيگنال نويز اتفاقي ac اعمال مي شود و كاملا بسته شانس كسر اندكي از آن در فركانس رزونانس كريستال خواهد بود. بنابراين كريستال شروع به نوسان كردن همگام با آن سيگنال مي كند.

اسيلاتور سيگنال خروجي از كريستال را تقويت مي كند و لذا فركانس كريستال محكم تر مي شود و سرانجام خروجي غالب اسيلاتور را شامل مي شود. فركانس طبيعي در مدار و در كريستال كوارتز تمام فركانس هاي ناخواسته را فيلتر مي كند.

يكي از مهمترين خصوصيات اسيلاتورهاي كريستالي كوارتز اين است كه نويز در فاز بسيار كمي نشان مي دهند. به زباني ديگر سيگنال توليدي آن ها يك تون خالص (pure tone) است. اين آن ها را در مخابرات پر كاربرد مي كند، جايي كه سيگنال هاي پايدار مورد نياز هستند. و همچنين در وسايل علمي كه مرجع دقيق زماني مورد نياز است.

فركانس خروجي يك اسيلاتور كوارتز يا فركانس اصلي رزونانس آن يا يك ضريبي از فركانس رزونانس آن به نام فركانس اور تون (overtone) است.

Q (ضريب كيفيت) معمول براي يك اسيلاتور كوارتز بين 10^4 تا 10^6 تغيير مي كند. Q ماكزيمم براي يك اسيلاتور كوارتز بسيار پايدار مي تواند به اينگونه تقريب زده شود كه f فركانس رزونانس به MHz است: Q = 1.6 × 107/f

تغييرات محيطي دما، رطوبت، فشار و لرزش مي تواند فركانس رزونانس يك كريستال كوارتز را تغيير دهد اما طراحي هاي گوناگوني وجود دارند كه اين اثرهاي محيطي را كاهش مي دهند. اين ها شامل TCXO، MCXO و OCXO هستند مه در يادداشت توضيح داده شده اند. اين طرح ها (به ويژه OCXO) وسايلي با پايداري كوتاه مدت عالي ايجاد مي كنند. محدوديت هايي كه در پايداري كوتاه مدت وجود دارد عمدتا به دليل نويز اجزاي الكترونيكي در مدار اسيلاتور است. پايداري بلند مدت با پيري كريستال محدود مي شود.

به دليل پيري و فاكتورهاي محيطي چون دما و لرزش، نگه داشتن فركانس آنها درون يك از 10^-10 فركانس نامي آن ها، حتي براي بهترين اسيلاتورهاي كوارتز، بدون تنظيم مستمر بسيار سخت خواهد بود. به همين علت اسيلاتورهاي اتمي (atomic oscillators) براي كاربردهايي كه نياز به پايداري و دقت بهتري دارند استفاده مي شوند.

اگر چه كريستال ها مي توانند براي هر فركانس رزونانسي ساخته شوند، به دليل محدوديت هاي فني، در عمل مهندسان مدار اسيلاتور كريستالي در حوالي فركانس هاي استاندارد كمي طراحي مي كنند مانند 10MHz، 20MHz و 40MHz. استفاده از مدار هاي مقسم فركانس، چند برابر كننده ي فركانس و phase locked loop براي سنتز كردن (ساختن) هر فركانس دلخواه از فركانس مرجع امكان پذير است.

مراقب باشيد و تنها از يك اسيلاتور كريستالي در طراحي مدارات خود استفاده كنيد تا از وقوع نمونه هاي ظريفي از خطاهاي خودپايداري در الكترونيك (metastability in electronics) جلوگيري كنيد. اگر اين ممكن نيست تعداد كريستال اسيلاتورهاي مجزا (PLLها) و دامنه هاي ساعتي متحد با آن هاي بايستي به شدت كم شوند با تكنيك هايي چون نصف كردن كلاك (Clock) موجود به جاي استفاده از يك منبع جديد كريستالي. هر منبع مجزاي كريستالي بايد دقيقا توجيه شود زيرا هر كدام حالت هاي خطاي محتمل غير قابل رفعي را به علت برهم كنش چند كريستالي در وسيله، ايجاد مي كنند.

اسیلاتور در مدار موبایل

در یک تلفن همراه، مدارهای فرستنده و گیرنده حاوی اسیلاتور، سیگنال‌های فرکانس رادیویی تولید می‌کنند و سپس توسط آنتن تلفن به امواج الکترومغناطیسی ورودی و خروجی تبدیل می‌شوند. نوسانگرهای فعلی مبتنی بر سیلیکون هستند و از بار الکترون برای ایجاد امواج مایکروویو استفاده می کنند.

اسیلاتور کریستالل موجود در تلفن همراه برای ایفای نقش در آن، هنگامی که استفاده از تلفن همراه پس از مدتی یا در طول عمر تلفن همراه به طور تصادفی سقوط کرد، باعث عدم برخورد زمین یا برخورد مشابه نمایش زمان می شود، در این حالت، کریستال تلفن همراه نقش خواهد داشت.

نقش اسیلاتور در مدار موبایل نقش اسیلاتور در مدار موبایلنقش اسیلاتور در مدار موبایل

به طور کلی تعمیرات اسیلاتور کاری تخصصی به شمار می‌رود؛ داشتن تجربه در این زمینه بسیار مهم طلقی می‌شود. مجموعه دکتربرد برگزار کننده دوره های آموزش ی مختلف شامل دوره آموزشی تعمیرات موبایل و تبلت ، همراه با ارائه مدارک بین المللی هنرجویان می‌باشد. در صورت تمایل به شرکت و دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در تماس باشید.

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟ معرفی بهترین اسیلاتورها برای معامله رمزارز

اسیلاتور چیست

در دنیای معاملاتی پی بردن به روند بازار و کشف نقاط مناسب ورود و خروج، برای تریدرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما به راستی با توجه به مارکت بزرگ و پرنوسان کریپتو کارنسی، تمام معامله‌گران از خرید ارز دیجیتال خود سود می‌برند؟ قطعاْ این طور نیست. به همین دلیل افراد با تجربه از ابزارهایی کمکی جهت شناخت بهتر شرایط بازار کمک می‌گیرند. یک نمونه از این ابزارها، اسیلاتور یا نوسان ساز نام دارد که در این مقاله قصد داریم به معرفی و نحوه استفاده از آن در بازار رمزارزها بپردازیم.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور (Oscillator) یا نوسان ساز، شاخصی نموداریست که در تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی در بازارهای مالی به ما کمک می‌کند. امروزه اکثر کاربران حوزه کریپتو اسیلاتورها را در مواردی همچون: تشخیص حداکثر دامنه نوسانات، واگرایی و نقاط ورود و خروج به کار می‌گیرند. اسیلاتورها به نوبه خود از درجه اطمینان بالایی برخوردارند، اما نباید فراموش کنیم که در معاملات هیچ ابزاری ۱۰۰٪ تضمینی و کارآمد نیست. به طور کلی هر اسیلاتور دارای دو باند (کرانه بالا و کرانه پایین) است که یک شاخص روند (اندیکاتور) بین این محدوده نوسان می‌کند. با تحلیل نوسانات این شاخص، معامله‌گر متوجه شرایط بازار خواهد شد. برخی از رایج‌ترین انواع اسیلاتور عبارتند از:

 • استوکاستیک (stochastic)
 • قدرت نسبی (RSI)
 • شاخص کانال کالا (CCI)
 • اسیلاتور AO
 • اسیلاتور مومنتوم (Momentum)

سرمایه‌گذاران، نوسان سازها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌پندارند، اما ابزارهای تکنیکال دیگری هم وجود دارد که به آنها در بررسی معاملات کمک می‌کند، مانند مهارت چارت خوانی و اندیکاتورهای تکنیکال. در ادامه به نحوه استفاده از اسیلاتور و معرفی شناخته‌شده‌ترین آنها در معاملات ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نحوه استفاده از اسیلاتور

استفاده از اسیلاتور توسط یک تریدر

برای استفاده از هر اسیلاتور (نوسان ساز)، ابتدا باید دو محدوده را برای آن تعریف کنیم. سپس، با قرار دادن این ابزار بین این دو بازه، اسیلاتور نوسان کرده و یک شاخص روند ایجاد می‌کند. معامله‌گران با بررسی نوع نوسانات این شاخص، به شرایط بازار پی خواهند برد. به زبان ساده هنگامی که معامله‌گر ببیند اسیلاتور به سمت مقادیر بالاتر حرکت می‌کند، متوجه می‌شود دارایی او در حالت اشباع خرید است. در طرف مقابل، زمانی که اسیلاتور به سمت مقادیر پایین‌تر حرکت کند، او دارایی خود را در حالت اشباع فروش در نظر می‌گیرد. عموماً تحلیلگران از نوسان ساز زمانی استفاده می‌کنند که قادر به تشخیص روند قیمت نباشند. (برای مثال زمانی که چارت قیمتی یک ارز به صورت افقی است).

تحلیل نوسانات اسیلاتور

سیگنال های اسیلاتور

تریدرها در تحلیل تکنیکال، یک Oscillator را در مقیاسی بین۰ تا ۱۰۰ درصد اندازه‌گیری می‌کنند؛ جایی که قیمت پایانی نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از کندل‌ها در چارت نمایان است. هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. در این حالت اگر دامنه نوسانات از ۷۰ تا ۸۰ درصد محدوده قیمت کل تعیین شده فراتر رود، شرایط اشباع خرید را به ما نشان می‌دهد که به معنای فرصت فروش است. در مقابل از رسیدن نوسانات به زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد، به معنای اشباع فروش و فرصتی برای خرید یاد می‌شود.

تا زمانی که قیمت یک ارز در محدوده تعیین شده اسیلاتور باقی بماند، سیگنال‌های دریافتی معتبر هستند. اما هنگامی که یک شکست قیمتی (بریک اوت) رخ دهد، این سیگنال‌ها ممکن است گمراه‌کننده شوند. تحلیلگران بریک اوت و پولبک را عامل یک سویه شدن بازار یا شروع یک روند جدید قلمداد می‌کنند و در این شرایط نوسان ساز ممکن است برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی بماند.

معرفی برخی اسیلاتورهای بازار کریپتو

از مهم‌ترین انواع اسیلاتورها در بازار کریپتو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اسیلاتور یا نوسان ساز استوکاستیک (Stochastics)

اسیلاتور استوکاستیک و چارت قیمت

این اسیلاتور مبتنی بر مقایسه بهای یک دارایی در محدوده قیمتی و زمانی خاص است. این ابزار با سیگنال‌هایی که بر اساس همگرایی و واگرایی در نقاط بی‌نهایت ایجاد می‌کند، در تعیین نقاط برگشت احتمالی قیمت موثر است. این همگرایی/واگرایی توسط ۲ خط (بین سطوح ۰ تا ۱۰۰) تشکیل می‌شود که بیانگر تحرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. بنابراین عبور از هر دو این خط چیزیست که ما از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش یاد می‌کنیم.

هرچند هر معامله‌گر باتجربه‌ای حرکت بازار را می‌تواند تنها با نگاه کردن به نمودار دریابد. با این حال، اسیلاتور Stochastic تحلیل قیمت را برای ما بسیار آسان‌تر کرده است. همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید، EURUSD در یک روند صعودی پایدار باقی مانده است. اما از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ روند صعودی تحلیل رفته و قیمت به تدریج به سمت خط روند در حال کاهش است. در همان زمان، اسیلاتور استوکاستیک هم در حال کاهش بوده و تا پایان ژوئن به عدد ۲۲ رسید. این یک واگرایی صعودی و یک فرصت خرید قلمداد می‌شود.

۲. اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی و چارت قیمت

نوسان ساز شاخص قدرت نسبی یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که روند حرکت یک دارایی را به ما نشان می‌دهد. این Oscillator با تشخیص نیروی افزایشی یا کاهشی در پس قیمت یک دارایی (در یک زمان معین) برای تشخیص رشد یا سقوط بهای یک ارز به‌کار می‌رود. RSI درست مانند استوکاستیک بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. با این حال، سطح اشباع خرید و فروش در روندهای صعودی روی ۷۰ و در روندهای نزولی روی ۳۰ تعیین می‌شود.

بهترین راه استفاده از RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه باشیم و بعداً فرصت‌های ورود به بازار را بیابیم. برای انجام این کار، به جای تمرکز روی سطح ۵۰، می‌توانیم دو خط اضافی ۴۰ و ۶۰ را (مطابق شکل بالا) در پنجره RSI ترسیم کنیم. بنابراین زمانی که RSI به سطوح ۴۰ و ۶۰ رسید، سطوح حمایت و مقاومت پیدا می‌شود.

۳. اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

اسیلاتور CCI

اسیلاتور شاخص کانال در اصل نیروی پشت هر حرکت قیمت را اندازه‌گیری و بر اساس آن روندهای صعودی یا نزولی را مشخص می‌کند. این ابزار با مقایسه قیمت فعلی و قیمت‌های قبلی یک ارز، میزان قدرت یک روند را مشخص می‌کند. CCI برای این کار از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان نقطه مرجع خود استفاده می‌کند. به این صورت که اگر CCI بالای آن قرار گرفت، قیمت بیشتر از حد متوسط بوده و این یک نیروی رو به رشد است. از طرفی اگر CCI پایین‌تر از میانگین متحرک بود، حاکی از پایین بودن قیمت از حد متوسط و وجود ضعف در روند صعودی‌ست.

CCI برخلاف RSI که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، هیچ حد بالا یا پایینی ندارد. در عوض، این نوسان ساز در شرایط عادی بازار بین سطوح ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. بنابراین زمانی که در این محدوده نرمال باقی بماند، نشان دهنده عدم وجود یک روند قوی در بازار و تثبیت قیمت است. در مقابل، رسیدن آن به بالای ۱۰۰+ نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی و کاهش آن از سطح ۱۰۰- از یک روند نزولی قوی خبر می‌دهد.

۴. اسیلاتور AO

اسیلاتور AO

اسیلاتور AO توسط معامله‌گر معروف بیل ویلیامز (Bill Williams) برای سنجش اختلاف بین سیکل ۵ام و ۳۴ام میانگین متحرک ساده (SMA) خلق شده است. AO درست مانند MACD به صورت هیستوگرام رسم می‌شود. به بیان ساده، زمانی که هیستوگرام بالای خط صفر و در حال افزایش باشد، سیگنالی صعودی و قیمت در حال افزایش است. همچنین هنگامی که هیستوگرام زیر خط صفر قرار گرفت، نشانگر حرکت نزولی قیمت است.

بهترین راه برای استفاده از AO، استراتژی Twin Peak (قله‌های دوقلو) است که اساساً واگرایی معاملات را توصیف می‌کند. نکته مهمی که در این حالت باید به خاطر بسپارید این است که قله‌های دوقلوی نزولی در بالای خط ۰ و قله‌های دوقلوی صعودی در زیر خط ۰ رخ می‌دهند.

مطابق تصویر بالا شما برای ورود به بازار در کف قیمت، باید منتظر تشکیل دو قله متوالی بالای خط صفر بمانید (جایی که قله دوم پایین‌تر از قله اول است). در مقابل برای خروج از بازار در سقف، باید منتظر دو قله متوالی زیر خط صفر بمانید (جایی که قله دوم بالاتر از قله اول است). سپس چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ می‌توانید با ظاهر شدن اولین نوار سبز رنگ روی خط هیستوگرام، با یک سفارش خرید (لانگ) وارد بازار شوید.

۵. اسیلاتور مومنتوم

نمایش اشباع خرید و فروش در اسیلاتور مومنتوم

این اسیلاتور به ما امکان پی بردن به سرعت حرکت قیمت و در نتیجه روند آن را می‌دهد. مومنتوم در اصل رابطه بین قیمت فعلی با قیمت چند روز قبل است. بنابراین نحوه تفسیر آن اهمیت زیادی دارد. مطابق تصویر بالا، منفی شدن این شاخص بیانگر یک روند نزولی و مثبت شدن آن از یک روند صعودی حکایت دارد.

اگر اسیلاتور مومنتوم به مقادیر بسیار بالا یا پایین (نسبت به مقادیر تاریخی آن) برسد، به عنوان تداوم روند فعلی استنباط می‌شود. از آنجایی که این ابزار حد بالا و پایین ندارد، شما باید تاریخچه خط مومنتوم را به صورت بصری بررسی و خطوط افقی را در امتداد مرزهای بالا و پایین آن ترسیم کنید. هنگامی که خط مومنتوم به این سطوح رسید، نشان دهنده شرایط اشباع خرید (کاهش قیمت) یا اشباع فروش (افزایش قیمت) است.

تفاوت اسیلاتور با اندیکاتور چیست؟

اجازه دهید همین ابتدا یک نکته مهم را درخصوص اسیلاتور و اندیکاتور بیان کنیم. تمامی این ابزارها به منظور شناسایی روند بازار و پیشبینی قیمت طراحی شده‌اند. بنابراین به تعبیری اسیلاتور زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورهاست. همچنین معامله‌گران از اسیلاتورها همزمان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تصمیم‌گیری بهتر در بازارهای معاملاتی استفاده می‌کنند. اما با این وجود تفاوت‌هایی هم در نحوه عملکرد این دو ابزار وجود دارد که عبارتند از:

 • اسیلاتورها عماماً به عنوان یک پنجره جدید در کنار سیگنال اصلی نمایش داده می‌شوند، در حالی که اندیکاتورها دقیقاً روی چارت قیمت سوار می‌شوند.
 • اسیلاتورها فقط دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش را بر اساس محاسبات خود مشخص می‌کنند. به عنوان مثال در اسیلاتور RSI سطوح بالاتر از ۷۰ به عنوان اشباع خرید و سطوح پایین تر از ۳۰ به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.چه تعداد اوسیلاتور داریم؟
 • اسیلاتورها عموما برای تشخیص واگرایی بکار می‌روند در حالی که اندیکاتورها در تشخیص روند بازار موثرند.

در پایان باید اشاره کنیم این ابزارها در سایر بازارهای مالی مانند، کالا، فلزات گرانبها و غیره نیز به کار می‌روند و موارد استفاده از آنها تنها محدود به بازار کریپتو نمی‌شود. امیدواریم مطالعه این مقاله جوابگوی نیازهای شما درخصوص اسیلاتورها بوده باشد. بی صبرانه منتظر دریافت نظرات شما همراهان عزیز هستیم.

اسیلاتور RC — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، درباره اسیلاتور LC و اسیلاتور هارتلی و همچنین اسیلاتور کولپیتس بحث کردیم. در این آموزش قصد داریم اسیلاتور RC را بررسی کنیم. اسیلاتور‌ RC، ترکیبی از یک تقویت‌کننده و یک شبکه مداری RC است. این اسیلاتور به دلیل اختلاف فاز بین طبقه‌های مختلف شبکه مداری RC خود، تولید نوسان می‌کند.

محتوای این مطلب جهت یادگیری بهتر و سریع‌تر آن، در انتهای متن به صورت ویدیویی نیز ارائه شده است.

اساس کار اسیلاتور RC

در آموزش مربوط به تقویت‌کننده‌ها، مشاهده شد که اگر یک تقویت‌کننده ترانزیستوری یک طبقه کلاس A، بایاس شود، اختلاف فازی معادل ۱۸۰ درجه بین سیگنال‌های ورودی و خروجی آن به وجود می‌آید. اگر در مدار اسیلاتور فیدبک کافی با فاز صحیح وجود داشته باشد، نوسان‌های این اسیلاتور تا بی‌نهایت پایدار باقی می‌مانند. یعنی مدار اسیلاتور به همراه تقویت‌کننده ترانزیستوری، به فیدبک مثبت نیاز دارد تا نوسان‌ها آغاز شوند.

در مدار اسیلاتور RC،‌ سیگنال ورودی با گذر از طبقه تقویت‌کننده به اندازه ۱۸۰ درجه «جابجایی فاز» (Phase Shift) می‌یابد. با گذر این سیگنال از «طبقه معکوس‌کننده» (The Inverting Stage)، یک جابجایی فاز ۱۸۰ درجه دیگر نیز تولید می‌شود. بنابراین اختلاف فاز کلی بین سیگنال ورودی و خروجی به اندازه $$180^ \circ+180 ^ \circ = 360^ \circ$$ خواهد شد.

می‌توان گفت که اختلاف فاز بین ورودی و خروجی در این مدار چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ به طور موثر برابر صفر است. این اختلاف فاز، فیدبک مثبت مورد نیاز برای نوسان دائمی اسیلاتور را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، جابجایی فاز در حلقه فیدبک این اسیلاتور برابر صفر است. در فیدبک اسیلاتور، عناصر مقاومتی و خازنی وجود دارد. بنابراین، بین ورودی شبکه RC و خروجی آن اختلاف فاز وجود دارد. «اسیلاتور خازنی – مقاومتی» (Resistance-Capacitance Oscillator) یا به طور ساده‌تر اسیلاتور RC، از همین حقیقت برای تولید نوسان استفاده می‌کند. شکل زیر، شبکه جابجایی فاز را در اسیلاتور RC نشان می‌دهد:

شبکه جابجایی فاز RC

شکل (۱) – شبکه جابجایی فاز RC

مدار سمت چپ در شکل (۱)، شبکه یک طبقه خازنی – مقاومتی را نشان می‌دهد. در این مدار، ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی با زاویه‌ای کمتر از ۹۰ درجه «تقدم فاز» (Phase Lead) دارد. به طور معادل می‌توان گفت که ولتاژ ورودی نسبت به ولتاژ خروجی به اندازه ۶۰ درجه «تاخیر فاز» (Phase Lag) دارد.

در یک مدار «تک قطبی» (Single-Pole) ایده‌آل RC، جابجایی فاز دقیقا به اندازه ۹۰ درجه خواهد بود. اما از آنجایی که برای نوسان اسیلاتور، اختلاف فازی معادل ۱۸۰ درجه نیاز است، باید حداقل دو تک قطبی در طراحی اسیلاتور RC در نظر گرفته شود. هرچند در عمل رسیدن به اختلاف فازی دقیقا برابر با ۹۰ درجه بسیار مشکل است. بنابراین از تعداد طبقه‌های بیشتری در مدار اسیلاتور استفاده می‌شود. مقدار حقیقی جایجایی فاز در مدار، به مقدار مقاومت و ظرفیت خازن وابسته است.

فرکانس نوسان اسیلاتور RC

فرکانس نوسان با زاویه فاز $$\phi$$، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در آن،‌ $$X_C$$ راکتانس خازن،‌ $$R$$ مقدار مقاومت و $$f$$ فرکانس است.

در مثال ساده بالا، مقدارهای $$R$$ و $$C$$ به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ ورودی به اندازه ۶۰ درجه تقدم فاز داشته باشد. فاز سیگنال با عبور از هر طبقه سری RC، به اندازه ۶۰ درجه دیگر افزایش می‌یابد. بنابراین در حالت کلی، اختلاف فاز بین ورودی و خروجی به اندازه ۱۸۰ درجه ($$3 \times 60^ \circ$$) خواهد بود. دیاگرام برداری زیر، این اختلاف فاز را نشان می‌دهد:

دیاگرام برداری

شکل (۲) – دیاگرام برداری اختلاف فاز

مدار ساده اسیلاتور RC

با اتصال سه شبکه RC به یکدیگر به صورت متوالی یا آبشاره‌ای (Casecase Network)، می‌توان جابجایی فازی معادل ۱۸۰ درجه در یک فرکانس معین ایجاد کرد. به این ترتیب، یک «اسیلاتور جابجایی فاز» (Phase Shift Oscillator) خواهیم داشت که به نام اسیلاتور RC شناخته می‌شود.

اگر در مدار یک تقویت‌کننده، از ترانزیستور دوقطبی یا تقویت‌کننده عملیاتی استفاده شود، اختلاف فازی معادل ۱۸۰ درجه بین ورودی و خروجی تقویت‌کننده ایجاد می‌شود. با قرار گرفتن یک شبکه جابجایی فاز RC بین ورودی و خروجی تقویت‌کننده، جابجایی فاز کلی لازم برای ایجاد «فیدبک بازتولیدی» (Regenerative Feedback) به اندازه $$3 \times 60^ \circ + 180^ \circ = 360^ \circ$$ می‌شود. شکل زیر،‌ این مسئله را نشان می‌دهد:

مدار شبکه RC سه طبقه

شکل (۳) – مدار شبکه RC سه طبقه

مدار RC سه طبقه نشان داده شده در شکل (۳)، اختلاف فاز لازم برای پایداری نوسان‌ها را ایجاد می‌کند. جابجایی فاز در حلقه فیدبک برابر $$-180^ \circ$$ است، زیرا جابجایی فاز برای هر طبقه برابر $$-60^ \circ$$ است. این اتفاق هنگامی روی می‌دهد که رابطه زیر برقرار باشد:

$$\large tan 60 ^ \circ = 1.732 \to \omega = 2 \pi f = \frac$$

برای دست یافتن به جابجایی فاز مطلوب در مدار اسیلاتور RC، لازم است که از چندین طبقه مدار RC استفاده شود. شکل زیر، این مسئله را نشان می‌دهد:

مدار ساده اسیلاتور RC

شکل (۴) – مدار ساده اسیلاتور RC

همانطور که گفتیم، اسیلاتور RC با نام اسیلاتور جابجایی فاز نیز شناخته می‌شود. این اسیلاتور، یک سیگنال موج سینوسی در خروجی خود تولید می‌کند و فیدبک بازتولیدی آن نیز یک مدار خازنی – خازنی است. این فیدبک بازتولیدی در شبکه RC، به دلیل قابلیت خازن در نگهداری بار الکتریکی ایجاد می‌شود. این فرآیند، همانند چیزی است که در مدار تانک اسیلاتور LC روی می‌دهد.

همانطور که در شکل (۴) نشان داده شده است، می‌توان این شبکه فیدبک خازنی – مقاومتی را به گونه‌ای به ترانزیستور دوقطبی متصل کرد که تقدم فاز ایجاد کند. در این حالت، به آن «شبکه ایجاد کننده تقدم فاز» (Phase Advance Network) گویند.

به همین ترتیب، شبکه فیدبک خازنی – مقاومتی را می‌توان تغییر داد تا تأخیر فاز ایجاد کند. در این حالت، به آن «شبکه ایجاد کننده تأخیر فاز» (Phase Retard Network) گویند.

خروجی اسیلاتور برای هر دو شبکه یکسان است و اسیلاتور در فرکانسی که جابجایی کلی فاز برابر ۳۶۰ درجه است، موج سینوسی تولید می‌کند. فرکانس نوسان، با تغییر یک یا چند مقاومت یا خازن در شبکه جابجایی فاز، تغییر می‌کند. در حالت کلی برای تنظیم فرکانس این اسیلاتور، مقاومت‌ها ثابت نگه داشته می‌شوند و از سه خازن متغیر استفاده می‌شود.

اگر در یک شبکه جابجایی فاز، همه مقاومت‌ها مقداری برابر $$R$$ و همه خازن‌ها ظرفیت مشابه $$C$$ داشته باشند، فرکانس نوسان اسیلاتور RC به صورت زیر خواهد بود:

 • $$f_r$$‌ فرکانس نوسان در خروجی اسیلاتور با واحد هرتز است.
 • $$R$$ مقدار مقاومت با واحد اهم است.
 • $$C$$ ظرفیت خازن با واحد فاراد است.
 • $$N$$ تعداد طبقه‌های شبکه RC است. ($$N=3$$)

شبکه خازنی – مقاومتی در اسیلاتور RC همانند یک «تضعیف‌کننده»‌ (Attenuator) نیز عمل خواهد کرد. بنابراین بهره ولتاژ تقویت‌کننده باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا به تلفات RC مدار غلبه کند. بنابراین در شبکه RC سه طبقه نشان داده شده در شکل (۴)، بهره تقویت‌کننده باید برابر یا بزرگتر از ۲۹ باشد.

اسیلاتور RC به همراه اپ – امپ

اتصال تقویت‌کننده و شبکه فیدبک، روی فرکانس نوسان اسیلاتور اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث شود که فرکانس نوسان واقعی اسیلاتور تا ۲۵ درصد بیشتر از مقدار محاسبه شده آن باشد.

شبکه فیدبک باید از خروجی امپدانس بالا گرفته شود و به یک بار امپدانس پایین مانند تقویت‌کننده ترانزیستوری امیتر مشترک، متصل شود. اما بهتر است به جای تقویت‌کننده ترانزیستوری، از تقویت‌کننده عملیاتی استفاده شود زیرا شرایط بیان شده را به طور کامل ارضاء می‌کند.

از اسیلاتورهای RC به همراه اپ – امپ بیشتر از اسیلاتورهای RC با ترانزیستور دو قطبی، استفاده می‌شود. در این حالت، مدار اسیلاتور از یک تقویت‌کننده عملیاتی با بهره منفی و یک شبکه سه طبقه RC تشکیل می‌شود. این شبکه سه طبقه، یک جابجایی فاز معادل ۱۸۰ درجه ایجاد می‌کند و از خروجی تقویت‌کننده معکوس‌کننده به ورودی آن متصل می‌شود. شکل زیر، یک اسیلاتور RC به همراه اپ – امپ را نشان می‌دهد:

اسیلاتور RC به همراه اپ - امپ

شکل (۵) – اسیلاتور RC به همراه اپ – امپ

همانطور که گفته شد، فیدبک به ورودی تقویت‌کننده معکوس‌کننده متصل می‌شود. این تقویت‌کننده عملیاتی به صورت معکوس عمل خواهد کرد و یک جابجایی فاز ۱۸۰ درجه ایجاد می‌کند. شبکه RC نیز یک جابجایی فاز ۱۸۰ درجه دیگر ایجاد می‌کند. بنابراین در فرکانس مطلوب، جابجایی فازی به اندازه $$180^ \circ + 180^ \circ = 360 ^ \circ$$ ایجاد خواهد شد.

می‌توان با استفاده از یک شبکه دو طبقه RC به اختلاف فاز ۱۸۰ درجه رسید. اگر هر طبقه از مدار RC، جابجایی فازی به اندازه ۹۰ درجه ایجاد کند، جابجایی فاز در حالت کلی برابر با ۱۸۰ درجه خواهد شد. اما در این حالت، پایداری اسیلاتور در فرکانس‌های پایین کاهش می‌یابد. بنابراین، استفاده از شبکه جابجایی فاز دو طبقه پیشنهاد نمی‌شود.

پایداری فرکانسی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اسیلاتور RC، «پایداری فرکانسی» (Frequency Stability) آن است. این قابلیت به این معنی است که اگر بار اسیلاتور تغییر کند، فرکانس نوسان موج سینوسی در خروجی اسیلاتور ثابت باقی خواهد ماند. می‌توان پایداری اسیلاتور را با اتصال سری سه یا چهار طبقه مدار RC، بهبود بخشید. $$(4 \times 45^ \circ)$$

در حالت کلی، اسیلاتورهای RC پایدار هستند و در خروجی خود شکل موج سینوسی تولید می‌کنند. فرکانس نوسان در این اسیلاتورها، با نسبت $$\frac$$ متناسب است. اگر از خازن متغیر استفاده شود، این اسیلاتورها بازه فرکانسی وسیعی را پوشش می‌دهند. هرچند، اسیلاتورهای $$RC$$ پهنای باند محدودی دارند و معمولا در فرکانس‌های بالا قابلیت ایجاد جابجایی فاز مطلوب را دارند. بنابراین از این اسیلاتورها، در فرکانس‌های نسبتا بالا استفاده می‌شود.

در ادامه با بیان یک مثال، شبکه جابجایی فاز اسیلاتورهای RC روشن‌تر می‌شود.

فرکانس نوسان یک اسیلاتور با شبکه جابجایی فاز سه طبقه برابر ۶.۵ کیلوهرتز است. اگر از خازن‌هایی با ظرفیت یک نانوفاراد در مدار فیدبک این اسیلاتور استفاده شود، مقدار مقاومت‌های مدار فیدبک را برای پایدار ماندن نوسان‌ها بیابید. همچنین مدار این اسیلاتور را رسم کنید.

حل: فرکانس نوسان اسیلاتور RC به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مدار اسیلاتور RC سه طبقه است، بنابراین سه خازن یک با ظرفیت یک نانوفاراد و سه مقاومت این مدار را تشکیل می‌دهد. فرکانس نوسان این اسیلاتور برابر ۶.۵ کیلوهرتز داده شده است، پس مقدار مقاومت‌های مدار فیدبک به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$f = 6.5 kHz = \frac \times R \times 1.0 nF>$$

$$R = \frac \times 6500 \times 1 \times 10 ^ > = 9995 \Omega \approx 10 k \Omega$$

برای آنکه نوسان‌های اسیلاتور پایدار باقی بماند، بهره تقویت‌کننده عملیاتی باید برابر با ۲۹ باشد. مقدار سه مقاومت برابر $$10 k \Omega$$ به دست آمده است. پس مقدار مقاومت فیدبکِ اپ – امپ ($$R_f$$) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$R_F = A_v \times R = 29 \times 10 k \Omega = 290 k \Omega$$

شکل زیر مدار این اسیلاتور RC‌ به همراه اپ – امپ را نشان می‌دهد:

مدار اسیلاتور RC به همراه اپ - امپ

شکل (۶) – مدار اسیلاتور RC به همراه اپ – امپ

در بخش‌های بعدی مجله فرادرس، درباره یک نوع دیگر از اسیلاتور RC صحبت می‌کنیم که «اسیلاتور پل وین» (Wien – Bridge Oscillator) نام دارد. این اسیلاتور، از مقاومت و خازن در مدار تانک خود استفاده می‌کند و کاربرد آن تولید موج سینوسی در فرکانس‌های پایین است.

با مقایسه اسیلاتورهای RC و اسیلاتورهای LC مشاهده می‌شود که اسیلاتورهای RC، عناصر مداری بیشتری نسبت به اسیلاتورهای LC دارند. بنابراین فرکانس نوسان در اسیلاتورهای RC، امکان انحراف بیشتری از مقدار محاسبه شده دارد. به هر روی، اسیلاتورهای محلی در گیرنده‌های سنکرون و آلات موسیقی از نوع اسیلاتور RC هستند. همچنین از این اسیلاتور، برای تولید امواج صدای فرکانس پایین نیز استفاده می‌شود.

در بخش‌های بعدی از این سری آموزش‌ها در مجله فرادرس، به بررسی اسیلاتور پل وین خواهیم پرداخت.

اگر علاقه‌مند به یادگیری مباحث مشابه مطلب بالا هستید، پیشنهاد می‌کنیم به آموزش‌های زیر مراجعه کنید:

اسیلاتور DT چیست؟ + آموزش کامل دی تی

اسیلاتور dt چیست؟

اسیلاتور dt چیست؟ در این مقاله قصد داریم پیرامون یکی از اسیلاتورهای کاربردی خصوصا برای دنیای ارزهای دیجیتال با شما صحبت کنیم. حتما شما هم با ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آشنا هستید. این اسیلاتور از جمله ابزارهای پیش‌بینی بازار محسوب می‌شود که به شما در شناسایی نقاط خرید و فروش کمک بسیار زیادی می‌کند.

چنانچه مقالات ما را دنبال کرده باشید، با اندیکاتورهایی آشنا شده‌اید که به خوبی در تخمین بازار کمک کننده هستند. استفاده از این اندیکاتورها و اسیلاتورها به شما کمک می‌کند تا بتوانید از سرمایه‌ی خود در بازار به خوبی مراقبت کنید. چنانچه سوال یا پیشنهادی داشتید، در انتهای مقاله با ما در میان بگذارید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

اسیلاتور چیست؟

همانطور که از نام اسیلاتور dt پیداست، این ابزار یک اسیلاتور محسوب می‌شود. برای آشنایی با مفهوم اسیلاتور در ابتدا باید با مفهوم اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌روند. این ابزارها در حقیقت گروهی از توابع می‌باشند که از انواع میانگین‌ها یا ظرفیت دادوستدها به منظور گرفتن اخطارها، تاییدها و از صدالبته ارزیابی قدرت روندها یا حتی آینده نگری روندها در بازار استفاده می‌کند. اندیکاتور که معادلش در فارسی شاخص می‌باشد، در مجاورت الگوها یا دیگر تکنیک‌ها در نمودارها مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

اندیکارتورها در چهار دسته مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. در ذیل به این موارد می‌پردازیم:

 • اندیکاتورهای روند Trend
 • اسیلاتورها Oscillators
 • اندیکاتورهای حجم Volume
 • اندیکاتورهای بیل ویلیامز Bill Williams

معرفی کلی اسیلاتور dt

اکنون نوبت آن است که به اسیلاتور dt بپردازیم. اسیلاتورها به طورکلی با هدف شناسایی نقاط تغییر روندهای صعودی و نزولی و نیز ارزیابی مقدار هیجان خریداران و فروشندگان استفاده می‌شوند. در واقع اسیلاتورها می‌کوشند تا ما را از مقدار احساسات معاملات کنونی در بازار مطلع نمایند.

تحلیلگر سازنده اسیلاتور dt

” رابرت ماینر” نخستین کسی بود که با ترکیب دو اندیکاتور RSI و Stochastic با کمک نرم افزار داینامیک تریدر، اندیکاتور dt را ایجاد کرد. امروزه این اندیکاتور را با نام اسیلاتور dt می‌شناسیم.

ساختار و مشخصات

اسیلاتور dt همچون برخی دیگر از اسیلاتورها دارای دو سطح یا خط مشخص است. این خطوط به ما در شناسایی نقاط حساس خرید و فروش کمک می‌کنند. اسیلاتور dt با کمک 4 عدد تنظیم چه تعداد اوسیلاتور داریم؟ می‌شود. البته “ماینر” پس از مدتی تصمیم گرفت دو عدد آخری را با هم برابر قرار دهد. او نتیجه گرفت که با مساوی قرار دادن این دو عدد، دقت بالاتری در نتایج حاصل می‌شود.

اسیلاتور dt به طور کلی در تایم فریم‌های پایین مناسب‌تر است. اما این به چه معناست؟ اگر بخواهیم تایم فریم‌ها را دسته بندی کنیم، به تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، دو دقیقه‌ای تا 15 دقیقه‌ای تایم فریم‌های کم و پایین گفته می‌شود
( که برای اسکالپ زدن مناسب اند). منظور از اسکالپ، معاملاتی است که تا تعداد زیادی در یک روز انجام می‌شود اما سود کمی عاید شما می‌گردد. اگرچه در معاملات اسکالپ، حجم معاملات بالا است. به همین دلیل این معاملات ریسک بالایی دارند.

اسیلاتور dt در تریدینگ ویو

همانطور که می‌دانید برای استفاده از این نوسانگر باید به محیط تریدینگ ویو (Trading view) برویم. پس از وارد شدن به سایت تریدینگ ویو و ایجاد پروفایل کاربری از طریق ایمیل شخصیتان، کافیست که روی گزینه Chart کلیک کنید تا محیط چارت منحنی قیمت برای ارز مورد نظر باز شود. در این مقاله ما ارز اتریوم را برای تحلیل انتخاب کرده‌ایم. مطابق شکل زیر گزینه چارت را انتخاب کنید تا وارد محیط تریدینگ شوید.

بعد از اینکه وارد محیط چارت شدید از قسمت indicator یکی از اندیکاتورها را انتخاب کنید. در اینجا ما اندیکاتور dt را انتخاب می‌کنیم. بعد از آن یکی از تایم فریم‌های پایین را انتخاب کنید. برای مثال تایم فریم 15 دقیقه‌ای را انتخاب می‌کنیم. توجه کنید که اسیلاتور dt با نام dt Oscillator در پنجره اندیکاتورها مشخص شده است.

بعد از آنکه اسیلاتور dt را انتخاب کردید به سراغ استفاده از ان می‌رویم. قبل از آنکه با کمک این اسیلاتور تحلیل کنیم و کار با آن را یاد بگیریم بیایید با هم دلایل کاربردی بودن این اسیلاتور را بررسی کنیم.

آموزش نحوه‌ی استفاده

یکی از فواید اندیکاتور dt این است که این اسیلاتور از ترکیب دو اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک بوجود آمده است. این یعنی این اسیلاتور فواید و مزیت‌های هردو اندیکاتور نام برده را یکجا دارد. همانطور که می‌دانید هرچقدر از اندیکاتورهای بیشتری استفاده کنیم دقت بیشتری در تحلیل خواهیم داشت. از جمله مزیت‌های دیگر این اسیلاتور، کاربرد آن در تایم فریم‌های کوتاه و سیگنال‌گیری بسیار راحت آن در محیط چارت است. در ادامه با نحوه‌ی کار با این اسیلاتور بیشتر آشنا می‌شویم.

همانطور که می‌بینید، این اسیلاتور بعد از انتخاب شدن، به قسمت پایین ناحیه‌ی نوسانات قیمت اضافه می‌شود. این ویژگی اسیلاتورها می‌باشد و ناحیه‌ی نمایش اسیلاتورها در قسمت زیرین چارت است. شکل بالا محل اسیلاتور dt را نشان می‌دهد.

اسیلاتور dt دارای دو سطح 25 و 75 به صورت پیش فرض است. این یعنی نوسانات این اسیلاتور را باید در محدوده و اطراف این دو سطح بررسی کرد. این دو سطح در شکل قابل مشاهده است. مقادیر اسیلاتور زیر 25 نشان می‌دهد که به مرحله اشباع فروش رسیده‌ایم. در این موقعیت، میزان فروش بسیار زیاد است. چنانچه مقادیر اسیلاتور dt به بالای 75 می‌رسد، به مرحله اشباع خرید رسیده‌ایم. در این مرحله میزان خرید بسیار زیاد است.

توجه کنید که در کار با اسیلاتور dt باید به نقاط کراس یا تقاطع بسیار بیشتر اهمیت دهیم. در کار با اسیلاتور dt علاوه بر توجه کردن به قرارگیری مقادیر در بین سطوح، باید به قطع شدن دو خط اصلی اسیلاتور نیز توجه کنیم. این دو خط هرکدام با رنگ های خاصی مشخص شده‌اند(مشکی و بنفش).

سیگنال‌های خرید و فروش

برای دست پیدا کردن به سیگنال‌های خرید و فروش باید به نقاط تقاطع دقت کنیم. در قسمت قبلی به اهمیت این نقاط اشاره کردیم. منظور از نقاط تقاطع، مواقعی است که خطوط مشکی و بنفش که خطوط اصلی اسیلاتور هستند، یکدیگر را قطع کنند. در این حالت اگر خط مشکی بالای خط بنفش قرار گرفت و به روند خود تا بالای سطح 25 ادامه داد، در این حالت سیگنال خرید صادر شده است. حال ادامه‌ی روند رو به بالا نشان دهنده‌ی وجود یک روند است. روندی که در حالت صعودی و مناسب خرید است.

برعکس، زمانی که خط بنفش پس از نقطه‌ی تقاطع بالای خط مشکی قرار می‌گیرد و به روند خود تا زیر 75 ادامه دهد، سیگنال فروش صادر شده است. در این حالت نیز، ادامه‌ی روند رو به پایین نشان دهنده‌ی روند نزولی است.

در شکل زیر می‌توانید نحوه پیدا کردن موقعیت خرید را مشاهده کنید.

سوالات متداول

1- برای اندیکاتور اسیلاتور dt چه اعدادی مناسب هستند و آیا روشی پیشنهاد می‌کنید که بتوان به خوبی از این شاخص استفاده کرد؟

پاسخ: به منظور استفاده از این شاخص ما به شما کتاب با ارزش بهترین استراتژی معاملاتی را معرفی می کنیم. شما در این کتاب با بیشترین بخت و اقبال موفقیت در بازارهای مالی را بدست خواهید آورد. این کتاب همانطور که می‌دانید نوشته رابرت ماینر است و اعداد مناسب این شاخص نیز در این کتاب به شما نشان داده می‌شود.

2- این شاخص در متاتریدر نیز کارایی دارد؟ و آیا می‌توان برای اضافه کردن می‌بایست مانند دیگر شاخص‌ها رفتار کرد؟

خوشبختانه این شاخص می‌تواند در متاتریدر نیز کارایی داشته باشد. افزودن این شاخص درست مانند دیگر اندیکاتورها می‌باشد.

3- چگونه می‌توان اسیلاتور dt را به نسخه اندروید پنج افزود؟

پاسخ : متاسفانه به ورژن اندروید متاتریدر، هیچ شاخصی را نمی‌توان افزود.

4- چگونه می توان شاخص را در دو تایم فریم و روی یک چارت به صورت همزمان بارگذاری کنیم؟

پاسخ : ممکن است زمانیکه در قسمت ورودی تایم فریم ، شاخص را وارد می‌کنید، تاثیر آن را مشاهده نکنید. این موضوع هیچ مشکلی را بوجود نمی آورد فقط کافی است دو تا چارت باز کرده و شاخص را در داخل هر کدام از این شاخص اسیلاتور dt بارگزاری نمایید .

فعالان بازارهای مالی که با استراتژی ماینر دادوستد می‌کنند، حتما شاخص اسیلاتور dt معرف حضورشان هست. خوشبختانه در سایت های مربوط به بازارهای سرمایه ، نسخه های متاتریدر این شاخص گردآوری شده است . این اندیکاتور همان طور که می‌دانید، قبلا به صورت انحصاری در اپلیکیش داینامیک تریدر بوده است. شما می‌توانید با کمی جستجو در سایت‌های مربوطه به نسخه‌های متاتریدر دسترسی داشته باشید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل به آموزش اسیلاتور dt بپردازیم. این اسیلاتور را می‌توان از ساده‌ترین اندیکاتورها به شمار آورد. شما می‌توانید با کمک این اسیلاتور به سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی دست پیدا کنید. همچنین این اندیکاتور به شما نوع صعودی یا نزولی بودن روندها را نیز مشخص نشان می‌دهد. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.