بورس درجا می‌زند؟


نحوه شناسایی سهام خشک

پول هوشمند و ساختار آن در بازار

آلوین تافلر یکی از نویسندگان قرن اخیر در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود مردم به سه دسته تبدیل میشوند:

۱- دسته اول که یک درصد هستند با موج همراه و همسو میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که همیشه موفقیت های چشم گیری دارند.

۲- دسته دوم آن نه درصد افراد به اصطلاح زرنگ جامعه هستند که صبر میکنند ببیند آیا آن یک درصد سود میکنند یا نه؟؟ این افراد سود کمتری نسبت به آن یک درصد کسب میکنند. این افراد در کل افرادی هستند که ریسک های بزرگی نمیکنند و البته که سودهای کلانی هم نمیتوانند ببرند.

۳- دسته سوم نود درصد مابقی جامعه هستند که موج می آید و از رویشان عبور میکند. این افراد اگر ضرر نکنند هیچ سودی نصیبشان نمیشود. این افراد اصلا ریسک پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را تشکیل میدهند که همیشه از زندگی ناراضی هستند و افراد دسته اول را به سخره میگیرند!

در بازار بورس اوراق بهادار ایران قریب به 656 شرکت پذیرفته شده اند (تا تاریخ نگارش این مقاله) و روزانه مورد معامله قرار می گیرند. اما در این بین دسته ای از شرکت ها با داشتن روند صعودی قوی سودهای خوبی را نصیب سهامدارانشان میکنند و دستهای دیگر یا در حال در جا زدن هستند و یا روندی نزولی دارند که در چنین شرایطی متأسفانه برخی افراد(عوام) متحمل ضررهای سنگین نیز میشوند.

آنچه در این بین مطرح است چرا برخی افراد سودهای کلان نصیبشان میشود و برخی دیگر سود زیادی نصیبشان نمی شود و حتی ضرر هم میکنند؟ افرادی که سود میکنند به چه چیزی توجه میکنند که بقیه معامله گران به آن توجهی ندارند؟ آنها چه مزیت یا قابلیت یا دانشی دارند که سایر افراد ندارند؟ چرا حتی زمانی که سهمی را در کف قیمتی تاریخ معاملات آن خریداری می کنند سودی عایدشان نمیشود یا بسیار اندک است؟.

امروزه بحث های زیادی در رابطه با پول هوشمند و شناسایی آن و هماهنگ شدن با آن در بازارهای سرمایه در همه نقاط جهان در جریان است که بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست.

اگر بخواهیم تعریفی از پول هوشمند داشته باشیم میبایست آنرا اینگونه بیان کنیم : “پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را در اختیار دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام های مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.”

با توجه به مطالب مذکور میتوان چنین استنباط کرد که اکثر قریب به اتفاق معامله گران با یک مشکل دست و پنجه نرم میکنند و آن انتخاب سهم درست در قیمت مناسب و در زمان درست است که تفسیر هر کدام از این عبارات توضیحات خاص خود را می طلبد. در این مقاله میخواهیم به این موضوع بپردازیم.

کلیه عبارات و مسائل و نظرات مطرح شده در ادامه مطلب، حاصل مطالعات و تجربیات نگارنده آن است که پیشاپیش بابت کاستی های آن از مخاطبان پوزش میطلبم.همانگونه که گفته شد : ” پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.”

این جمله بدین معناست که نوسانات بازار در حقیقت به صورت مصنوعی توسط معامله گران حرفه ای ایجاد میشود که پوزیشنهای معاملاتی که اختیار میکنند به اندازه ای بزرگ است که تاثیراتی را در قیمت بازار بوجود میآورد. از این رو این پوزیشن گرفتن های بزرگ را “پول هوشمند” مینامیم. در نهایت، هدف پول هوشمند دستکاری بازار است تا اینکه آنها بتوانند پایین بخرند و بالا بفروشند و سود هنگفتی بدست آورند.

اگر بخواهیم پول هوشمند را با بازی دومینو مقایسه کنیم پول هوشمند مانند ایجاد یک حرکت اولیه در دومینو است که بقیه بازار بصورت خود جوش آنرا دنبال می کند و قیمت ها شروع به بالا رفتن یا پایین آمدن می کند و این پول هوشمند است که جهت و مدیریت این حرکت رابه عهده دارد.

برای اینکه آنها چنین کاری انجام دهند بایستی برای معامله گران ناآگاه (عوام) دامی ترتیب دهند که این معامله گران را مجبور کند بالا بخرند و پایین بفروشند. به همین خاطر آنالیز اسپرد حجم (فراچارت: Volume Spread Analysis) به معامله گران کمک میکند تا حرکت پول هوشمند را تا حدی تشخیص دهند و تا حد ممکن در جهت آن حرکت کنند و نه خلاف آن.

جهت شناسایی پول هوشمند ابتدا میبایست ساختار بازار را درک کنیم. بازاری که پول هوشمند درآن فعالیت میکند دارای چهار مرحله زیر است و در ادامه به تشریح اینکه پول هوشمند در هر مرحله چه کاری انجام میدهد، خوهیم پرداخت.

1- جمع آوری
2- بالا بردن
3- خالی کردن
4- پایین آوردن

1- جمع آوری: در این مرحله هدف پول هوشمند بدست آوردن بیشترین مقدار سهامی است که می توانند در پایین ترین قیمت ممکن خریداری نمایند. جهت اطمینان از اینکه در قیمت پایین خرید میکنند، پول هوشمند سهام را در حجم های سنگین خریداری نمیکنند چرا که این کار سبب افزایش قیمت خواهد شد. به همین خاطر پول هوشمند ناچار است تا سهام مورد نظر خود را طی یک دوره زمانی جمع آوری کند بدین صورت که در ابتدای بازار میخرند و در ساعات پایانی دست به فروش میزنند تا قیمت را پایین نگه دارند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میفروشند، خریداری میکنند. به همین دلیل است که قیمت سهم در این مرحله، خنثی میماند (فراچارت: درجا میزند) و با حجم پایین همراه است. عوام بطور طبیعی به سهم در این مرحله توجهی نمیکنند به این خاطر که جابجایی قیمت کم است در صورتی که معامله گرانی که به آنالیز اسپرد حجم میپردازند به خوبی میدانند که اکنون زمان درستی جهت خرید است.

توجه داشته باشید مرحله جمع آوری و خشک کردن سهم ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

2- بالا بردن: در این مرحله هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. زمانی که حجم های بزرگ توسط پول هوشمند خریداری میشود، عرضه در بازار کم میشود. در این هنگام پول هوشمند به ایجاد تقاضا از طریق خرید مستمر ادامه میدهد و قیمت به دلیل کمبود عرضه افزایش مییابد.

قیمت سهم با حجم معامله بالاتر به آرامی افزایش مییابد. عوام زمانی که جابجایی قیمت توجه آنها را جلب میکند، شروع به خرید میکنند در حالی که آنهایی که به حجم معاملات توجه میکردند، موقعیت های معاملاتی شان وارد سود شده است زیرا آنها زودتر از دیگران دست به کار شده اند.

3- خالی کردن: در این مرحله پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران عوام میکند (فراچارت: اصطلاحا شروع به نقد شدن می کنند). آنها سهام خود را با حجم بالا نمیفروشند چون این کار سبب کاهش قیمت میشود. بجای آن مقداری از آنرا ساعات اولیه بازار میفروشند و در ساعات پایانی خرید میکنند تا قیمت را حفظ کنند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میخرند دست به فروش میزنند. از این رو آنها سود میکنند چرا که قیمت فروش آنها بالاتر از قیمت خرید آنها در مرحله جمع آوری میباشد. به همین دلیل قیمت سهم در این مقطع زمانی تقریبا ثابت میماند (در یک رنج خاص درجا میزند) و با حجم معاملات پایین همراه است. عوام به خرید کردن ادامه میدهند با این امید که افزایش قیمت ادامه مییابد و این درست زمانی است که معامله گران حرفه ای تر از آنچه که پول هوشمند در حال انجام دادن است پیروی میکنند و شروع به شناسایی سود میکنند.

توجه داشته باشید این فرایند نقدشدن و خالی کردن ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

4- پایین آوردن: در این مرحله پول هوشمند سهام جمع آوری شده در مرحله اول را تا اندازه زیادی به فروش رسانده است از این رو آنها عمدا میخواهند قیمت سقوط کند به همین دلیل دست به عرضه با حجم زیاد میزنند. قیمت با حجم بالا به سمت پایین حرکت میکند. عوام با دیدن چنین وضعیتی وحشت زده میشوند و از ترس شروع به فروش سهام خود میکنند(این خود به کاهش بیشتر قیمت کمک می کند).

خوش اقبالها، آنهایی که مدیریت میکنند تا بالاتر از قیمت خریدشان بفروشند اندکی سود کسب می کنند اما اکثریت ضرر میکنند زیرا برای فروش دارایی هایشان طی یک روند نزولی سریع، برنامه ریزی نکرده اند.

معامله گران حرفه ای قادرند تا رد پای پول هوشمند را دنبال کنند به همین خاطر در حال حاضر داراییشان را خیلی زودتر فروخته اند. با سقوط قیمت سهم، پول هوشمند قادر است تا چرخه را دوباره تکرار کند و سود بعدی خود را بسازد.

نتیجه گیری :

با دانستن ساختار بازار میتوانیم انگیزه پول هوشمند را درک کنیم و قادر خواهیم بود حرکت بعدی آنها را دنبال کنیم. رصد نوسان قیمت به تنهایی، تصویر روشنی از اینکه سهم در چه مرحلهای از ساختار بازاری قرار دارد، به ما بورس درجا می‌زند؟ ارائه نمی کند. از این رو ناچاریم تا قیمت و حجم را با هم مورد بررسی و آنالیز قرار دهیم تا بتوانیم نظری روشن در رابطه با سهم مورد نظر داشته باشیم. به همین خاطر داشتن دانش تحلیل حجم به ما کمک خواهد کرد تا در رابطه با حرکات پول هوشمند آگاه بمانیم و بورس درجا می‌زند؟ با دنبال کردن ردپای آنان سرمایه گذاری هایمان را گسترش دهیم.

از معاملات بورس امروز سه‌شنبه پنجم مرداد ۱۴۰۰ چه خبر؟

شاخص کل بورس تهران تا پایان معاملات امروز سه‌شنبه پنجم مردادماه با کاهش هشت هزار و ۴۰۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۱۴ هزار و ۹۵۳ واحد رسید. امروز کگل، کچاد و وامید نهایت تلاش خود را برای سبز نگه داشتن شاخص کل به خرج دادند، اما زور نماد‌های قرمزرنگ که در صدر آن‌ها فولاد، شستا، شپنا و شتران قرار داشتند، بیشتر بود.

شاخص بورس در اولین دقایق معاملات امروز

به گزارش وقت صبح به نقل از فرارو، شاخص بورس در اولین دقایق معاملات امروز گام‌های کوچکی در مسیر صعودی برداشته است. با وجود اینکه از نظر تعداد، نماد‌های قرمز پیش افتاده‌اند، اما شاخص کل بعد گذشت ۳۰ دقیقه با رشد پنج هزار و ۸۰۰ واحدی کار خود را آغاز کرده و به محدوده یک میلیون و ۳۲۹ هزار واحدی رسیده است.

در این ساعات شاخص کل ۴۴ صدم درصد افزایش دارد، ولی شاخص هم‌وزن ۱۴ صدم درصد عقب‌نشینی کرده است. موردی که به خوبی نشان می‌دهد رشد شاخص کل بر دوش چند نماد شاخص‌ساز از جمله کگل، کچاد، وامید، ومعادن، نوری و فارس است.

گروه استخراج کانه‌های فلزی سبزترین گروه بازار امروز به حساب می‌آید که اغلب نماد‌های آن با صف خرید مواجه شده و آمار معاملات در آن افزایش قابل توجهی دارد.

بورس

بازار در اختیار نمادهای قرمز

در ساعات اولیه بازار امروز سه‌شنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۰ اکثریت بازار در اختیار نماد‌های قرمزرنگ است. طوری که از بین ۲۶۶ نماد معامله شده در اولین دقایق آغاز به کار بورس تهران، ۱۶۸ نماد ارزش سهام خود را از دست داده‌اند و ۹۸ نماد در مسیر صعودی حرکت می‌کنند.

در بازار فرابورس هم از بین ۱۵۴ نماد معامله شده در ساعات اولیه حدود ۸۰ نماد در مدار نزولی قرار گرفته‌اند و ۷۴ نماد با افزایش نسبی قیمت سهام مواجه شده‌اند.

صف خرید گروه صنعت

نقشه بازار بر خلاف شاخص کل لباس قرمز به تن کرده و در میانه آن چند گروه سبزرنگ به چشم می‌خورد. انگار که گروه کانه‌های فلزی یک تنه می‌خواهد شاخص بورس را صعودی نگه دارد.

اغلب لیدرهای این گروه که حالا با بیشترین آمار معاملات به برترین گروه صنعت تبدیل شده‌اند، صف خرید دارند و از جمله آنها می‌توان به ومعادن، کگل، کچاد، کدما و کگهر اشاره کرد.

در گروه فلزات اساسی ذوب شگفتی‌ساز شده و در آستانه صف خرید قرار دارد. فولاد درجا می‌زند و فملی همچنان متوقف است.

وضعیت نمادهای فلزی

دیگر نمادهای فلزی هم چندان شرایط مساعدی ندارند. در بین محصولات شیمیایی، سه نماد جم‌پیلن، نوری و شاراک با صف خرید سنگین شگفتی‌ساز شده‌اند، اما دیگر نمادها آنها ر اهمراهی نمی‌کنند.

بوعلی، پترول، شگویا و شغدیر گام‌های کوتاه صعودی برداشته‌اند و نمادهای کوچکتر عموما نزولی هستند.

در بین ETFها، اغلب صندوق‌های سهامی نزدیک قیمت روز قبل معامله می‌شوند و پالایش و دارا یکم حدود یک درصد ارزش خود را از دست داده‌اند. گروه مواد غذایی دو پاره شده و نیمی از نمادها مثل غگل، غچین، غبشهر و غنوش به روند صعودی روز قبل ادامه می‌دهند اما نصف دیگر لباس قرمز به تن کرده‌اند.

گروه خودرو

گروه خودرو و ساخت قطعات شرایط چندان مناسبی ندارد و شاهد کاهش قابل توجه قیمت سهام نمادهای خساپا، خگستر و خپارس به عنوان لیدرهای گروه در غیاب خودرو هستیم.

سیمانی‌ها، دارویی‌ها، استخراج نفت و گاز، انبوه‌سازی، محصولات کانی غیر فلزی، ساخت محصلوات فلزی، محصولات کاغذی و حمل‌ و نقل از دیگر گروه‌های قرمزرنگ بازار امروز هستند. در بین گروه‌های کوچک، زراعت تنهاد گروهی است که با افزایش قیمت سهام مواجه شده است.

یک سوم نماد‌های بازار سرمایه به صف فروش رسیدند

بازگشایی نماد‌های بزرگ بانکی و پالایشگاهی برای بورس گران تمام شد. چراکه بر خلاف تصور شاهد کاهش چشمگیر قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بودیم و این اتفاق به روند نزولی شاخص دامن زد و بیش از یک سوم بازار را به صف فروش کشاند.

در ساعات پایانی معاملات امروز حدود ۲۰۵ نماد یعنی دو برابر حالت روز‌های عادی صف فروش دارند و ارزش کل صف‌ها حدود هزار میلیارد تومان است. در سوی مقابل شاهد تشکیل صف خرید به مجموع ارزش ۶۲۰ میلیارد تومان برای ۳۳ نماد هستیم.

غدام؛ همچنان صدرنشین صف‌های فروش

ارزش صف فروش سهام شرکت خوراک دام پارس در پایان معاملات امروز به ۶۲ میلیارد تومان رسید و مجددا نماد غدام در صدر فهرست سنگین‌ترین صف‌های فروش قرار گرفت. سنیر با صف ۴۲ میلیاردی در رتبه دوم و فجر با صف ۳۸ میلیاردی در رتبه سوم ایستاده‌اند.

بکاب، کترام، حپترو، زماهان، قشهد، کتوکا، خگستر و لطیف از دیگر نماد‌های دارای صف فروش سنگین در بازار امروز هستند.

شاراک؛ سنگین‌ترین صف خرید بازار

بعد از صف خرید فوق سنگین عرضه اولیه سپید که در ساعات پایانی معاملات به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است، شاراک با ۱۷۷ میلیارد تومانی به عنوان سنگین‌ترین صف خرید شناخته می‌شود. بپاس هم با اختلاف زیاد و صف ۲۲ میلیاردی در رتبه بعدی قرار دارد.

امروز وپخش، کدما، خپویش، وبهمن و همراه با وجود کاهش شاخص کل صف خرید قابل توجهی داشتند.

کاهش ۸.۴ هزار واحدی شاخص بورس بعد بازگشایی لیدر‌ها

شاخص کل بورس تهران که صبح امروز کارش را با رشد پنج هزار واحدی آغاز کرده بود، در ادامه با بازگشایی ناامیدکننده نماد‌های بزرگ مثل بانک‌ها و پالایشگاه‌ها روند نزولی به خود گرفت و تا پایان معاملات امروز سه‌شنبه پنجم مردادماه با کاهش هشت هزار و ۴۰۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۱۴ هزار و ۹۵۳ واحد رسید.

امروز کگل، کچاد و وامید نهایت تلاش خود را برای سبز نگه داشتن شاخص کل به خرج دادند، اما زور نماد‌های قرمزرنگ که در صدر آن‌ها فولاد، شستا، شپنا و شتران قرار داشتند، بیشتر بود و در نهایت شاخص کل ۶۳ صدم درصد کاهش پیدا کرد.

کاهش ۱.۵۲ درصدی شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد شرایط برای شرکت‌های کوچک به مراتب سخت‌تر از شرکت‌های بزرگ و نماد‌های شاخص‌ساز بوده است.

دو پدیده نوظهور در بورس تهران

معاملات روز گذشته تالار شیشه‌ای در پی صحبت‌های امیدوار‌کننده رئیس‌جمهور در دوشنبه شب، در مسیری مثبت دنبال شد تا در نهایت شاخص بازار سرمایه با روندی نسبتا مطلوب درآستانه ورود به کانال 72 هزار واحدی متوقف شود و بار دیگر بسیاری از سهامداران و معامله‌گران، امیدوار به رشد قیمت سهام شرکت‌های بورسی باشند.

بورس

دنیای اقتصاد نوشت:این در حالی است که بازار در وضعیت باثباتی به سر می‌برد، به‌طوری‌که دامنه نوسان شاخص کل بورس در مدت یک ماه در حد 12/0درصد بوده که تقریبا در حداقل‌های تغییر شاخص محسوب می‌شود. کارشناسان وضعیت حرکتی شاخص را که در مدتی در حدود 2 ماه در کانال 71 هزار واحد درجا می‌زند مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند وضعیت باثبات بورس به خودی خود شرایط خوبی را گوشزد می‌کند و یکی از پدیده‌های جدید در بورس تهران محسوب می‌شود. در جریان داد و ستدهای روز گذشته بورس تهران، شاخص کل با رشدی 102 واحدی متغیرهای این بازار را سبز‌پوش کرد و با توقف در محدوده 71 هزار و 893 واحدی کمی تا رسیدن به مرز 72 هزار واحدی ایستاد. دیگر اتفاق خوشایند بازار رشد حجم و ارزش معاملات بود؛ در این روز بیش از 513 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش یک هزار و 431 میلیارد ريال مبادله شد که در مقایسه با روزقبل رشد 68 درصدی حجم و 58 درصدی ارزش را به ثبت رساند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، صحبت‌های دوشنبه‌شب رئیس‌جمهور بار دیگر اهالی بازار را به وضعیت آینده سیاسی و اقتصادی کشور امیدوار کرد؛ البته همچنان به دلیل کمبود نقدینگی در بازار نمادهای بزرگ برای صعود دست دست می‌کنند و در‌واقع گروه‌ها و نماد‌های بزرگ صحنه را خالی کرده و این کوچک‌ترها هستند که سکان هدایت بازار را در دست دارند که این امر پدیده دوم نوظهور در بازار سهام کشور است. البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که در حال حاضر کلیت بازار و همچنین سهام وزن‌دار بازار چندان جذابیتی برای سهامداران و سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کنند و همچنان سرمایه‌گذاران به دنبال نوسان‌گیری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستند که این موضوع باعث شده است تا سرمایه‌گذاران به سمت شرکت‌های کوچک‌تر که نوسان‌پذیری قوی‌تری را در خود دارند، حرکت کنند و این موضوع باعث چرخش نگاه بازار به سمت سهام کوچک شده و لیدرها جای خود را به تازه نفس‌ها داده‌اند. چرخش عنوان لیدری بورس میان صنایع مختلف و روند نوسانی بازار سهام متاثر از چند عامل است که از‌جمله این عوامل می‌توان به افزایش تعداد اخبار و شایعات منتشر‌شده پیرامون وضعیت گروه‌های مختلف اشاره کرد. اما آنچه از روند کنونی بازار سهام می‌توان دریافت، اطمینان سرمایه‌گذاران و سهامداران نسبت به پتانسیل‌های بورس جهت اعطای بازدهی مثبت و مناسب به آنها ناشی از چشم‌انداز مثبت پیش روی نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 و کاهش شدت تحریم‌های اعمالی است، به گونه‌ای که این امر موجب ماندگاری حجم نقدینگی وارد شده به بورس و جابه‌جایی عنوان لیدری بازار در میان گروه‌های مختلف شده است.
اما در مجموع بازار سهام همچنان با حجم پایین معاملات دست و پنجه نرم می‌کند و این امر در بورس و فرابورس به وضوح قابل مشاهده است. در این شرایط گرچه در برخی شرکت‌ها افزایش قیمت سهام و تشکیل صف‌های خرید به چشم می‌خورد؛ اما مسلم است که هنوز اقبال و اطمینان لازم به بازار سرمایه بازنگشته و این خود عامل اصلی است برای کمرنگ شدن نقش لیدرهای اصلی بازار و باید منتظر بود که این ویژگی دوباره چه زمانی به بزرگان بورس برمی‌گردد تا در پی آن بازیگران بازار نیز شاهد اعمال اثر روند معاملات پرقدرت آنها بر کلیت بازار و همچنین سایر سهام قابل معامله در بورس باشند. با این حال باید گفت که اکثر نمادهای بازار خصوصا نمادهای بزرگ با دید میان‌مدت و بلند‌مدت، فرصت خرید هستند. یکی از گروه‌هایی که به‌عنوان لیدر روز گذشته بازار هم مطرح بود گروه حمل و نقل و کشتیرانی است؛ در واقع این گروه با توجه به اخبار منتشره‌ای در گذشته درخصوص حذف برخی محدودیت‌های تحریمی مورد توجه قرار گرفت و هم اکنون نیز این نوسان‌ها در برخی موارد ادامه دارد. با این حال عملکرد خوبی نیز این مدت از شرکت‌های حمل‌و‌نقل به‌خصوص دریایی‌ها دیده شده است که این امر با توجه به مهلتی صورت گرفته که مذاکره‌کنندگان درخصوص حذف برخی از تحریم‌ها در توافق‌های قبلی گرفته بودند و این امر نیز به افزایش میزان واردات و صادرات محصولات از طریق بنادر منجر شده است. در این مدت حسینا، حکشتی، توریل و حفارس تقاضاهای خوبی را به سمت خود جلب کردند و توانستند حداکثر افزایش قیمت را از آن خود کنند؛ به‌طوری‌که روز گذشته «حکشتی» بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص ایجاد کرد. برخی شایعات نیز در مورد حسینا شنیده شده که از تعدیل‌های مثبت در گزارش‌های 6 ماهه تا حدود 20 درصد هم سخن به میان آوردند. خودرویی‌ها نیز از جمله ایران خودرو و سایپا به همراه نمادهای بانکی «وبصادر» و «ونوین» از دیگر لیدرهای دیروز بودند که نه‌تنها به رشد هر چه بیشتر شاخص کمک کردند، بلکه به‌عنوان برترین صنایع شناخته شدند؛ خودرویی‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین صنایع بازار قرار گرفتند، گروه مالی و بانک‌ها نیز در رده‌های دوم و سوم نشستند.

امیدواری به صحبت‌های رئیس‌جمهور
مدیر عملیات کارگزاری آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، صحبت‌های دوشنبه شب رئیس‌جمهور را بسیار امیدوار‌کننده دانست و گفت: بر‌اساس این صحبت‌ها می‌توان فضای
پیش روی کسب و کار را روشن قلمداد کرد، به‌خصوص که ایشان رسیدن به توافق هسته‌ای تا پایان مدت باقیمانده را قابل حصول دانستند؛ تسلط ایشان بر مسائل سیاسی و اقتصادی روز در کنار توجه به بعد حقوقی مسائل مطرح شده بسیار مشهود است، هر چند برای خروج از شرایط فعلی نیاز به زمان بیشتری است که به نظر می‌رسد همچنان دولت و مجلس در بخش‌هایی اختلاف نظرهای جدی دارند که در اجرایی شدن بسته خروج از رکود دولت شاهد آن بودیم و این به تعویق افتادن‌ها در شرایط رکودی که فشار زیادی روی صنایع هست، نکته منفی در بردارد. حسین صالحی در ادامه افزود: در حال حاضر به آهستگی شاهد ورود پول جدید به بازار سرمایه هستیم، البته بیشتر از اینکه این پول از سوی مردم صورت گیرد از سوی نهادهای شبه‌دولتی و با هدف حمایت از بازار در حال شکل‌گیری است؛ از سوی دیگر با رسیدن به کف‌های بسیاری از سهام (البته قیمت‌های کف با اطلاعات فعلی زیرا اگر به توافق سیاسی نرسیم، بازار به راحتی بازهم خواهد ریخت) نه تنها از فشار فروش‌ها کم شده، بلکه نسبت بازدهی به ریسک خرید‌ها را جذاب‌تر کرده است. بنا به عقیده صالحی گزارش‌های 6 ماهه باتوجه به رکود داخلی و شرایط بین‌المللی، گزارش‌های جذابی نخواهد بود و اگر شرکت هم گزارش خوبی داشته باشد، در «پی بر ‌ای» فعلی لحاظ شده است، اما به هر ترتیب بازهم شاهد تثبیت قیمت‌های کف برای سهام بنیادی موجود خواهیم بود و در واقع بازار منتظر خبرهای خوب برای شروع رشد است البته چنانچه افت جهانی قیمت نفت و کاهش نرخ رشد اقتصادی چین نبود، رشد بازار بورس درجا می‌زند؟ راحت‌تر و سریع‌تر رخ می‌داد. وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت تصمیمات منطقی می‌گیرد که در کل در رشد «پی بر ‌ای» بلندمدت بازار تاثیر آن را خواهیم دید، اما این تصمیمات در کوتاه مدت به‌خصوص به‌دلیل اینکه شرکت‌ها پتانسیل رشد سودآوری چندانی در سال جاری نخواهند داشت، برای سرمایه‌گذاران خیلی خوشایند نبوده است و منوط کردن تصمیمات اساسی به تحولات سیاسی، سبب افزایش ریسک سیستماتیک بازار شده است که در کوتاه مدت به دلیل بالابودن نرخ سود بدون ریسک بالا اجازه رشد پی بر ‌ای را به بازار نمی‌دهد؛ بنابراین باید انتظارات منطقی از بازدهی بورس در سال جاری داشت. صالحی خاطر‌نشان کرد: امیدواریم قبل از تهیه بودجه سال 94 و ارائه آن به مجلس به‌خصوص در بخش‌های مرتبط با صنایع حتما از فعالان بورس نیز در تصمیمات نظرسنجی شود؛ همین‌طور کارگروه‌هایی برای تاثیر این تصمیمات بر بازار سرمایه تشکیل گردد. نباید فراموش کنیم که استارت ریزش بازار در کنار عوامل زیادی که از منظرهای مختلف می‌توان اشاره کرد، با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حقوق مالکانه معادن در مجلس شکل گرفت.

در بازار چه گذشت؟
روند صعودی شاخص کل بورس از ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته با شیب تندی آغاز شد که هر چند نمادهای ارتباطات سیار و هلدینگ خلیج فارس کمی از سرعت رشد آن را کاهش دادند؛ اما در نهایت تاثیر مثبت کشتیرانی، ایران خودرو، بانک صادرات، بانک اقتصاد نوین و سایپا به افزایش 14/0 درصدی نماگر بازار منجر شد. همچنین در این روز شاخص بازار اول در حالی رشد 127 واحدی را ثبت کرد که شاخص بازار دوم 137 واحد نزولی شد، شاخص صنعت نیز 51 واحد رشد کرد. همچنین در بازار دیروز داروسازی امین، نورد آلومینیوم، تولیدی مهرام، تولیدی شیشه رازی، تامین ماسه ریخته‌گری، نوسازی و ساختمان تهران و صنایع خاک چینی ایران با بیشترین رشد قیمت در صدر جدول معاملات قرار گرفتند. در سوی دیگر بازار لبنیات پاک، بین‌المللی محصولات پارس، قند ثابت خراسان، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، سامان گستر اصفهان، کاشی نیلو و کاشی سعدی با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند. همچنین سنگین‌ترین صف‌های خرید متعلق به نمادهای سرمایه‌گذاری سایپا، شیشه رازی، فولاد آلیاژی ایران، لیزینگ رایان سایپا، سرمایه‌گذاری آتی دماوند، ایران‌خودرو و ایران دارو بود. در مقابل سنگین‌ترین صف‌های فروش به نمادهای کاغذ‌سازی کاوه، سیمان مازنداران، فولاد امیر‌کبیر کاشان، صنعتی آما، پارس پامچال، پارس الکتریک و داملران تعلق داشت.

اصطلاح کف سازی در بورس و خشک شدن سهام به چه معناست؟

حتماً اصطلاح کف‌ سازی در بورس و خشک شدن سهام را در برخی تحلیل‌ها شنیده‌اید. شاید شنیده باشید که می‌گویند فلان سهم خشک شده و یا سهمی کف‌سازی کرده است و آماده‌ی صعود است. آیا می‌دانید که منظور از این اصطلاحات چیست؟ چطور می‌توان فهمید که سهمی پس از اصلاح زمانی و یا قیمتی، کف‌سازی لازم را انجام داده است و می‌توان شاهد رشد قیمتی در آن بود؟ برای دانستن پاسخ، این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ ، فیلتر شناسایی سهام خشک شده و تشخیص کف سازی در بورس را برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم.

شناسایی سهام خشک شده و کف سازی در بورس

شناسایی سهام خشک شده و کف سازی در بورس

شناسایی سهام خشک شده و کف سازی در بورس

منظور از سهم‌های خشک، سهم‌هایی هستند که قیمتشان برای مدتی در یک کانال خاص درجا می‌زند. سهام‌های خشک‌شده با حرکات خنثی و کسل‌کننده، بارها در یک کف قیمتی نوسان می‌کنند و سهام‌داران را کلافه خواهند کرد. در این حالت نه خریدار سود می‌کند و نه فروشنده می‌تواند سهامش را در قیمت‌های بالا به فروش برساند. هرگاه سهم از نوسان‌گیرها و سهام‌داران دست‌پاچه و بی‌طاقت خالی شود و دیگر کسی در آن قیمت فروشنده نباشد، می‌گوییم سهم خشک شده است. در این حالت، سهم توانایی رشد و افزایش را ندارد. برای تشخیص این موضوع باید به حجم معاملات در انتهای روند نزولی نگاه کنیم. زیرا حجم معاملات بالا در انتهاي روند نزولي حاکی از خروج فروشنده‌ها و ورود سهامداران جديد است. وقتی در قیمت فعلی سهامداران تمایل به سهامداری و حفظ سهام داشته باشند یعنی سهم جای رشد و صعود داشته و به اصطلاح کف سازی در بورس انجام شده است.

هدف از خشک کردن سهام چیست؟

این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر قرار بود سهم شما ریزش کند دیگر نیازی به کف سازی نبود. خشک کردن سهام و کف سازی در بورس با اهداف مختلفی انجام می‌شود. از جمله این اهداف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • وارد شدن حجم مشکوک به سهم و رشد سهم
  • جمع کردن سهام سهام‌داران در قیمت‌های جذاب و پایین با خسته‌کردن آن‌ها و ترغیب آن‌ها به فروش
  • بازیگران سهم با خشک کردن سهام می‌خواهند افراد هیجانی و کم‌تحمل از سهم خارج شوند تا عمده‌ی سهم دست بازیگران، حقوقی‌ها و افراد صبور و با تجربه‌ی حقیقی بیفتد.
  • زمانی‌که سهامدار عمده و بازیگر نماد را در یک قیمت خاص خشک و کف سازی می‌کند،تنها یک هدف دارد. آن هم رسیدن به نقدینگی لازم برای جمع‌آوری سهم می‌باشد.
  • درجازدن سهم برای کف سازی در بورس و جمع کردن حجم دلخواه از سهم؛ بازیگر با معطل نگه‌داشتن سهامدار قصد دارد تا خودش را به موعد سررسید نقدینگی از محل دیگر برساند. پس درجا زدن سهم فقط یک معنی دارد. آن هم کف سازی است و کف سازی هم به معنای آماده شدن برای صعود می‌باشد.

نحوه شناسایی سهام خشک چگونه است؟

نحوه شناسایی سهام خشک

نحوه شناسایی سهام خشک

جهت پیدا کردن سهم خشک باید به دنبال نمادی باشید که در طی یک الی سه ماه گذشته روند صعودی نداشته باشد. با استفاده از فیلتر مخصوص به سهام‌های خشک شده می‌توانید این سهم‌ها را پیدا کنید. در روش دیگر می‌توانید در پی سهامی باشید که در ۳ ماه گذشته حداکثر ۱۰ درصد رشد داشته است. این‌گونه سهم‌ها را به خاطر بسپارید. در نهایت زمانی‌که قیمت سهم حدود ۱۰درصد بالاتر از کف قیمت شناسایی شده در حال معامله بود، ورود کرده و تا حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت با سهم باشید. در شرایط متعادل بازار بهترین وقت برای ورود به یک سهم زمانی است که سهم خشک شده و کف سازی در بورس انجام شده است. در این موقعیت پس از خرید به همراه پول هوشمند، صبور باشید و عجله نکنید تا سود کافی ببرید و با خارج شدن پول هوشمند شما هم از سهم خارج شوید که متضرر نشوید.

چگونه کف سازی در بورس را تشخیص دهیم؟

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، حجم بالای معاملات در انتهای روند نزولی نشان از خروج فروشنده‌ها و ورود سهامداران جدید می‌باشد. به ‌عنوان مثال سهامی که معاملات روزانه‌ی آن به طور متوسط یک میلیون و دویست سهم می‌باشد و در انتهای روند نزولی شاهد آن خواهیم بود که چیزی بیشتر از ۶۰۰۰ سهم معامله نشده است! این بدان معناست که احتمال ریزش و یا وارد شدن به فاز خنثی وجود دارد. اگر رشدی هم اتفاق بیفتد، فوراً ریزش خواهد کرد و احتمال بازگشت به روند نزولی بسیار زیاد است. بنابراین حجم بالای معاملات در پایین‌ترین قیمت، یکی از فاکتورهای مهمی است که به ما سیگنال ورود صادر می‌کند. ممکن است این اتفاق پس از یک اصلاح زمانی انجام گیرد. البته در پروسه‌ی کف سازی در بورس باید بازی حقوقی‌ها را در نظر گرفت. یعنی بررسی نمایید که این حجم معاملات بر اثر جابه‌جایی سهام بين سهامداران حقوقی نباشد.

با توجه به موارد فوق، هر موقع و در هر سهمی که دیدید درجا زدن سهام شما را خسته‌ کرده است، ناامید نشوید. چرا که بازیگر می‌خواهد حوصله‌تان سر رود و سهامتان را صاحب شود! کافی است لبخندی بزنید و دو دستی سهامتان را بچسبید. وگرنه در آینده‌ای نزدیک شاهد از دست رفتن سودی که حقتان است، خواهید شد. این را هم فراموش نکنید که در هیچ کجای علم بورس و بازار سرمایه و در هیچ جای دنیا واژه‌ی «سقف‌ سازی» وجود ندارد. پس طبیعتاً کف سازی در بورس مفهوم مثبتی دارد و باید آن را به فال نیک گرفت!

سخن آخر

در این مقاله از سایت استخدام و آموزش چراغ سهام خشک شده و کف سازی در بورس را مورد بررسی قرار دادیم. تمام سرمایه‌گذاران بازار بورس به خوبی می‌دانند که پس از خرید سهام باید با روش‌های تحلیل آن را آنالیز کنند. آنها باید بتوانند با استفاده از تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت سهام را شناسایی کنند. نیاز به بررسی این موضوع می‌باشد که آيا كساني كه قصد فروش و خروج در محدوده‌ی حمايتی داشتند، موفق به فروش و خروج از سهم شده‌اند و یا هنوز فروشنده‌های زيادی در آن قيمت هستند. هرگاه فروشنده‌هایی برای فروش مصّر باشند اما موفق به فروش و خروج از سهم نشوند، یعنی آن سهم توانایی افزایش قیمت را نداشته است. در این مطلب توضیح دادیم که چطور پس از اصلاح زمانی و یا قیمتی کف سازی در بورس انجام شده است و سهم آماده‌ی روند صعودی می‌باشد.

امیدواریم این مقاله به شما برای آشنایی با مفهوم کف سازی در بورس و تشخیص سهام خشک شده کمک کند. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام قصد دارد تا با بیان نکات آموزشی مهم و کاربردی بورس به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در این بازار کمک کند.

دومین روز مثبت بورس / شاخص همچنان درجا می‌زند

دومین روز مثبت بورس / شاخص همچنان درجا می‌زند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص بورس تهران در ادامه نوساناتی که در هفته جاری تجربه کرده‌، دومین روز مثبت خود را به ثبت رساند ولی همچنان شاخص در ارقام 54 هزار واحد بالا و پایین می‌شود تا شاید خبری بتواند بورس تهران را مجدد به دوران رونق خود برگرداند. البته درجا زدن شاخص در این روز ها به دلیل پشت سر گذاشتن رکورد‌هایی است که در هفته‌های گذشته داشت و اینروزها در حال استراحت است.

بر اساس این گزارش، اخرین روز کاری این هفته برای بورس تهران با 197 واحد رشد همراه بود که به دلیل اثر شرکت‌های مپنا، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک کارآفرین، بانک تجارت، توسعه ملی، صندوق بازنشستگی است. البته بر اساس گفته کارشناسان درست است شاخص امروز و دو روز گذشته مثبت بود ولی این بیانگر کلیت بازار است زیرا بر خلاف رشد کلی، قیمت سهام برخی شرکت‌ها منفی است و همان طور که گفته شد این اصلاح قیمتی یک امر طبیعی محسوب می‌‌شود.

همچنین یکی از دلایلی که ممکن است در روند سکون شاخص تأثیر گذار باشد بسته بودن نماد برخی شرکت‌ها به دلیل برگزاری مجامع سالیانه است. البته ارزش بازار نیز تحت تأثیر این استراحت، به 264 هزار و 318 میلیارد تومان کاهش یافته در حالی که به بیش از 268 هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود.

به گزارش تسنیم، بورس تهران در هفته جاری سه روز منفی و دو روز مثبت را پشت سر گذاشت و تنها در کانال 54 هزار واحد در نوسان بود.البته آخرین رکوردی که شاخص به نام خود ثبت کرد چهارشنبه هفته گذشته بود ولی شنبه هفته جاری از اینرقم عقب نشینی کرد.

امروز بورس تهران با 197 واحد رشد به 54 هزار و 433 واحد رسید و با ثبت این رکورد به کار خود پایان داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.