انواع اوراق قرضه آمریکا


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس و ‌آموزش صفر تا صد آن پیشنهاد می‌شود به کلیپ های آموزشی آکادمی بورس حامد کامرانی مراجعه کنید.

اوراق قرضه (Bond) چیست؟

رابطه و رشته اوراق بهادار (Bond) :

ما سعی داریم در این مقاله به طور تخصصی در مورد اوراق قرضه رابطه و رشته آن و سوال متداول که در ذهن در مورد اوراق قرضه دارید به شما پاسخی کوتاه و کامل خدمت شما عرض کنیم پس در ادامه این مطلب با ما در همراه باشید.

اوراق قرضه (Bond) چیست؟

اوراق قرضه ابزاری با درآمد ثابت است که نشان دهنده وامی است که توسط یک سرمایه گذار به وام گیرنده (معمولاً شرکتی یا دولتی) پرداخت می‌شود. می‌توان یک اوراق قرضه را به عنوان قرضه بین وام دهنده و وام گیرنده در نظر گرفت که شامل جزئیات وام و پرداخت های آن است. اوراق قرضه توسط شرکت ها ، شهرداری ها ، ایالت ها و دولت های مستقل برای تأمین اعتبار پروژه ها و عملیات استفاده می شود. صاحبان اوراق بدهکار ، بدهکاران ، یا طلبکاران ناشر است. جزئیات اوراق قرضه شامل تاریخ پایان زمانی است که اصل وام به صاحب اوراق قرضه پرداخت می‌شود و معمولاً شامل شرایط پرداخت سود متغیر یا ثابت است که توسط وام گیرنده پرداخت می‌شود.

ناشران اوراق قرضه :

دولت ها (در تمام سطوح) و شرکت ها معمولاً برای گرفتن وام از اوراق قرضه استفاده می‌کنند. دولت ها نیاز به تأمین اعتبار جاده ها ، مدارس ، سدها یا سایر زیرساخت ها دارند. هزینه ناگهانی جنگ نیز ممکن است نیاز به جمع آوری سرمایه را ایجاب کند.

به همین ترتیب ، شرکت ها اغلب برای رشد تجارت خود ، خرید املاک و تجهیزات ، انجام پروژه های سودآور ، تحقیق و توسعه یا استخدام کارمندان ، وام می‌گیرند . مشكلی كه سازمانهای بزرگ با آن روبرو است كه ، آنها معمولاً به مراتب بیشتر از مبلغی كه بانك متوسط ​​تأمین می‌كند نیاز دارند. اوراق قرضه با اجازه دادن به بسیاری از سرمایه گذاران فردی که نقش وام دهنده را بر عهده دارند ، یک راه حل ارائه می‌دهند. در واقع ، بازارهای بدهی عمومی به هزاران سرمایه گذار انواع اوراق قرضه آمریکا اجازه می‌دهد که هر کدام بخشی از سرمایه مورد نیاز را وام دهند. علاوه بر این ، بازارها به وام دهندگان اجازه می‌دهند که اوراق قرضه خود را به سرمایه گذاران دیگر بفروشند یا از افراد دیگر اوراق قرضه بخرند – مدتها پس از جذب سرمایه اصلی توسط سازمان صادر کننده.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس و ‌آموزش صفر تا صد آن پیشنهاد می‌شود به کلیپ های آموزشی آکادمی بورس حامد کامرانی مراجعه کنید.

نحوه کار با اوراق قرضه :

به اوراق قرضه معمولاً به عنوان اوراق بهادار با درآمد ثابت گفته می شود و یکی از سه کلاس دارایی است که سرمایه گذاران معمولاً با سهام ( سهام ) و معادل نقدی آن آشنا شدید.

بسیاری از اوراق قرضه شرکتی و دولتی به صورت عمومی معامله می شوند. دیگران انواع اوراق قرضه آمریکا فقط بدون نسخه ( OTC ) یا به طور خصوصی بین وام گیرنده و وام دهنده معامله می شوند .

هنگامی که شرکت ها یا نهادهای دیگر برای تأمین مالی پروژه های جدید ، حفظ عملیات مداوم یا تأمین مالی مجدد بدهی های موجود به جمع آوری پول نیاز دارند ، ممکن است مستقیماً به سرمایه گذاران اوراق قرضه بدهند. وام گیرنده (ناشر) اوراق قرضه ای را منتشر می کند که شامل شرایط وام ، پرداخت سود پرداختی و زمان بازپرداخت وجوه وام (اصل اوراق) است ( تاریخ سررسید ). پرداخت سود (کوپن) بخشی از بازدهی است که دارندگان اوراق قرضه بابت وام وجوه خود به ناشر کسب می کنند. نرخ سود تعیین کننده پرداخت را نرخ کوپن می نامند .

قیمت اولیه ترین اوراق قرضه معمولا در مجموعه ای همتراز ، معمولا ۲۳۹۰۰۰۰۰ ریال یا ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال مبلغ اسمی در هر باند فردی. قیمت واقعی اوراق بهادار به عوامل مختلفی بستگی دارد: کیفیت اعتباری ناشر ، مدت زمان انقضا و نرخ کوپن در مقایسه با شرایط نرخ بهره عمومی در آن زمان. ارزش اسمی اوراق همان چیزی است انواع اوراق قرضه آمریکا که پس از بلوغ اوراق قرضه به وام گیرنده بازپرداخت می شود.

بیشتر اوراق پس از انتشار توسط دارنده اوراق بهادار به سرمایه گذاران دیگر قابل فروش است. به عبارت دیگر ، یک سرمایه گذار اوراق قرضه لازم نیست که یک اوراق قرضه را تا تاریخ سررسید آن نگه دارد . همچنین خرید مجدد اوراق قرضه توسط وام گیرنده در صورت کاهش نرخ بهره یا بهبود اعتبار وام گیرنده معمول است و می تواند اوراق قرضه جدید را با هزینه کمتری منتشر کند.

خصوصیات اوراق قرضه :

 • ارزش اسمی مبلغ پولی است که ، اوراق قرضه در سررسید ارزش آن را خواهد داشت. این مبلغ همچنین مقدار مرجعی است که ناشر اوراق قرضه هنگام محاسبه پرداخت سود استفاده می کند. به عنوان مثال ، بگویید سرمایه گذار یک اوراق قرضه را با حق بیمه ۲۶۰۵۱۰۰۰۰ ریال خریداری می کند و سرمایه گذار دیگری بعداً وقتی با تخفیف ۲۳۴۲۲۰۰۰۰ ریال معامله می کند ، همان اوراق را خریداری می‌کند. با سررسید اوراق ، هر دو سرمایه گذار ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش اسمی اوراق دریافت می‌کنند.
 • نرخ کوپن نرخ بهره ای است که ناشر اوراق قرضه با ارزش اسمی اوراق پرداخت خواهد کرد ، که به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، نرخ کوپن 5٪ به این معنی است که دارندگان اوراق قرضه هر ساله 5٪ x ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش اسمی = ۱۱۹۵۰۰۰۰ ریال دریافت می‌کنند.
 • تاریخ کوپن ، تاریخی است که ناشر اوراق قرضه در آن سود پرداخت می کند. پرداختها در هر بازه زمانی امکان پذیر است ، اما استاندارد پرداختهای شش ساله است.
 • تاریخ سررسید تاریخی است که اوراق به بلوغ می رسد و ناشر اوراق بهادار ارزش اسنادی را به دارنده اوراق پرداخت می کند.
 • قیمت انتشار قیمتی است که ناشر اوراق در اصل اوراق را می فروشد.

دسته بندی اوراق قرضه :

چهار دسته اصلی اوراق قرضه در بازارها به فروش می‌رسد. با این حال ، ممکن است در برخی از سیستم عامل ها اوراق قرضه خارجی منتشر شده توسط شرکت ها و دولت ها را نیز مشاهده کنید.

اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت شرکت ها منتشر می شود. شرکت ها بیشتر از اینکه به دنبال وام بانکی برای تأمین مالی بدهی باشند ، اوراق قرضه منتشر می‌کنند زیرا بازارهای اوراق قرضه شرایط مطلوبتری و نرخ بهره کمتری را ارائه می‌دهند.

اوراق قرضه شهداری :

اوراق قرضه شهرداری توسط ایالت ها و شهرداری ها منتشر می شود. برخی از اوراق قرضه شهرداری درآمد کوپن بدون مالیات را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.

بررسی فقهی سود بازار سرمایه (بورس)

بازار سرمایه (بورس) یکی از ارکان مهم اقتصاد جامعه است که از آن به عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌شود. بازار بورس، امروزه در بر دارنده یکسری معاملات گوناگون است که در اقتصاد آثار فراوانی دارد. خرید و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهیز پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری بلند مدت می‌شود. آثار مهم و تعیین کننده بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقق بازارهای بزرگ بورس در مناطق اروپا، آمریکا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهای بورس، نبض اقتصاد جهانی است؛ به گونه ای که کم‌ترین نابسامانی در امور اقتصادی به سرعت، بازارهای بورس را به انواع اوراق قرضه آمریکا تپش وا می‌دارد و میلیاردها «دلار»، «یورو» یا «ین» را به ضرر یا به نفع افراد و مؤسسه ها جابه جا می‌کند. بازار بورس، نهاد جدیدی است که در دهه‌های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است و با برخورداری از تجهیزات الکترونیکی و به‌کارگیری سیستم‌های رایانه ای و اینترنتی، هزاران معامله را در اندک زمانی بین افرادی که درنقاط گوناگون جهان به سر می­برند، انجام می دهد. کشورهای اسلامی نیز به تدریج در بازارهای بورس جهان شرکت کرده، سرمایه های خود را به خرید سهام، اوراق قرضه و غیر آن اختصاص می­دهند. ورود ابزارهای جدید برای انجام «مبادلات کالادرزمان آینده با نرخ معین» و اهمیت نفت در قرن بیستم، اوراق مربوط به خرید و فروش نفت را جزء مهم ترین اوراق بهادار قرار داده است. لزوم تطابق معامله‌های بازار بورس با قواعد شرعی، اندیشه وران مسلمان را واداشته تا درباره معامله‌های بازارسرمایه بررسی‌هایی فقهی را انجام دهند. با توجه به صحت معاطات و لزوم آن طبق رأی متأخران، بحث صحت خرید و فروش سهام امروزه مسلم است؛ اما در بازارهای بورس جهان، افزون بر سهام عادی و سهام ممتاز انواع اوراق قرضه دولتی و شرکتی، اوراق اختیار خرید و فروش، قراردادهای تحویل آتی خاص و یکسان درباره کالاهای اساسی مثل نفت، طلا و غیرآن مبادله می‌شود. مقاله حاضر می‌کوشد تا اوراق پیشین را تعریف کند؛ سپس مباحث فقهی مربوط به آن را مطرح و صحت و سقم آن را روشن سازد.

بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲

بررسی بازار رمزارزها در سال 2022

با بررسی بازارهای مالی، به ویژه بازارهای سهام، متوجه می‌شویم که این بازار در حال رکود و سقوط است، به همین دلیل برخی معتقدند که بازار ارز دیجیتال و خرید ارز دیجیتال می‌تواند در سال آینده شانس این را داشته باشد که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری باشد. در این مقاله بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ را بررسی می‌کنیم.

کریپتوکارنسی در اوج

تراویس کلاینگ (Travis Kling) که مدیر پورتفولیوی سابق سهام بوده است، در حال حاضر مدیر شرکت مدیریت سرمایه ارزهای دیجیتال است. کلاینگ اخیراً در توییتر خود نوشته است:

«بازار کریپتوکارنسی هرگز در برهه زمانی که بازارهای مالی رو به افول بوده‌اند، وجود نداشته است.»

بیت کوین در بازاری به دنیا معرفی شد که تمام کشورهای دنیا در جهت استفاده از سیاست های پولی انبساطی بوده‌اند و تمام شدن آن دوران می‌تواند منشا درد در اقتصاد باشد.و این شانس بزرگی است که ارزهای دیجیتال بتوانند در سال ۲۰۲۲ بهتر از سایر دارایی ها عمل کنند.

دولت ایالات متحده آمریکا حدود ده سال است که شروع به سیاست پولی انبساطی کرده است و نرخ بهره را پایین نگه داشته‌ است و چند میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی را خریداری نموده است. این حرکت به طور بالقوه آمریکا را از رکود بزرگ حفظ کرد و سایر اقتصادهای جهانی به دنبال خرید اوراق قرضه و افزایش نقدینگی بازار به منظور رشد اقتصادی بوده‌اند.

آیا سیاست‌های پولی انقباضی در دنیا می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران باشد تا به سمت ارزهای دیجیتال بیایند؟

اولین سوالی که پیش می‌اید این است که آیا آینده ارز دیجیتال روشن است؟ در اواخر سال ۲۰۱۷، آمریکا جزو اولین کشورهایی بود که به سیاست پولی انبساطی پایان داد و سیاست انقباضی را در پیش گرفت و بانک ژاپن (BOJ) و بانک مرکزی اروپا نیز اوراق قرضه دولتی عرضه کردند. اقتصاد بلومبرگ، ماه اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که بزرگترین بانک های مرکزی در جهان به طور جمعی شروع به کاهش اوراق قرضه هایی که نگه داشته بودند، کرده اند. اگرچه بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن هنوز در حال جمع‌آوری دارایی ها به جای آزاد سازی آن‌ها هستند.

با پیشرویی آمریکا در مسیر سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره در این کشور می‌توان نشانه هایی از آزادسازی افتصاد از نظر مداخله بانک مرکزی در نظر گرفت. همین موضوع همراه با عوامل دیگر موجب ترس از رکود جهانی و تاثیر بر بازارهای جهانی دارایی‌ها می‌شود.

آینده ارزهای دیجیتال از زبان مدیر نزدک نیز جالب است. آدنا فریدمن (Adena Friedman)، رییس و مدیر ارشد بورس نزدک، بیان کرده است که ارزهای دیجیتال شایسته ارزهایی هستند که جایگاه پایداری را در آینده اقتصادی دنیا داشته باشند.

همچنین او اذعان داشته است که نزدک اعتقاد دارد که در آینده، ارز دیجیتال نقش بازی خواهد کرد و همچنین ارزهای دیجیتال را به اختراعی بزرگ و قدرتمند توصیف کرده‌ است که از خلاقیت و هوش افراد ابداع شده است.

ارز دیجیتال در سال ۲۰۰۹، درست در زمانی ظهور کرد که دولت‌ها سیاست پولی انبساطی را در پیش‌ گرفته بودند و کیلینگ (Kling) درست می‌گوید؛ ارزهای دیجیتال هرگز در بازار سنتی رو به افول قرار نگرفته اند و در سال ۲۰۲۲، پیشبینی می‌شود که بازارهای سنتی رکود را تجربه کنند و در نتیجه ارزهای دیجیتال ارزش بیشتری پیدا خواهند کرد:

این برای من کاملاً منطقی است که ارزهای دیجیتال چندین ماه قبل از بازارهای مالی دیگر کف خود را پیدا خواهند کرد.

توییت کیلینگ

بعد از توییت کلینگ و مکالمه حاصل از آن در توییتر، نظرات متفاوتی پدید آمد. برخی معتقدند که ارز دیجیتال می‌تواند همچنان سقوط کند و به عنوان بدترین طبقه دارایی به شمار آید ولی گروهی دیگر فکر می‌کنند این کلاس دارایی جدید دیجیتال، از کنترل دولت مرکزی خارج هستند و می‌توانند پیروز بازار مالی سال ۲۰۱۹ باشند.

این برگشت ممکن است هم اکنون در حال وقوع باشد؛ در حالی که هفته گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار به بازار ارز دیجیتال اضافه شده‌است ولی سایر بازارهای مالی در حال افول می‌باشند.

نقش بازی کردن ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی پرسود و قابل اطمینان در سال ۲۰۱۹ می‌تواند جایگاه کریپتوکارنسی را به عنوان بازار مالی جدید در دنیا تثبیت کند و تنها زمان است که این موضوع را مشخص خواهد‌کرد.

انواع اوراق قرضه آمریکا

راه نجات از کسری بودجه چیست؟

توضیح اجمالی: بررسی ساختار مالی کشورها تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷ (مارس ۲۰۱۹) نشان می‌دهد، میانگین جهانی سهم مانده اوراق بدهی دولتی و نهادهای مالی از کل تامین مالی حدود ۲۴٫۵ درصد است، این رقم برای کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، آمریکا، ترکیه، چین، مالزی و عربستان به ترتیب ۴۵٫۷، ۳۴٫۷، ۳۲٫۳، ۲۲٫۳، ۱۸٫۸، ۱۶٫۹ و ۷٫۵ درصد است این درحالی است که این رقم برای ایران ۳٫۵ درصد است که ظرفیت خوبی برای تامین مالی کشور است.

اگر دولت، کسری بودجه خود را با انتشار اوراق تامین نماید از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری خواهد شد و بانک مرکزی بسته به چرخه‌های حراج ، بازده و سررسید اوراق می‌تواند از رشد نقدینگی کاسته و حتی روند آن را معکوس نماید به عبارتی بانک مرکزی با انتشار و غلتاندن اوراق جدید (برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی) نقدینگی را از بازار جمع کرده و با هزینه‌کرد آن، نقدینگی را به بازار بر می‌گرداند لذا حجم نقدینگی ثابت خواهد بود. از طرفی انتشار این اوراق مانع افزایش بدهی دولت به بانک‌‌ها و بانک مرکزی و به تبع آن تعدیل افزایش پایه پولی خواهد شد.

کات کلیدی: اوراق بهادار خزانه‌داری در طبقه‌بندی اوراق بهادار قابل معامله بوده و در بازارهای خاص خود دادوستد می‌شوند و از نقدشوندگی بالا، ریسک کم و امکان معامله مکرر برخوردار هستند. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین منابع مالی بدهی‌های عمومی دولت را از طریق اوراق بهادار خزانه‌داری تامین می‌کند و از کشورهای پیشرو در طراحی انواع اوراق و الگوهای زمان‌بندی حراج است به‌طوریکه در سال ۲۰۱۸ در قالب ۲۸۴ حراج عمومی به مبلغی بالغ بر ۲/۱۰ تریلیون دلار اوراق با سررسیدهای متفاوت صادر و به سرمایه‌گذاران نهادی و حقیقی فروخته است. در ادامه انواع اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا برای الگوبرداری بومی تشریح می‌شود.

انواع اوراق بهادار خزانه‌داری: اوراق خزانه‌داری آمریکا آمیزه‌ای از اسنادخزانه (با سررسید ۴ تا ۵۲ هفته)، اوراق خزانه (با سررسید ۲ تا ۱۰ سال)، اوراق قرضه خزانه (با سررسید ۳۰ سال)، اوراق لینک شده به تورم ( با سررسید ۵، ۱۰ و ۳۰ سال) و اوراق با نرخ بهره شناور (با سررسید ۲ انواع اوراق قرضه آمریکا سال) است. چرخه‌های حراج اوراق خزانه‌داری به‌طور منظم و طبق برنامه مشخصی انجام می‌شود و به طور معمول زمان اعلامیه حراج و انتشار ۱ تا ۷ روز است.

روش‌های فروش اوراق بهادار خزانه‌داری: انتشار اوراق از طریق اعلامیه حراج (شامل جزئیات مقدار اوراق ارائه شده، تاریخ حراج، تاریخ انتشار، تاریخ سرررسید، شرایط و ضوابط ارائه اوراق، نوع حراج اعم از رقابتی یا غیررقابتی و سایر اطلاعات مرتبط) به اطلاع عموم می‌رسد و سپس خریداران می‌توانند پیشنهادهای خرید خود را به طور مستقیم، با حساب کاربری یا از طریق یک کارگزاری، فروشنده یا موسسه مالی ارائه دهند.

الگوی زمانبندی حراج اوراق بهادار خزانه‌داری: در انتشار اوراق ضروری است طیف متنوعی از اوراق متناسب با سلایق و نیازهای مختلف طراحی و ارایه شود. در این راستا در جدول زیر الگوی زمانبندی پیشنهادی برای چرخه‌های حراج انواع اوراق بهادار خزانه‌داری ایران ارائه شده است.

*در بازگشایی مجدد اوراق، بسته به سیاست پولی و مالی دولت، مبالغ اضافی از همان اوراق عرضه اولیه ارائه می‌شود و یا این اوراق با سررسید و نرخ کوپن اوراق اصلی ولی با تاریخ انتشار و قیمت خرید متفاوت، عرضه می‌شود.شایان ذکر است اگر روز انتشار پنج‌شنبه یا جمعه یا مصادف با ایام تعطیل باشد اولین روزکاری بعد اوراق صادر خواهد شد.

مهمترین حراج در اوراق بهادار خزانه‌داری، اسنادخزانه است که توانایی سنجش قدرت تقاضا و انتظارات بازار را فراهم می‌کند. این اسناد همان اوراقی است که بانک مرکزی با خرید یا فروش آن، سعی در کنترل نقدینگی و هدایت نرخ بهره بازار به سمت نرخ بهره هدف را دارد.

اوراق بهادار خزانه‌داری امکان دخالت بانک مرکزی در بازار پول را فراهم می‌‌کند به طور مثال در شرایط تورمی، فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی با نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره بین بانکی انجام می‌شود و بانکی که ذخایر اضافی دارد ترجیح می‌دهد به جای سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی، اوراق بهادار خریداری انواع اوراق قرضه آمریکا نماید.

این امر موجب کاهش عرضه پول در اقتصاد، افزایش نرخ‌‌های سود پس‌‌انداز،افزایش نرخ‌‌های بهره استقراض و افزایش نرخ‌‌های بهره وام‌‌ها می‌‌شود. از طرفی در شرایط رکودی، بانک مرکزی خرید اوراق بهادار با نرخ پایین‌تر از نرخ بهره بین بانکی را در دستور کار قرار می‌‌دهد و بانکی که اوراق بهادار دارد ترجیح می‌دهد برای سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی، اوراق خود را به فروش برساند. این موضوع موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد، کاهش نرخ‌‌های سود پس‌‌انداز، کاهش نرخ‌‌های بهره استقراض و کاهش نرخ‌‌های بهره وام‌‌ها انواع اوراق قرضه آمریکا می‌‌شود.

پیشنهادهایی برای ایران:

با توجه به اینکه در انتشار اوراق، الزامات استقراض دولت، سیاست‌های تأمین مالی، زمان و نحوه اقدام مجلس در محدودکردن بدهی‌ها، می‌تواند بر الگوی حراج تاثیر گذاشته و آن را تغییر و یا به تأخیر بیاندازد، ضروری است در این زمینه، هماهنگی لازم بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مجلس وجود داشته باشد.

بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد که قیمت‌ها قبل از حراج کاهش و پس از حراج افزایش می‌یابد لذا ضروری است ریسک‌های قیمت و سایر عوامل مخدوش کننده احتمالی که بر انتشار و مبادله اوراق در بازار اولیه یا ثانویه موثر است، شناسایی و از آنها جلوگیری شود.

انتظار بر این است که افزایش جذابیت اوراق و انجام عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی به تدریج نرخ سود را در بازار بین بانکی متاثر کند و براساس ساختار زمانی، نرخ‌های بهره بلندمدت را کاهش دهد که این امر می‌تواند سبب کاهش نرخ سود اوراق بدهی جدید شود. لذا، اعمال سیاست‌‌های پولی مناسب، ضمن تامین مالی دولت، موجب کنترل و مهار نقدینگی خواهد شد و سیاستگذار پولی را قادر می‌سازد تا ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را فراهم نماید. از جمله مواردی که می‌تواند در انتشار اوراق موثر باشد ابزارسازی، بازارسازی و بازارگردانی مناسب از سوی بانک مرکزی است. همچنین توسعه و تنوع در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های قابل معامله (ETF) ؛ رتبه‌بندی صندوق‌ها و فرهنگ‌سازی مردم جهت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها نیز می تواند در این زمینه موثر باشد.

آشنایی با بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از زیر شاخه های بازارهای مالی می باشد. در کشورهای توسعه یافته چرخ اقتصاد برمبنای بازارهای سرمایه می چرخد.

بازار سرمایه یکی از زیر شاخه های بازارهای مالی می باشد. اصولا اقتصاد هر کشوری بر مبنای پول و بازارهای سرمایه طرح ریزی می شود. در کشورهای اروپایی و به طور کلی توسعه یافته چرخ اقتصاد کشور براساس بازارهای سرمایه می باشد. حال اقتصاد کشورهای در حال توسعه هنوز برمبنای قدیمی و براساس بازار پول می باشد. در کشورهای توسعه یافته بانک ها نقش پر رنگ تری در دولت ها ایفا می کنند زیرا به علت نبود بازارهای سرمایه، بانک ها باید این خلاء را در اقتصاد پر کنند

آشنایی با انواع بازار سرمایه

در بازار سرمایه، افراد به معامله ی دارایی های خود می پردازند. بازارهای سرمایه بر حسب سررسید اوراق قرضه به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

 • بازار اولیه: محل درآمد انواع اوراق قرضه آمریکا زایی دولت ها، سازمان ها و … در این بازار از طریق اوراق بدهی می باشد. افرادی که اوراق عرضه اولیه را خریداری می کنند در بازار سرمایه ی اولیه شرکت کرده اند. در این بازار معمولا شرکت های نوپا فعالیت می کنند تا بتوانند سرمایه مورد نیاز خود را بدست آورند.
 • بازار ثانویه: در این بازار سرمایه گذاران برای درآمد زایی از دارایی های قبلی خود استفاده می کنند. بازار بورس نوعی بازار سرمایه ی ثانویه می باشد.

سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و اوراق قرضه به ترتیب اقلامی هستند که بیشترین خرید و فروش در بازار ثانویه به آنها تعلق می گیرد. در بازار ثانویه سرمایه گذاران بیشتر با یکدیگر معامله می کنند تا شرکت های عرضه کننده ی سهام. در بازار ثانویه ارزش واقعی دارایی ها مشخص می شود.

بهادار

معرفی اوراق بهادار

انواع اوراق در بازار سرمایه

فعالیت در بازار سرمایه با دو نوع دارایی مختلف اعم از : اوراق بهادار سهام و اوراق بدهی انجام می گیرد. هر کدام از این اوراق نوعی سرمایه با ویژگی های متفاوت می باشند.

 1. معرفی اوراق بهادار سهام: افرادی که اوراق بهادار سهام را خریداری می کنند در واقع مالکیت بخشی از یک شرکت یا سرمایه گذاری را به عهده دارند و در سود و زیان شرکت سهیم می شوند. این اوراق در بازار بورس اوراق بهادار خرید و فروش می شود.
 2. معرفی اوراق بهادار بدهی: در یک توضیح ساده این اوراق در قالب پول و اوراق قرضه در اختیار وام گیرندگان قرار می گیرد. آن ها مشکل خود را با وام برطرف می کنند سپس اصل پول با بهره را به وام دهنده پس می دهند. اوراق قرضه در هر دو بازار مالی اولیه و ثانویه قابل معامله می باشد.

بورس

مزایای بازار بورس

بازار سرمایه چه مزایایی دارد؟

برخی از مزایای بازار سرمایه عبارتند از:

 • بازار سرمایه شرایط مساعدی را برای رشد اقتصاد و کسب سود قابل ملاحظه فراهم می کند.
 • سرمایه گذاران می توانند یک پس انداز طولانی مدت در بازار سرمایه داشته باشند.
 • اطلاعات بدست آمده در بازار سرمایه کاملا روشن و شفاف می باشد. هزینه های ناشی از خرید و فروش به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
 • معاملات سریع تر و آسان تر تسویه می شوند.

شرکت های نوپا برای رشد و ارتقای فعالیت های خود باید از بازار اولیه وارد بازار ثانویه شوند و سرمایه ی خود را از طریق اوراق بهادار یا بدهی بدست آورند. در بازار سرمایه خرید و فروش اوراق از طریق بانکداران، حسابداران و وکلا انجام می شود.

مقایسه بازار های سرمایه خصوصی و عمومی

در بازار سرمایه ی عمومی همه چیز شفاف و واضح در اختیار تمام سرمایه گذاران قرار می گیرد. سرمایه گذاران می توانند تمام اطلاعات جمع آوری شده توسط شرکت ها را به آسانی مطالعه کنند و در رابطه با خرید سهام تصمیم گیری کنند. در بازارهای عمومی برای پیدا کردن خریدار با هیچ مشکلی مواجه نیستید و در مدت زمان کوتاهی می توانید سهام خود را بفروش برسانید. در مقابل بازار خصوصی اطلاعات شرکت ها را فقط در اختیار افراد خاص قرار می دهد و برای فروش سهام در این بازار باید چند روزی صبر کنید.

سرمایه

انواع اوراق قرضه

انواع بازار اوراق قرضه کدامند؟

 • اوراق قرضه شرکتی: در انواع اوراق قرضه آمریکا بازار سرمایه این اوراق به مشاغلی تعلق می گیرد که به ازای پرداخت مبلغی به عنوان بهره به سرمایه گذاران داده شده است. برای پرداخت بهره مدتی بین 5 تا 12 سال زمان تعیین می شود البته باز پرداخت اصل و بهره ی برخی از اوراق بیشتر از 12 سال نیز می باشد.
 • بازار سرمایه اوراق ناخواسته: این اوراق بالاترین بازدهی را دارند و پر ریسک هستند. اما این اوراق توسط شرکت های کوچک و کم سابقه ارائه می شود. به همین جهت امکان دارد بازگشت سرمایه ای نداشته باشد.
 • اوراق قرضه خارجی: در این نوع از اوراق قرضه مبنای فعالیت شرکت ها بر اساس ارز خارجی می باشد. به این معنا که باز پرداخت اصل و بهره ی اوراق باید متناسب با ارز خارجی باشد.اگر شما اوراقی را به دلار خریداری کرده باشید باید به دلار نیز بهره و اصل پول را پرداخت کنید.

معرفی اوراق قرضه دولتی

در بازار سرمایه، چندین گروه سرمایه گذار وجود دارد که عبارتند از : سرمایه گذار محافظه کار، سرمایه گذار بلند پرواز و … اوراق قرضه دولتی کاملا مناسب سرمایه گذاران محافظه کار می باشد. این اوراق دارای سود دوره ای می باشند. از آن جایی که پشتوانه اوراق قرضه دولتی، دولت است سرمایه گذار با کمترین ریسک می تواند در این اوراق سرمایه گذاری کند. دولت ها برای بازپرداخت اوراق قرضه ی خود هیچ مشکلی ندارند آن ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از مردم مالیات می گیرند و یا اسکناس چاپ می کنند.

سرمایه گذاری

سود زیاد از سرمایه گذاری

ویژگی های بازارهای سرمایه چیست؟

 • سرمایه های بلا استفاده و رها شده وارد بازار سرمایه، برای بهره برداری می شوند.
 • سرمایه گذاران به آسانی می توانند در این بازار به معامله بپردازند.
 • یک فرصت استثنایی برای شرکت های می باشد تا بتوانند با گرفتن وام یا سهیم کردن سرمایه گذاران در سهام شرکت، فعالیت های خود را گسترش دهند و رشد اقتصادی قابل توجهی کسب کنند.
 • سرمایه گذاران در بازارسرمایه می توانند دارایی خود را به سرعت و سهولت نقد کنند.
 • سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه حضور دارند به آسانی از اخبار و وضعیت سهام آگاه می شوند. قیمت های ارائه شده در این بازار مالی کاملا شفاف می باشد. سهام شرکت ها ممکن است با یک اخبار رشد یا کاهش داشته باشد.
 • حضور در بازار سرمایه فرصتی برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا بتوانند از سرمایه ی خود سود بیشتری ببرند.

چهارچوب و قوانین حاکم بر بازارهای بین المللی

قوانین و مقررات بازار سرمایه در کشورهای مختلف برگرفته از قوانین وضع شده توسط نهاد های نظارتی در آمریکا میباشد. پس از یک دوره رکود طولانی مدت در بازار های سرمایه ی آمریکا و در سال های 1930 گروهی از اقتصاددان های دولت تصمیم گرفتن قوانینی را برای جلوگیری از تقلب و دستکاری در این بازار وضع کنند. قوانین بازار های سرمایه ی آمریکا در سال 1934 به طور کامل در بازار اجرا شد. این قوانین توانست رکود بازار را تا حدود زیادی رفع کند. در این قوانین سرمایه گذار بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد تا بتواند با خیالی آسوده به معامله در این بازار بپردازد. بدین ترتیب امکان فریبکاری و تقلب شرکت ها وجود ندارد.

سخن آخر

همان طور که در این مقاله شرح داده شد منظور از بازار سرمایه، سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. برخی از نکاتی که موجب تمایز بازارهای سرمایه می شود عبارتند از: عوامل اقتصادی، میزان تفاوت نقدینگی، امکان دسترسی به اطلاعات و … بازارهای سرمایه یک شاهراه ارتباطی بین دارندگان سرمایه و شرکت های نیازمند سرمایه می باشد. در واقع بازارهای سرمایه بستر مناسبی برای انواع شرکت ها و پروژه ها می باشد از سوی دیگر سرمایه داران نیز در یک فضای مناسب می توانند سرمایه گذاری کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.