مقیاس نمودارها


با تخصیص اعتبارات ریاست جمهوری، پروژه های راه سازی در استان زنجان جان تازه‌ای گرفته اند

اصغر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (زنجان)،به مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان زنجان در بخش راه سازی اشاره کرد و گفت: پروژه «محور زنجان به بیجار» پروژه محور «قیدار به کبودرآهنگ»، «کلور و درام» و پروژه «بناب و منجیل » جزو مصوبات این سفر بودند.
وی ابراز کرد: با تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ پروژه های راه سازی در استان زنجان جان گرفتند و با روند خوبی اجرا می شود.

اعتبارات پروژه‌های سفر ۲ ساله است

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان، گفت: اعتبارات پروژه‌های سفر دو ساله است و در این راستا بخشی از اعتبارات هم مقیاس نمودارها در سال ۱۴۰۱ اختصاص می‌یابد.
اسماعیلی تاکید کرد: تزریق به موقع اعتبارات باعث می‌شود پروژه‌های حوزه راه با سرعت خوبی جلو برود و این مهم رضایتمندی مردم را هم به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه سه پروژه مهم راه سازی استان زنجان در مقیاس بزرگراهی است، ابراز داشت: محور «زنجان به بیجار»، محور «زنجان به سلطانیه- ابهر» و محور« زنجان به سمت قیدار و کبودرآهنگ» جزو سه پروژه مهم در بخش بزرگراهی است.

ظرفیت آزاد راهی استان زنجان تکمیل است

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان، با بیان اینکه در استان زنجان بیش از «۱۳۰ کیلومتر» بزرگراه داریم، گفت: با جذب اعتبارات خوب و به موقع تا سال ۱۴۰۴ با اجرای سریع پروژه‌های مذکور بیش از ۱۰۰ کیلومتر به میزان بزرگراه‌های قبلی استان اضافه خواهد شد.

اسماعیلی تصریح کرد: این استان «۲۰۰ کیلومتر» آزاد راه دارد و از این میزان «۱۰۵ کیلومتر» آزاد راه زنجان به سمت تهران بوده و «۹۵ کیلومتر» هم به سمت تبریز است.
وی با بیان اینکه ظرفیت آزاد راهی این استان تکمیل است، افزود: خوشبختانه در بخش آزاد راهی در سطح کشور وضعیت خوبی داریم.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان، با اشاره به اینکه ۷۵۰ کیلومتر راه فرعی، ۳۵۰ کیلومتر راه اصلی و چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی داریم، بیان داشت: مجموع راههای استان بیش از پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر است.

مقیاس نقشه چیست

مقیاس نقشه

تقریباً تمام منابع داده های مکانی ازجمله نقشه ها، کوچکتر از واقعیتی هستند که سعی در ارائه آن دارند. مقیاس نقشه نشان دهنده آن است که یک نقشه چقدر از اندازه واقعی کوچکتر است. در بسیاری موارد نقشه ها را براساس مقیاس آنها طبقه بندی و نامگذاری می کنند. برای مثال به نقشه هایی مانند نقشه های یک میلیونیم کشور، کوچک مقیاس میگویند. همچنین نقشه هایی مانند نقشه یو تی ام و نقشه های شهری را بزرگ مقیاس می نامند.

مقیاس نقشه چیست

مقیاس، همان نسبت فاصله بر روی نقشه به مسافت مرتبط با آن بر روی زمین است.

تعاریف متفاوتی با توجه به بزرگنمایی یا سطح ساده سازی که پدیده در آن واقع است، درک میشود یا مشاهده می شود، ارائه شده است. مقیاس را می توان به سه روش مختلف بیان کرد:

مقیاس تناسبی

نمونه های مقیاس تناسبی عبارتند از 1:5000 و 1:100000 . در مقیاس 1:5000 خط یک میلیمتری بر روی نقشه، خطی 5000 میلیمتری (5 متری) بر روی زمین را نشان میدهد، به همین ترتیب خطی یک متری روی نقشه، خطی 5000 متری (5 کیلومتری) بر روی زمین را نشان خواهد داد. دقت کنید که هنگام تبدیل، واحدها را یکسان در نظر گرفتیم.

تناسبی

مقیاس را در واقع بصورت یک کسر میتوان در نظر گرفت که همواره صورت کسر برابر عدد یک، و مخرج کسر آن عددی رند است. به عددی که در مخرج کسر قرار میگیرد، عدد مقیاس میگویند. هرچه عدد مقیاس بزرگتر باشد نشان دنده آن است که عوارض روی نقشه با ضریب بالاتری کوچک شده و ترسیم شده اند.

مقیاس توضیحی

مقیاس توضیحی مقیاس را در قالب کلمات نشان میدهد. برای نمونه، “1 سانتیمتر نشان دهنده 50 متر است” مفهومی را در ذهن تداعی میکند که معادل مقیاس تناسبی 1:5000 میباشد.

توضیحی

مقیاس نموداری

هدف از مقیاس نموداری یا خطی معمولاً نمایش فواصل بصورت بصری است. مقیاسهای نموداری غالباً در نقشه های رایانه ای مورد استفاده قرار میگیرند و تا جایی کارایی دارند که تغییرات مقیاس سریعاً از سوی کاربر تعیین میگردد و کاربر میخواهد با بزرگنمایی، مقیاس را نیز تغییر دهد. در چنین مواردی محاسبه دوباره مقیاس زمان بر است و تناسب های حاصل ( که گاهی نیز اعداد رندی نیستند) به سختی قابل تفسیر خواهند بود. ترسیم مجدد مقیاس نموداری متناسب با نقشه نسبتاً ساده تر و قابل درک تر است. به هرحال، غالباً میتوان در سیستمهای اطلاعات مکانی(GIS) مقیاس را با استفاده از نمادسازی تناسبی نشان داد.

نموداری یا خطی

نقشه های توپوگرافی استاندارد، نمونه هایی از مقیاس توضیحی، تناسبی و نموداری را شامل میشوند. باید توجه داشت که نقشه های کوچک مقیاس (برای نمونه 1:250000 یا 1:1000000) آنهایی هستند که نواحی بزرگ را تحت پوشش قرار میدهند و در مقابل نقشه های بزرگ مقیاس (برای نمونه 1:10000 یا 1:25000) نواحی کوچک را تحت پوشش قرار میدهند و میزان گسترده ای از جزئیات را فرا میگیرند. در صورت وجود داده های مورد استفاده در GIS، مانند عکسهای هوایی یا تصاویر ماهواره ای، مقیاس فوراً قابل مشاهده نیست و تنها به وسیله محاسبه از سوی کاربر به دست می آید. همچنین مقیاس هنگام به کارگیری عوارض مکانی (نقاط، خطوط و سطوح) برای ارائه انواع دوبعدی ساده سازی شده ی عوارض جهان واقعی، حائز اهمیت است.

مقیاس نقشه

پاسخ به چند سوال در خصوص مقیاس نقشه

سوال: فرض کنید ما دو نقشه داریم. در نقشه اول دیواری وجود دارد که طول آن روی زمین 10 متر است و روی نقشه اندازه آن 1 میلیمتر است. در نقشه دوم روی کاغذ نقشه، طول دیوار 100 سانت نوشته شده و با خط کش یک سانت می باشد. آیا مقیاس در حالت اول و دوم برابر می شود؟

پاسخ: در اینگونه موارد مقیاس برابر است با طول روی نقشه، تقسیم بر طول واقعی روی زمین، البته با واحدهای یکسان

در نقشه اول،
طول مقیاس نمودارها روی نقشه : 1 میلیمتر معادل 0.001 متر
طول واقعی روی زمین : 10 متر
مقیاس برابر است با : 0.001 تقسیم بر 10 که همان 0.0001 می‌شود. بعبارت مقیاس نمودارها دیگر مقیاس در اینجا 1:10000 می‌باشد.

در نقشه اول،
طول روی نقشه : 1 سانتیمتر معادل 0.01 متر
طول واقعی روی زمین : 100 سانتیمتر معادل یک متر
مقیاس برابر است با : 0.01 تقسیم بر 1 که همان 0.01 می‌شود. بعبارت دیگر مقیاس در اینجا 1:100 می‌باشد.

رمزگشایی کیهان از دلیل مطرح شدن جانشین رهبری

رمزگشایی کیهان از دلیل مطرح شدن جانشین رهبری

ایران هم‌اکنون تحت اداره یک فقیه، متکلم، ادیب، متفکر، زاهد، بصیر، مفسر قرآن و سنت، محدث، به‌شدت مردمی، مدیر و مسلط به امور سیاسی و قادر به مدیریت مسائل سخت جهانی قرار دارد. این رهبری ـ به جز در مورد حضرت امام خمینی که چهره استثنایی تاریخ ایران است ـ از نظر خصوصیاتی که ذکر شد، با هیچ‌کدام از رهبران ۱۰۰۰ ساله گذشته ایران قابل مقایسه نیست. در مواردی که ذکر شد، با هیچ‌کدام از رهبران معاصر دنیا هم قابل مقایسه نیست. لذا این رهبری برای این مردم جنبه آرمانی دارد و به‌خصوص انتساب ایشان به خاندان پیامبر(ص) و اتصال ایشان به اهل‌بیت هم بر خصوصیات ویژه او افزوده است.

«سیدعلی حسینی خامنه‌ای» بدون هیچ تردیدی، چهره آرمانی ایران، اسلام و تشیع است. شرکت انبوه و میلیونی مردم مؤمن تهران در نمازهای جمعه و نمازهای عید فطری که از جمله در همین سال‌های اخیر توسط ایشان اقامه گردید، درجه بسیار بالای محبت توده‌های مردم را به ایشان نشان می‌دهد. اعتراف دشمنان به نزاهت اقتصادی و مالی ایشان هم حقیقت وجودی ایشان را در «حدیث دیگران» بیان می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که قبل از اغتشاشات اخیر، دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن از رهبری شروع کردند و با قریب‌الوقوع معرفی کردن خروج امام خامنه‌ای از صحنه و بحث‌ جانشینی، وانمود کردند که ایران وارد دوره‌ای می‌شود که خورشید در آن غروب کرده است. در واقع همین شیطنت بدخواهانه هم اعتراف به عظمت رهبری و در اکثریت کامل بودن هواداران ایشان است.

پس انقلاب ما و نظام منبعث از آن، از چند جهت در کانون هواداران و جانفشانان اکثریتی خود قرار دارد و اقلیت‌نمایی دشمنان از ایران نمی‌تواند حقیقت را دگرگون کند.

7 سایت برتر برای تست های روانشناسی سرگرم کننده

آیا میخواهید با زوایای نهفته ذهن خود آشنا شوید؟ برای آشنایی با ذهن خود میتوانید تست های روانشناسی سرگرم کننده انجام دهید. این تست ها میتوانند عمیق ترین قسمت های ناخودآگاه ذهن شما را آشکار کنند. بنابراین میتوانید در مورد خود بیشتر یاد بگیرید و همزمان سرگرم شوید.

تست های روانشناختی که در ادامه معرفی میکنیم کاملا قانونی و علمی هستند یا بخشی از مطالعات در حال انجام هستند که از نتایج شما برای به دست آوردن داده های بیشتر استفاده می کنند. این تست ها به شما کمک می‌کنند تا در ذهن خود کاوش کنید و ناخودآگاه، شخصیت و زوایای دیگر ذهن خود را کشف کنید.

خرید از وب سایت 3DOcean

3DOcean یکی دیگر از سایت های زیر مجموعه Envato Market است. 3DOcean وب سایتی است جهت فروش بهترین فایل ها برای ساخت گرافیک بازی های بیشتر بخوانید

سایت skillcrush

شاید تا الان برای بسیاری از ما اتفاق افتاده باشید که تصمیم گرفته باشیم تجارتی را آغاز کنیم. در ابتدا بیشتر بخوانید

1.تست های روانشناسی در سایت: Jung Typology Test

تست The Jung Typology تیپ شخصیتی شما را با استفاده از معیار مایرز-بریگز (MBTI) نشان می دهد، این تست یک تست شخصیتی معتبر است که اولین بار در سال 1962 منتشر شد.

در این تست باید به بیش از 60 سوال با 5 گزینه از بله تا خیر پاسخ خواهید داد. سوالات در مورد موقعیت های اجتماعی، مهارت های سازمانی و احساسات است. وقتی سوالات را پاسخ دادید، تیپ شخصیتی خود را در چهار بخش با درصد دریافت خواهید کرد. همچنین می توانید جزئیات بیشتری در مورد تیپ شخصیتی خود بدست آورید. The Jung Typology یکی از بهترین تست هایی است که می تواند به شما در کشف تیپ شخصیتی کمک کند.

2. Project Implicit

Project Implicit یک مطالعه انجام شده در دانشگاه هاروارد است که میتواند جهت گیری یا سوگیری ناخودآگاه شما را در مورد نژاد، جنسیت، مذهب و موارد دیگر نشان دهد. در این تست باید تصاویر و کلمات مختلف را در دسته بندی های مختلف قرار دهید.

به عنوان مثال در آزمون سن شما باید به چند سوال در مورد احساس خود نسبت به افراد جوان در مقابل افراد مسن پاسخ دهید. سپس باید کلمات خوب و بد (مانند “درد” و “عالی”) را با تصاویر افراد جوانتر و مسن تر گروه بندی کنید.

برای به دست آوردن نتایج دقیق، باید به سرعت مرتب سازی کنید. این آزمایش سوگیری ناخودآگاه شما نسبت به افراد جوان و مسن تر نشان میدهد. نتایج این آزمایش و سایر تست‌ها در Project Implicit ممکن است شما را شگفت‌زده کند.

3.تست های روانشناسی در سایت: Personalities16

آیا می خواهید بیشتر در مورد خودتان بدانید که واقعاً چه کسی هستید و علت رفتارها و کارهای خود را کشف کنید؟ Personalities 16 به شما کمک میکند. با استفاده از یک مقیاس شش درجه ای از موافق تا مخالف باید به سوالاتی درباره موضوعات مختلف از تعامل اجتماعی گرفته تا احساسات پاسخ بدهید. این تست فقط حدود 10 تا 15 دقیقه طول می کشد.

پس از پاسخ به سوالات تیپ شخصیتی شما در چهار دسته تحلیلگر، دیپلمات، نگهبان و کاوشگر نمایش داده می‌شود. با استفاده از نمودارها می توانید در مورد ذهن، انرژی، تاکتیک ها و سایر بخش های شخصیت خود اطلاعات کسب کنید. Personalities16 همچنین مقالات، نظرسنجی ها و انجمن هایی را ارائه می دهد که در صورت تمایل میتوانید به آن ها بپیوندید.

4. Truity Big Five Personality Test

Truity چندین تست را ارائه می دهد که می تواند به تعیین تیپ شخصیتی شما کمک کند. به عنوان مثال آزمون The Big Five Personality به شما امتیازاتی در مقیاس نمودارها مورد پنج ویژگی شخصیتی یعنی پذیرا بودن برای کسب تجربه، وظیفه شناسی، برون گرایی، سازگاری و روان رنجوری می دهد. این تست شامل سوالاتی با پنج گزینه از نادرست تا خنثی تا درست است و تنها چند دقیقه طول می کشد تا آزمون کامل شود.

وقتی به تمامی سوالات پاسخ دادید، نمرات ویژگی های خود را در نمودار میله ای و همچنین جزئیاتی در مورد معنای امتیازها مشاهده خواهید کرد. آزمون و نتایج تست به صورت رایگان در دسترس است و در صورت تمایل نتایج را برای شما ایمیل میکند. همچنین می توانید برای دریافت یک گزارش کامل در مورد نتایج تست هزینه ای پرداخت کنید، اما نسخه رایگان اطلاعات عالی را ارائه می دهد. سایت Truity تست های مختلفی دارد که میتوانید آنها را بررسی کنید، جزئیات تیپ شخصیتی را بخوانید، درباره تست ها بیشتر بیاموزید و بخش تجاری را برای آزمایش تیم خود بررسی کنید.

5.تست های روانشناسی در سایت: Psychology Today

Psychology Today تست هایی در موضوعات مختلف از شغل و سلامتی گرفته تا IQ و روابط را ارائه میدهد. این تست ها شامل سوالاتی است که باید از یک تا پنج به آن ها امتیاز دهید. بیشتر این تست ها 5 تا 20 دقیقه طول می کشد.

علاوه بر آزمون‌های متداول مانند تیپ‌های شخصیتی و شغل، Psychology Today تست‌های جالبی مانند پرخوری اجتماعی، اهمال‌کاری، تناسب اندام و ارزیابی ریسک‌پذیری دارد.

پس از پاسخ به این سوالات Psychology Today به شما امتیاز می دهد و به طور خلاصه نتایج را تفسیر می کند. برای گزارش کامل و دقیق تر باید هزینه پرداخت کنید. قیمت ها بسته به نوع تست ها متفاوت است اما معمولا بین 4 تا 10 دلار است. با این حال برخی از تست ها کاملا رایگان هستند. Psychology Today علاوه بر ارائه تست های روانشناسی، راهنماهایی در مورد علوم رفتاری منتشر کرده است و یکی از بهترین وب سایت های روانشناسی برای آموزش است.

6. TestColor

یکی دیگر از تست های شخصیت بصری که بسیار جذاب است TestColor است. این وب سایت تضمین میکند که تست های آنها از نظر علمی توسط تیمی از روانشناسان و روانکاوان واجد شرایط تایید شده است. آزمون بسیار ساده است. شما با انتخاب رنگ هایی که بیشتر دوست دارید، به ترتیب از بیشتر به کمتر شروع می کنید. بعد برعکس عمل می کنید.

نتایج آزمون خود را در یک نمودار دایره ای دریافت خواهید کرد. در پایین صفحه میتوانید ویژگی های شخصیتی خود را با جزئیات مشاهده کنید. TestColor همچنین یک تست عشق و همچنین آزمایشی برای آینده شما ارائه داده است. همچنین می توانید نگاهی به تست شخصیتی پریمیوم بیندازید که یک گزارش حرفه ای 20 صفحه ای از شخصیت شما ارائه میدهد. تست شخصیتی پریمیوم 9 دلار هزینه دارد.

7.تست های روانشناسی در سایت: A Real Me

A Real Me دارای ده ها تست و آزمون آنلاین است. بیشتر تست ها سرگرم کننده هستند و برخی از آنها به شما کمک می کند تا خود را در سطح عمیق تری بهتر درک کنید. به عنوان مثال آزمون EQ سناریوهای مختلفی را نشان می‌دهد و از شما می‌خواهد که از میان راهکارها یکی را انتخاب کنید.

تست های دیگر شامل آزمون شخصیت اناگرام، جهت گیری سیاسی و میزان تحمل برای برآورده شدن خواسته ها است. همه آزمون ها رایگان است. Real Me گزارش مفصلی از نتایج ارائه نمی دهد و فقط یک رتبه بندی ساده ارائه می دهد. اگر از این تست‌های شخصیتی خسته شدید، می‌توانید آزمون‌های مانگا و هری پاتر را بررسی کنید.

تست های روانشناسی آموزنده و سرگرم کننده

تست های روانشناسی می توانند سرگرم کننده و آموزنده باشند و بینشی در مورد ذهن، احساسات و رفتار شما ارائه دهند. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد نتایج تست ها به دست آورید، وب سایت های روانشناسی وجود دارند که این نتایج را با جزئیات بیشتری توضیح میدهند. انجام آزمون‌ها و تست‌های روانشناسی به شما کمک می‌کنند هدف زندگی‌تان را پیدا کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.